Home

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 09-03-2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1529, AWB- 17_8123 VV en AWB- 17_8125 VV

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 09-03-2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1529, AWB- 17_8123 VV en AWB- 17_8125 VV

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
9 maart 2018
Datum publicatie
29 maart 2018
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2018:1529
Zaaknummer
AWB- 17_8123 VV en AWB- 17_8125 VV

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning fase 1 (milieu) en fase 2 (bouwen) oprichten biomineralenfabriek.

Verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen i.v.m. ontbreken spoedeisend belang.

Voorzieningenrechter twijfelt niet aan toezegging dat met bouwwerkzaamheden wordt gewacht tot uitspraak is gedaan in bodemprocedures.

Uitspraak

Bestuursrecht

zaaknummers: BRE 17/8123 WABOM VV en BRE 17/8125 WABOM VV

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van 9 maart 2018 van de voorzieningenrechter in de zaak tussen

[naam verzoeker], [naam verzoeker], [naam verzoeker], [naam verzoeker], [naam verzoeker] en [naam verzoeker], te Roosendaal, verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, verweerder,

gemachtigde: mr. J.A.M. van der Velden.

Als derde partij heeft aan het geding deelgenomen:

Biomineralen B.V., te ‘s-Hertogenbosch,

gemachtigde: mr. E. Broeren.

Procesverloop

Verzoekers hebben beroep ingesteld tegen de besluiten van 31 oktober 2017 van het college (bestreden besluit) inzake het verlenen van een omgevingsvergunning in twee fasen aan Biomineralen B.V. voor het oprichten van een nieuw bedrijf (productiebedrijf voor de vervaardiging van biomineralen) aan de Potendreef te Roosendaal. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden in Breda op 9 maart 2018. Van verzoekers zijn verschenen [naam verzoeker], [naam verzoeker] en [naam verzoeker].

Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, B.W. Hoekstra en J.C. Vergouwen.

Biomineralen B.V. heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde en [naam gemachtigde], alsmede ing. R.J.M.B. Derks (ZLTO) en ir. F.B.H. de Bree (Buro Blauw).

Na sluiting van het onderzoek ter zitting heeft de voorzieningenrechter mondeling uitspraak gedaan.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in de bodemzaak niet.

2. De voorlopige voorzieningenprocedure is bedoeld om in afwachting van de uitkomst van (in dit geval) de beroepsprocedure een voorlopige maatregel te treffen. Voorts speelt bij de beoordeling van een verzoek om voorlopige voorziening de spoedeisendheid een belangrijke rol. Van onverwijlde spoed is sprake, wanneer een besluit onomkeerbare gevolgen heeft en een uitspraak op het beroep niet kan worden afgewacht.

3. Biomineralen heeft schriftelijk toegezegd dat zij, gezien alle betrokken belangen, pas start met de bouwwerkzaamheden nadat uitspraak is gedaan in de bodemprocedures. Die toezegging heeft zij ter zitting herhaald.

De voorzieningenrechter ziet geen reden om te twijfelen aan die toezegging. Dat betekent dat verzoekers de uitspraak op het beroep kunnen afwachten en dat er geen sprake is van een spoedeisend belang. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om die reden af.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om voorlopige voorziening af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.A.F. van Ginneken, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van N.A. D’Hoore, griffier, op 9 maart 2018.

De voorzieningenrechter is buiten staat deze uitspraak mede te ondertekenen.

griffier

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel