Home

ECLI:NL:TGZRSGR:2019:111 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 16-07-2019 2018-321e

ECLI:NL:TGZRSGR:2019:111 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 16-07-2019 2018-321e

Gegevens

Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag
Datum uitspraak
16 juli 2019
Datum publicatie
16 juli 2019
ECLI
ECLI:NL:TGZRSGR:2019:111
Zaaknummer
2018-321e

Inhoudsindicatie

Ongegronde klacht tegen een arts. Door de arts (vierdejaars assistent in opleiding tot chirurg) zijn tijdens de operatie alleen de assisterende handelingen verricht. De operatie is uitgevoerd in een opleidingsziekenhuis. De arts was bekwaam en bevoegd de handelingen te verrichten. Niet gebleken dat tijdens of tussen de operaties sprake was van massale bloeding/bloedverlies. Dit heeft dus niet tot gevolg gehad dat een nier en pancreastransplantaat verloren zijn gegaan en dat een herseninfarct is veroorzaakt. Overige klachtonderdelen eveneens ongegrond. Klacht ongegrond verklaard.

Uitspraak

Datum uitspraak: 16 juli 2019

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag heeft de volgende beslissing gegeven inzake de klacht van:

A,

wonende te B,

klaagster,

tegen:

C, arts,

werkzaam te D,

beklaagde,

gemachtigde: mr. W.R. Kastelein, werkzaam te Utrecht.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het klaagschrift met bijlage, ontvangen op 27 november 2018;

- een CD-ROM van klaagster;

- het verweerschrift met bijlagen;

- de brief van mr. Kastelein, gedateerd 3 juni 2019, met bijlagen.

1.2 De mondelinge behandeling door het College heeft plaatsgevonden ter openbare terechtzitting van 4 juni 2019. Klaagster en beklaagde zijn verschenen en hebben hun standpunten mondeling toegelicht. Beklaagde is daarbij bijgestaan door zijn gemachtigde.

1.3 De klacht is behandeld tezamen met vier andere, met de klacht samenhangende zaken zoals bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Die zaken zijn bekend onder de dossiernummers 2018-321a, 2018-321b, 2018-321c en 2018-321d.

2. De feiten

2.1 Klaagster, geboren in 1982, is in 2014 doorverwezen naar het E voor een gecombineerde nierpancreastransplantatie. Na een voorlichtingsgesprek en aanvullende onderzoeken is klaagster op de transplantatielijst geplaatst. Sectiehoofd van de afdeling Nierziekten, F (hierna: F), heeft in de periode daarna driemaandelijks contact gehad met klaagster. Op 13 mei 2016 is klaagster opgenomen voor een nierpancreastransplantatie.

2.2 In de nacht van 13 op 14 mei 2016 rond 00.30 uur zijn de chirurgische voorbereidingen voor de nierpancreastransplantatie gestart en is klaagster onder narcose gebracht. Stafchirurgen G (hierna G) en H (hierna: H) zijn daarna begonnen met de transplantatie. In het operatieverslag1 staat dat de transplantatieorganen zijn geïnspecteerd en dat het ging om fraaie, goed geperfundeerde, transplantatieorganen. Eerst is de nier op gebruikelijke wijze voorbereid en daarna de pancreas, waarbij op de gebruikelijke wijze het duodenumsegment is ingekort en overgehecht, het mesenterium is overgehecht, de milt is verwijderd en er een arteriële reconstructie heeft plaatsgevonden. Vervolgens is de nier getransplanteerd met een goede aankleuring na reperfusie. Er werd gezien dat de nier goed aankleurde. Daarna is verder gegaan met de pancreastransplantatie. Daarbij is in het operatieverslag aangetekend dat na het inhechten van de pancreas reperfusie werd gezien. Meerdere kleine bloedingen zijn gestelpt door het plaatsen van clippen op de bloedende takjes uit mesenterium en pancreasstaart, waarbij kortdurende hypotensie (verlaagde bloeddruk) heeft plaatsgevonden. Ook de pancreas kleurde goed aan met goede pulsaties (kloppingen). H heeft hierna rond 04.30 uur de operatiekamer verlaten, omdat de transplantaties tot dan toe voorspoedig waren verlopen. G is daarna geassisteerd door arts-assistent in opleiding tot chirurg C (beklaagde, hierna: C) voor het verrichten van de laatste afrondende handelingen. Bij de laatste inspectie vlak voor het sluiten van de buik blijkt dat de nier niet meer goed aankleurde.

