Home

Raad van State, 17-12-2013, ECLI:NL:RVS:2013:2651, 201307241/4/R4

Raad van State, 17-12-2013, ECLI:NL:RVS:2013:2651, 201307241/4/R4

Gegevens

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17 december 2013
Datum publicatie
24 december 2013
ECLI
ECLI:NL:RVS:2013:2651
Zaaknummer
201307241/4/R4

Inhoudsindicatie

Het beroep richt zich tegen het besluit van de raad van 4 juli 2013, waarbij het bestemmingsplan "Bolnes Maasoever-Oost" is vastgesteld. Huys ten Donck heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Uitspraak

201307241/4/R4.

Datum uitspraak: 17 december 2013 AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen: Stichting "Het Huys ten Donck" en [verzoeker A] (hierna tezamen en in enkelvoud: Huys ten Donck), gevestigd, respectievelijk wonend te Ridderkerk,

verzoeker, en de raad van de gemeente Ridderkerk,

verweerder. Openbare zitting gehouden op 17 december 2013 om 10:30 uur. Tegenwoordig:

Staatsraad mr. W.D.M. van Diepenbeek voorzitter (vz.)

ambtenaar van staat: mr. T.L.J. Drouen Verschenen:

Huys ten Donck, bijgestaan door mr. L. Haver Droeze, en de raad, vertegenwoordigd door A.C.P. van Kruijssen en H. Alefs, beiden werkzaam bij de gemeente.

Voorts is ter zitting gehoord de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.M. B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. J. van Vulpen, advocaat te Utrecht. Het beroep richt zich tegen het besluit van de raad van 4 juli 2013, waarbij het bestemmingsplan "Bolnes Maasoever-Oost" is vastgesteld. Huys ten Donck heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter wijst het verzoek af. Daartoe overweegt hij het volgende.

Huys ten Donck verzoekt om schorsing van het plan, dat voorziet in 190 woningen op het scheepswerfterrein ten westen van de gronden van Huys ten Donck. Verzoeker vreest voor onomkeerbare gevolgen ten gevolge van werkzaamheden die worden verricht ten behoeve van het bouwrijp maken van de binnen het plangebied gesitueerde gronden. A.M. is eigenaar van alle gronden binnen het plangebied. Derhalve kunnen geen werkzaamheden worden verricht zonder dat A.M. daartoe het initiatief neemt. Nu A.M. in een brief van 9 december 2013, alsmede ter zitting heeft verklaard dat geen werkzaamheden zullen plaatsvinden in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure, die in maart 2014 zal worden behandeld, is met het verzoek geen spoedeisend belang gemoeid. w.g. Van Diepenbeek w.g. Drouen

voorzitter ambtenaar van staat 375-783.