Home

Raad van State, 06-03-2013, BZ3954, 201210661/2/R2

Raad van State, 06-03-2013, BZ3954, 201210661/2/R2

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
6 maart 2013
Datum publicatie
13 maart 2013
ECLI
ECLI:NL:RVS:2013:BZ3954
Zaaknummer
201210661/2/R2

Inhoudsindicatie

Bij besluit van 8 oktober 2012, kenmerk 2012-003806, heeft de raad het bestemmingsplan "Lochem-West 2010" vastgesteld.

Uitspraak

201210661/2/R2.

Datum uitspraak: 6 maart 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anno 2001 Lochem B.V., gevestigd te Lochem

verzoekster,

en

de raad van de gemeente Lochem,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 8 oktober 2012, kenmerk 2012-003806, heeft de raad het bestemmingsplan "Lochem-West 2010" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer Anno 2001 Lochem B.V. beroep ingesteld.

Anno 2001 Lochem B.V. heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 6 februari 2013, waar Anno 2001 Lochem B.V., vertegenwoordigd door [directeur], is verschenen.

Overwegingen

1.    Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.    Anno 2001 Lochem B.V. richt zich tegen het plandeel met de bestemming "Wonen-Gestapeld" op de hoek van de Tramstraat - Haalmansweg. Zij kan zich niet verenigen met het plan in zoverre omdat daarin niet is voorzien in de mogelijkheid om ter plaatse een broodjeszaak annex ijssalon te gaan exploiteren. Voor het perceel is in 2012 een omgevingsvergunning voor bouwen verleend voor het oprichten van zeven appartementen en een kantoor- en praktijkruimte. Zij stellen dat deze ruimte leeg zal komen te staan. Om die reden en omdat al twee horecaondernemers interesse hebben getoond, wensen zij een lichte horecabestemming ten behoeve van de broodjeszaak annex ijssalon.

Anno 2001 Lochem B.V. stelt dat een spoedeisend belang bestaat, omdat binnenkort met de verkoop van de appartementen zal worden gestart en er een raam-bouwovereenkomst met een aannemer is gesloten waarin het gebruik van de ruimte voor lichte horeca is meegenomen.

3.    De voorzitter overweegt dat Anno 2001 Lochem B.V. niet is gebaat bij een schorsing van het bestreden plandeel, aangezien daarmee niet het door haar gewenste resultaat kan worden bereikt. Daarbij neemt de voorzitter in aanmerking dat het bestreden plandeel in het vorige bestemmingsplan "Lochem-Noord 1994" was bestemd voor woon-, kantoor- en bedrijfsdoeleinden. De gronden in het zuidwestelijke deel van het perceel waren aangeduid met "h". Deze aanduiding staat volgens de legenda voor "horecavoorziening toegestaan". In artikel 7, lid 2, aanhef en onder f, van de voorschriften van het vorige plan is bepaald dat op de gronden ter plaatse waar een "h" is aangegeven uitsluitend een snackbar is toegestaan.

Voor zover het verzoek ertoe strekt dat in het plan een lichte horecabestemming wordt opgenomen, overweegt de voorzitter dat een voorlopige voorziening die dat mogelijk maakt te verstrekkend is. Hierbij is van belang dat ook de uitspraak van de Afdeling, gelet op de aard en toetsing in de bodemprocedure, doorgaans niet zal strekken tot het zelfvoorziend vaststellen van een bestemming of aanduiding die het gebruik van de gronden voor lichte horeca mogelijk maakt. Van uitzonderlijke omstandigheden welke nopen tot een andere conclusie is niet gebleken.

4.    Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.C.J. van der Hoorn, ambtenaar van staat.

w.g. Van der Beek-Gillessen    w.g. Van der Hoorn

voorzitter    ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 6 maart 2013

586.