2.3 In het operatieverslag2 staat dat dit liggingsafhankelijk lijkt, en dat G heeft geprobeerd de nier te fixeren, maar dat: “ (…) telkens lijkt vooral de veneuze afvloed gecompromitteerd als de omintract (buikwandsperder) wordt losgemaakt. Met de doppler blijkt er wel arterieel signaal te zijn. Patient heeft een goede tensie maar we veel vullings- en inotropiebehoefte (…)”. Vervolgens is besloten om een nieuwe veneuze verbinding te maken, waarvoor onder andere een vaatklem is geplaatst op de vena iliaca (bekkenader) van klaagster. Toen de situatie niet verbeterde, is besloten om collega stafchirurg I. (hierna: I) op te roepen om mee te opereren. In aanwezigheid van I is er opnieuw geklemd en is de transplantaatnier verwijderd en doorgespoeld. Na het opnieuw inhechten van de transplantaatnier werd er met de Doppler een arterieel signaal gezien, maar kleurde de nier niet goed aan. De operatie is daarna rond 8.40 uur geëindigd met het plaatsen van een drain en het dichten van de huid. In het operatieverslag staat genoteerd dat het bloedverlies circa 1500 cc was3. Bij het overzicht van de vochtbalans4 is bij 14 mei 2016 – 05.12 uur genoteerd ‘bloed 2000 ml’. Uit het anesthesieverslag blijkt dat er tijdens de operatie om 04.30 uur en 8.00 uur 275 ml Erytrocyten bolus (rode bloedcellen) per keer is toegediend5. Op de aanvragen van 04:08 uur en 7:12 uur staat dat er Erytrocyten (ca. 275 ml) is aangevraagd met als indicatie ‘Acute anemie (bloeding) volgens 4-5-6-regel6. De hemoglobine (art) (Hb-waarde) van klaagster was voor de operatie7 om 00:55 uur 6.8 mmol/l en na de operatie8 om 09:37 uur 7.1 mmol/l.

2.4 Na de operatie is klaagster om 9.30 uur opgenomen op de Intensive Care (IC). In het opnameverslag9 staat onder conclusie:

‘(…) Peroperatief was er sprake van een arteriele trombose van het transplantaat waarvoor de anastomose is gereviseerd. Hierna herstelde de flow. Desondanks bleef er sprake van een slechte aankleurende niertransplantaat. Tevens was er sprake van forse hemodynamische instabiliteit met forse vasopressie en vullings behoefte. Bij opname wijde pupillen die niet/nauwelijks lichtreactief waren (…)’

Om 11.31 uur is een neuroloog in consultatie geroepen in verband met de wijde lichtstijve pupillen. De conclusie van de arts-assistent neuroloog was dat gedaald bewustzijn en afwezige stamreacties eventueel zijn te verklaren vanwege de mate van sedatie (fentanyl en propofol) in combinatie met de sympathicomimetica. Op dat moment werd dat gezien als de meest waarschijnlijke oorzaak. Daarbij is opgetekend dat bloeding/ischemie niet was uit te sluiten en dat er, gezien de lage voorafkans en de geringe behandelconsequenties van ischemie door hypoperfusie en de omstandigheid dat klaagster ook circulatoir niet stabiel was, geen diagnostiek heeft plaatsgevonden. Verder heeft de neuroloog geadviseerd om laagdrempelig her-consultatie te laten plaatsvinden als klaagster niet goed wakker zou worden10.

