Home

Rechtbank Zutphen, 18-07-2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:2359 BZ9531, 128499 FA RK 12-316

Rechtbank Zutphen, 18-07-2012, ECLI:NL:RBZUT:2012:2359 BZ9531, 128499 FA RK 12-316

Gegevens

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
18 juli 2012
Datum publicatie
6 mei 2013
ECLI
ECLI:NL:RBZUT:2012:BZ9531
Zaaknummer
128499 FA RK 12-316

Inhoudsindicatie

Gezamenlijk gezag; verzoek moeder tot vernietiging rechtshandelingen die vader heeft verricht.

Het kind (ten tijde van de start van de procedure 16 jaar oud) is met behulp van de vader een bloemenzaak op zijn naam begonnen. De moeder is hierin niet betrokken door de vader. Zij wenst inlichtingen en (zo leest de rechtbank in de verzoeken) vernietiging van de rechtshandelingen die betrekking hebben op de oprichting van de bloemenzaak, inclusief de registratie bij de Kamer van Koophandel. Voorts verzoekt zij te bepalen dat de vader haar en de minderjarige vrijwaart voor alle aanspraken uit de onderneming.

Na een mislukte mediationpoging benoemt de rechtbank een bijzonder curator. Mede op basis van haar advies wordt het verzoek om informatie toegewezen, het verzoek ter zake van de vrijwaring niet-ontvankelijk verklaard en worden de overige verzoeken afgewezen. Het is van belang dat de minderjarige zijn opleiding afmaakt en dat hij gedoseerd leert omgaan met verantwoordelijkheid, inclusief financiële verplichtingen, zonder daarbij onnodig risico te lopen. Uit de bevindingen zoals neergelegd door de bijzonder curator is gebleken dat de minderjarige zijn opleiding, die dezelfde branche betreft als de winkel, goed lijkt te kunnen combineren met de werkzaamheden in de winkel. Deze biedt een mogelijkheid om praktijkervaring op te bouwen. De financiële risico’s zijn overzichtelijk.

Artikel 1:253a BW

(Zie ook LJN BZ9528 en LJN BZ9536)

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Familie

Zaaknummer: 128499 FA RK 12-316

beschikking van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken d.d. 18 juli 2012

in de zaak van:

[moeder],

verder te noemen de moeder,

wonende te [plaats, gemeente],

advocaat: mr. S.M. Goldhoorn te Zutphen,

e n

[vader],

verder te noemen de vader,

wonende te [plaats, gemeente].

Het verdere procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

- de tussenbeschikking van deze rechtbank van 2 mei 2012;

- het journaalbericht van mr. Goldhoorn van 4 juni 2012.

De verdere beoordeling

De rechtbank verwijst naar en handhaaft hetgeen in voormelde tussenbeschikking is overwogen en beslist. De behandeling van de zaak is daarin aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de resultaten van mediation. Blijkens de berichtgeving van de raadsvrouw van de moeder is geen overeenstemming bereikt.

De rechtbank zal de verzoeken van de moeder aldus uitleggen dat zij - kort gezegd - vernietiging verzoekt van de rechtshandelingen die de vader heeft verricht in het kader van het oprichten en de registratie van de onderneming van de zoon van partijen, [zoon], geboren op [1995 te plaats] en dat de gevolgen daarvan ongedaan dienen te worden gemaakt.

In het feit dat sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de ouders onderling en tussen de ouders en de minderjarige op het gebied van het vermogen van de minderjarige ziet de rechtbank aanleiding een bijzonder curator te benoemen om de minderjarige te vertegenwoordigen. De behandeling van de zaak zal worden aangehouden om de bijzonder curator in de gelegenheid te stellen de rechtbank over haar bevindingen te informeren.

De beslissing

De rechtbank:

benoemt tot bijzonder curator:

mr. R. Mulder

Postbus 24

7130 AA LICHTENVOORDE;

alvorens verder te beslissen:

houdt de behandeling van de zaak aan tot de pro forma terechtzitting op woensdag 19 september 2012;

verzoekt de bijzonder curator uiterlijk op die datum de rechtbank en de belanghebbenden schriftelijk verslag te doen van haar bevindingen en daarbij een standpunt over de verzoeken in te nemen;

houdt voor het overige iedere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. R.A. Eskes en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 juli 2012, in tegenwoordigheid van de griffier.