2.5 In de loop van de dag is besloten het niertransplantaat te verwijderen in verband met slechte perfusie. Op 14 mei 2016 omstreeks 20.00 uur heeft de tweede operatie, de transplantectomie van nier en pancreas, plaatsgevonden door G en I. Zowel de nier als de pancreas waren beide veneus getromboseerd. Bij het eruit halen van het pancreastransplantaat is een stukje dunne darm verwijderd (partiele ileumresectie). Tijdens die operatie is vier keer circa 275 ml bloed toegediend namelijk rond 18:50 uur, 19:20 uur en 19:45 uur11, waarbij op de aanvragen van 14 mei 2016 van 17.31 uur en 18.41 uur als indicatie ‘Acute anemie (bloeding)’ is aangegeven12. Na de operatie is tweemaal circa 2x 200 ml plasma toegediend. Op de aanvraag is als indicatie is aangegeven ‘massaal bloedverlies’13. De hemoglobine (art) (Hb-waarde) van klaagster was voor de tweede operatie14 om 19.44 uur 6.6 mmol/l en na de operatie15 om 21.02 uur 8.6 mmol/l. In het operatieverslag is genoteerd dat het bloedverlies (EBL) nihil was16.

2.6 De volgende dag is klaagster uit de sedatie ontwaakt. In de verpleegkundige rapportage van de IC van 15 mei 2016 om 14.22 uur staat onder neurologie dat klaagster alles beweegt en pupillen ‘(…) +/+ (…)17. Om 20.44 uur is genoteerd dat klaagster ‘(…)helder adequaat (…)’ is18. De volgende ochtend blijft klaagster veel pijn houden ondanks de PCA-pomp. Aangegeven is dat klaagster de pomp niet durfde te gebruiken, omdat ze van de medicatie van de pomp misselijk werd. Vervolgens is Primperan en Droperidol voor de misselijkheid gegeven19. Later die ochtend is klaagster ontslagen van de IC en is klaagster naar de verpleegafdeling gegaan. Bij het beloop is aangegeven dat de misselijkheid veel minder is20.

2.7 Nadat klaagster op 16 mei 2016 op de verpleegafdeling is gekomen blijft klaagster misselijkheidsklachten houden. Over de nacht van 16 op 17 mei 2016 is genoteerd dat klaagster de hele nacht wakker is geweest van misselijkheidsklachten21. Er is daarop besloten andere pijnstilling te geven. Verder is genoteerd dat klaagster enkel in bed ligt met haar ogen dicht. Op 18 mei 2016 is aangegeven dat klaagster verschillende malen heeft gebraakt, nog steeds erg duizelig is bij het openen van de ogen en misselijk wordt bij teveel praten22. In de verpleegkundige rapportage staat bij 19 mei 2016 dat de duizeligheid blijft, maar dat het wel langzaam aan beter lijkt te gaan23.

2.8 Op 20 mei 2016 is de neuroloog in consult geroepen in verband met de aanhoudende duizeligheid en het niet goed kunnen zien. Op die dag is ook door de verpleegkundige genoteerd dat klaagster aangeeft snel draaiduizelig te zijn24. Na aanvullend onderzoek met een CT-scan bleek dat klaagster 15 mei 2016 of eerder een pontocerebellair infarct (links) heeft doorgemaakt met evidente massawerking en enige compressie op hersenstam25.

3. De klacht

Klaagster verwijt C, naar het College begrijpt, zakelijk weergegeven:

1) het veroorzaken van een massale bloeding

2) het verloren laten gaan van een nier- en pancreastransplantaat

3) het verwijderen van een stuk dunne darm (partiële ileumresectie)

4) het veroorzaken van een herseninfarct, ontstaan door ischemie

5) het niet volgens de richtlijnen van de inspectie op orde hebben van het medisch dossier

6) het opereren als arts in opleiding zonder hiervoor toestemming te vragen

7) het gebruik van operatieclips of iets dergelijks zonder dat te melden

8) nalatigheid.

Klaagster verwijt C daarnaast het verrichten van medische handelingen zonder dat zijn opleider daarbij aanwezig was, het opereren terwijl hij daarvoor niet bevoegd en niet bekwaam was en het achterhouden, verzwijgen en het niet naar waarheid invullen van informatie met betrekking tot haar operatie.

4. Het standpunt van beklaagde

C heeft aangevoerd dat hij begrip heeft voor het verdriet van klaagster over het feit dat de operatie niet is gelukt en dat er bovendien perioperatief een herseninfarct is opgetreden. Hij stelt zich op het standpunt dat de klachten ongegrond zijn en dat hem geen tuchtrechtelijk verwijt treft.

5. De beoordeling

5.1 Het College merkt allereerst op dat het zeer teleurstellend is dat de nierpancreastransplantatie die klaagster heeft ondergaan niet is geslaagd. Het opgetreden herseninfarct heeft daarnaast gezorgd voor een lang en moeizaam herstel en de algemene gezondheidstoestand van klaagster is feitelijk verslechterd in plaats van verbeterd, zoals de bedoeling was. Het College heeft gezien dat klaagster veel vragen heeft over wat haar precies is overkomen en dat haar vertrouwen is beschadigd. Het gaat nu om de tuchtrechtelijke beoordeling van het beroepsmatig handelen van C. Dat betekent dat de vraag moet worden beantwoord of hij binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven. Daarbij moet rekening worden gehouden met de stand van de wetenschap destijds en met hetgeen toen in zijn beroepsgroep als norm was aanvaard.

Het als arts in opleiding tot chirurg opereren.

5.2 Klaagster verwijt C dat hij als arts in opleiding tot chirurg heeft geopereerd zonder aanwezigheid van zijn opleider en hij daarvoor niet bevoegd en bekwaam was, terwijl zij niet erover is ingelicht dat een arts in opleiding tot chirurg aan de operatie zou deelnemen en zij hiervoor dus ook geen toestemming heeft gegeven. C was hiervoor niet bevoegd en bekwaam, aldus klaagster.

5.3 C heeft als verweer aangevoerd dat hij op het moment van de operatie vierdejaars assistent in opleiding tot chirurg was en die nacht dienst had als chirurgisch assistent. In het E is de afspraak dat bij grote transplantaties de kritieke onderdelen van de operatie worden verricht door twee stafchirurgen. H heeft samen met G de kritieke onderdelen van de operatie uitgevoerd en dat verliep ongecompliceerd. Voor het beoogde afronden van de operatie heeft H de operatiekamer verlaten om naar huis te gaan en G heeft C verzocht om hem verder te assisteren. Door C zijn alleen assisterende handelingen verricht, waarvoor geen specifieke deskundigheid is vereist en die door elke arts-assistent gedaan kunnen worden. Toen bleek dat de nier niet meer goed aankleurde, is I van huis gebeld en daadwerkelijk komen mee opereren, zodat opnieuw twee stafchirurgen aanwezig waren. C voert tot slot aan dat het E een opleidingsziekenhuis is, dat patiënten daar op worden gewezen en dat het niet mogelijk maar ook niet nodig is om (steeds) toestemming te vragen voor deelname aan de behandeling door een specifieke arts-assistent.

5.4 Het College volgt C in zijn betoog dat het E een opleidingsziekenhuis is waar artsen en verpleegkundigen in opleiding tot het behandelteam horen en dat hiervoor niet steeds expliciet toestemming hoeft te worden gevraagd. Klaagster betwist ook niet dat het haar bekend was dat het E een opleidingsziekenhuis is. Uit het dossier blijkt bovendien dat op meer momenten tijdens de behandeling artsen in opleiding betrokken zijn geweest en het is het College niet gebleken dat dit in zijn algemeenheid bij klaagster tot bezwaren leidt. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een arts in opleiding tot chirurg heelkundige handelingen pas zelfstandig mag verrichten als hij hierin bekwaam is. De supervisor, in dit geval G, moet een inschatting maken van de ervaring en de vaardigheid van de arts-assistent, bij het bepalen welke mate van zelfstandigheid verantwoord is. In dit geval ging het om een vierdejaars assistent in opleiding tot chirurg die slechts assisterende handelingen heeft verricht en niet actief als mede-operateur is opgetreden. Naar het oordeel van het College moet een vierdejaars assistent in opleiding bekwaam worden geacht om deze handelingen te verrichten en hij is hier ook toe bevoegd. C treft hierin geen tuchtrechtelijk verwijt.

5.5 Het College merkt voorts op dat de rol van C zeer ondergeschikt was tijdens de eerste operatie op 14 mei 2018 en dat hij reeds daarom niet zonder meer verantwoordelijk kan worden gehouden voor alle consequenties. Desalniettemin zal het College hieronder ingaan op de verschillende klachtonderdelen.

Het bloedverlies (klachtonderdelen 1, 2 en 4)

5.6 Klaagster leidt uit het medisch dossier af dat zij tijdens de operatie heel veel bloed heeft verloren, omdat bij één van de aanvragen voor plasma is vermeld: ‘massaal bloedverlies’. Uit het dossier blijkt daarnaast dat er een klem op haar bovenbeen is gezet en dat zij tijdens de operatie in de Trendelenburg-positie is geplaatst, hetgeen voor haar bevestigt dat van veel bloedverlies sprake is geweest. Zij denkt dat er een verband bestaat tussen het bloedverlies, een slechte doorbloeding, het verlies van de transplantaatorganen en het optreden van het herseninfarct.

5.7 Het College komt op basis van het medisch dossier tot het oordeel dat tijdens de (eerste) operatie geen sprake is geweest van ‘massaal bloedverlies’, om de volgende redenen. Vooropgesteld moet worden dat een zekere mate van bloedverlies onvermijdelijk is bij een operatie zoals klaagster heeft ondergaan. Uit het OK-verslag blijkt van een geschat bloedverlies van 1500 ml (zie voetnoot 3). Uit het anesthesieverslag blijkt dat op een eerder moment een bloedverlies van 2000 ml is genoteerd, maar het College hecht in de oordeelsvorming over het bloedverlies van de gehele operatie meer waarde aan het totale geschatte bloedverlies aan het einde van de operatie (dus van 1500 ml), omdat op dat moment het beste beeld bestaat, rekening houdend met alle relevante factoren. Tijdens de eerste operatie zijn op twee momenten 275 ml rode bloedcellen toegediend, namelijk om 04:30 uur en om 8:00 uur (zie voetnoot 5). Dit is ook de hoeveelheid bloed die tijdens de operatie is aangevraagd, namelijk om 04:08 uur en om 07:12 uur, beide onder vermelding van de indicatie ‘acute anemie (bloeding) volgens 4-5-6-regel’ (zie voetnoot 6). Daarnaast blijkt uit het anesthesieverslag dat tijdens de operatie een forse hoeveelheid vocht via een infuus is toegediend. De hemoglobinewaarde (Hb-waarde) bedroeg voorafgaand aan de operatie 6,8 mmol/l en na de operatie 7,1 mmol/l (zie voetnoot 7 en 8). Deze bevindingen tezamen leiden tot de conclusie dat van massaal bloedverlies geen sprake kan zijn geweest, omdat in dat geval, mede gelet op de hoeveelheid toegediend vocht, de Hb-waarde direct na de operatie veel lager zou zijn geweest dan bij aanvang. Zoals hiervoor is aangeven was de Hb-waarde bij klaagster na de operatie hoger dan voor de operatie.

Uit het operatieverslag blijkt voorts niet dat een grote of massale bloeding is opgetreden. Het plaatsen van een klem op de slagader van het bovenbeen, waar klaagster naar verwijst, is noodzakelijk bij het uitnemen van de nier, zoals tijdens de operatie heeft plaatsgevonden, juist ter voorkoming van bloedverlies. Dit duidt dus niet op een maatregel die is genomen omdat op dat moment van bloedverlies sprake was. De Trendelenburgpositie waarin klaagster op enig moment is geplaatst, is een adequate manier om een acute bloeddrukdaling op te vangen, zoals het geval bij klaagster na het inhechten van de pancreas. Hieruit kan echter ook niet het massale bloedverlies waar klaagster over spreekt, worden afgeleid. Het College acht de geschatte hoeveelheid bloedverlies van 1500 ml tijdens de eerste operatie aannemelijk. Deze hoeveelheid is niet ongebruikelijk gelet op de aard en de duur van de operatie en het gecompliceerde verloop ervan met meerdere hernieuwde vaataansluitingen.

5.8 Het bloedverlies tijdens de tweede operatie op 14 mei 2016 is ingeschat als nihil (zie voetnoot 15). Tijdens deze operatie is wel in totaal 4 x 275 ml rode bloedcellen toegediend (zie voetnoot 11). Dit komt overeen met de aanvragen voor rode bloedcellen die blijken uit het dossier (zie voetnoot 12). Tijdens de mondelinge behandeling is toegelicht dat deze bloedtoedieningen te maken hebben met de vullingsbehoefte en het toegediende vocht in de uren voorafgaand aan deze tweede operatie. Deze verklaring acht het College plausibel. Dat tussen de eerste en tweede operatie, of tijdens de tweede operatie sprake is geweest van veel bloedverlies, blijkt niet uit het dossier. Het wondvocht na de eerste operatie is aanvankelijk ‘sereus/bloederig’, maar vanaf de middag enkel ‘sereus’, dat wil zeggen zonder bloed (zie vochtbalans IC). Uit het verslag van een op de IC uitgevoerde echo blijkt niet de aanwezigheid van vocht in de buikholte (zie medisch dossier onder tabblad ‘Radiologie’, pagina 4 van 9).

Tijdens de tweede operatie is tevens plasma aangevraagd (zie voetnoot 13), dat na de operatie is toegediend op de IC. Op de IC is die avond ook 2 x 250 ml rode bloedcellen en 300 ml bloedplaatjes toegediend (zie vochtbalans IC). Na toediening van bovengenoemde bloedproducten bedraagt de Hb-waarde om 21:02 uur 8,8 mmol/l (tab ‘Uitslagen (lab)’ pagina 57 van 104). Dit is ver boven de uitgangswaarde van 6,8 mmol/l bij opname. Pas de volgende dag daalt de Hb-waarde geleidelijk naar 6,5 mmol/l om 20:34 uur (tab ‘Uitslagen (lab)’ pagina 48 van 104). Deze uitslagen sluiten aan bij de vermelding dat bij de tweede operatie ‘nihil’ bloedverlies is geweest.

Ter zitting is toegelicht dat de aanduiding ‘massaal bloedverlies’ bij de aanvraag van plasma is gekozen door de anesthesioloog en dat de aanduiding conform de gebruikelijke werkwijze in het ziekenhuis is indien op korte termijn bloedproducten nodig zijn. Deze uitleg roept bij het College geen vragen op.

5.9 Dat sprake is geweest van massaal bloedverlies of van een meer dan gebruikelijke hoeveelheid bloedverlies, is al met al niet gebleken; niet tijdens de eerste operatie, niet in de tijd tussen beide operaties in en ook niet tijdens de tweede operatie. Het eerste klachtonderdeel (‘het veroorzaken van een massale bloeding’) is dan ook ongegrond.

5.10 Dit heeft tevens tot gevolg dat de klachtonderdelen 2 en 4 (‘het verloren laten gaan van een nier en pancreastransplantaat’ en ‘het veroorzaken van een herseninfarct’) ongegrond zijn. Klaagster heeft immers aan deze twee verwijten ten grondslag gelegd dat sprake is geweest van massaal bloedverlies en het College heeft vastgesteld dat hiervan niet is gebleken. Het College acht het verlies van de transplantaat organen, hoe teleurstellend ook, een complicatie die bij een operatie als deze kan optreden. Een duidelijke oorzaak voor deze complicatie is niet gebleken. Ook voor het optreden van het herseninfarct is feitelijk geen directe oorzaak gevonden. Er was immers geen sprake van een waterscheidingsinfarct. Het College heeft in het medisch dossier en in hetgeen door partijen naar voren is gebracht geen aanwijzingen gevonden dat tijdens de operatie iets mis is gegaan, dat er fouten zijn gemaakt of dat er door C is gehandeld in strijd met de beroepsstandaard. C kan dan ook geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt van het verlies van de donororganen en het opgetreden herseninfarct.

Het verwijderen van een stuk dunne darm en het gebruik van operatieclips (klachtonderdelen 3 en 8)

5.11 Tijdens de tweede operatie is een stuk van de dunne darm verwijderd en is er gebruik gemaakt van operatieclips die in de buikholte zijn achtergebleven. C was echter niet betrokken bij de tweede operatie. Reeds daarom acht het College deze klachtonderdelen ongegrond.

Het niet op orde hebben van het medisch dossier (klachtonderdeel 5)

5.12 Het verwijt van klaagster heeft betrekking op het medisch dossier van haar verblijf op de IC; het ontbreken van waardes (bloeddruk, temperatuur, zuurstof etc) en van verslagen van artsen en verpleegkundigen. Los van de vraag of het dossier van het verblijf op de IC in orde was, geldt dat C geen verantwoordelijkheid draagt voor dat gedeelte van het medisch dossier. Het klachtonderdeel is dan ook om die reden ongegrond.

Het achterhouden, verzwijgen en het niet naar waarheid invullen van informatie met betrekking tot de operatie

5.13 Klaagster voert aan dat, ondanks verschillende gesprekken met onder meer G en F en ondanks het calamiteitenonderzoek en de klachtenprocedure in het ziekenhuis, de waarheid over wat is misgegaan tijdens de operatie niet boven tafel is gekomen. Het medisch dossier werd niet zomaar verstrekt toen zij daar om vroeg. Zij heeft het gevoel dat informatie wordt achtergehouden en dat over allerlei zaken niet de waarheid wordt verteld omdat uit het dossier blijkt dat de zaken anders liggen dan haar is verteld.

5.14 Het College stelt vast dat onder meer door G en F meerdere gesprekken met klaagster en/of met haar echtgenoot zijn gevoerd met het doel om uitleg te geven over de operaties en het verloop. Uit het klaagschrift en uit de toelichting van klaagster tijdens de mondelinge behandeling blijkt dat deze gesprekken klaagster niet het gevoel hebben gegeven dat haar vragen zijn beantwoord, maar bij haar juist meer vragen hebben doen ontstaan. Het College heeft er begrip voor dat het voor klaagster heel onbevredigend is dat zij niet alleen te maken heeft met de niet-geslaagde transplantatie en met het opgetreden herseninfarct met alle ingrijpende gevolgen van dien, maar dat daarnaast een verklaring voor beide niet is gegeven. Uit het dossier en uit de mondelinge behandeling blijkt echter niet dat het verwijt dat informatie wordt achtergehouden of dat niet de waarheid wordt gesproken, terecht is. Ook op dit punt treft Engelen geen tuchtrechtelijk verwijt.

Conclusie

5.15 De conclusie van al het voorgaande is dat geen van de klachtonderdelen gegrond is en dat C geen verwijt kan worden gemaakt zoals bedoeld in artikel 47, eerste lid onder a, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg BIG.

De klacht zal ongegrond worden verklaard.

6. De beslissing

Het College:

verklaart de klacht ongegrond.

Deze beslissing is gegeven door A.E.B. ter Heide, voorzitter, M.M. van ‘t Nedereind, lid-jurist, W.P. Haanstra, I. Dawson en R.J. Stolker, leden-beroepsgenoten, bijgestaan door

B.J. Dekker, secretaris en uitgesproken in het openbaar op 16 juli 2019.

voorzitter secretaris

Tegen deze beslissing kan in de volgende gevallen schriftelijk beroep worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg:

a. Heeft u de klacht ingediend? Dan kunt u in beroep als

- het college u of uw klacht geheel of gedeeltelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard of

- als de klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard.

Bij een gedeeltelijke niet-ontvankelijkverklaring of een gedeeltelijke ongegrondverklaring kan uw beroep alleen betrekking hebben op dat deel van de beslissing.

b. Is de klacht tegen u gericht? Dan kunt u altijd in beroep.

c. Ook de inspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan beroep instellen.

U moet het beroepschrift richten aan het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, maar opsturen naar de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag. Daar moet het zijn ontvangen binnen zes weken nadat de beslissing aan u is verstuurd.

Als u beroep instelt, moet u € 50,- griffierecht betalen aan het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. U ontvangt hierover bericht. Als u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt het griffierecht aan u terugbetaald.