Home

Rechtbank Utrecht, 21-05-2010, BM7988, 16-711872-08

Rechtbank Utrecht, 21-05-2010, BM7988, 16-711872-08

Gegevens

Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak
21 mei 2010
Datum publicatie
16 juni 2010
ECLI
ECLI:NL:RBUTR:2010:BM7988
Zaaknummer
16-711872-08

Inhoudsindicatie

Bezit van een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen en films. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden.

Uitspraak

RECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 16/711872-08

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 21 mei 2010

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [1968] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats], [woonadres]

raadsman mr. W.G.L. Burgers, advocaat te Utrecht.

1. Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzitting van 10 mei 2010, waarbij de officier van justitie en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2. De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte een groot aantal cd-roms,dvd’s en twee externe harde schijven met kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad danwel heeft verspreid en/of vervaardigd en dat verdachte van dit misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

3. De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4. De beoordeling van het bewijs

4.1. Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad, alsmede dat verdachte van dat misdrijf een gewoonte heeft gemaakt. De officier van justitie baseert zich daarbij op de aangetroffen afbeeldingen, welke volgens het proces-verbaal van de politie zijn aan te merken als kinderporno, alsmede op de verklaring van verdachte dat hij door zijn verslaving aan pornografie op internet ook op kinderpornografisch materiaal is gestuit, dat hij dit heeft bekeken en heeft opgeslagen.

De officier van justitie acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden, vervaardigen, invoeren en uitvoeren van kinderpornografische afbeeldingen.

4.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank tot een bewezenverklaring kan komen van het ten laste gelegde.

De verdediging is voorts van mening dat er geen bewijs voor handen is dat verdachte zich heeft bezig gehouden met het verspreiden, vervaardigen, invoeren en uitvoeren van kinderporno.

4.3. Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak verspreiden, vervaardigen, invoeren en uitvoeren van kinderporno

Uit het proces-verbaal van de politie van 1 april 2009 maakt de rechtbank op dat uit het onderzoek niet is gebleken dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden, vervaardigen, invoeren en uitvoeren van kinderpornografische afbeeldingen. Nu er evenmin enige andere aanwijzing is dat verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt zal de rechtbank verdachte daarvan vrijspreken.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van

1 oktober 2002 tot en met 9 augustus 2008 meer dan 20.000 kinderpornografische afbeeldingen op een grote hoeveelheid cd-roms en twee externe harde schijven in zijn bezit heeft gehad en dat verdachte van dat misdrijf een gewoonte heeft gemaakt. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Op 30 oktober 2008 vond in de woning van verdachte aan de [woonadres] te [woonplaats] een doorzoeking plaats . In de woning van verdachte werden een grote hoeveelheid cd-roms en twee externe harde schijven aangetroffen met daarop meer dan 20.000 kinderpornografische bestanden , waaronder de 25 afbeeldingen die zijn vermeld in de tenlastelegging.

Deze 25 afbeeldingen zijn door de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2], beiden zedenrechercheur, beschreven. De rechtbank heeft deze afbeeldingen ook zelf bekeken. Op grond van de beschrijving door de verbalisanten en de eigen waarneming van de rechtbank komt de rechtbank tot het oordeel dat deze 25 afbeeldingen een kinderpornografisch karakter hebben, zoals in de bewezenverklaring is vermeld.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij kinderporno in zijn bezit heeft gehad en dat dit een tijdje zijn interesse heeft gehad . Voorts heeft verdachte bij de politie verklaard dat hij het wel kon vermoeden dat het gevaarlijke bestanden waren en dat hij die liever niet op zijn computer had staan .

Tijdens de terechtzitting heeft verdachte bekend dat hij kinderporno in zijn bezit heeft gehad. Hij verklaarde dat zijn voorkeur uitging naar afbeeldingen met personen in de leeftijdscategorie tussen de dertien en zestien jaar omdat deze afbeeldingen verdachte aan zijn jeugdvriendinnen deden denken. Voorts verklaarde verdachte dat hij het spannend vond niet te weten wat hij binnenkreeg op zijn computer. Daarbij gaf verdachte aan dat zijn grootste handicap bestond uit het feit dat hij deze kinderpornografische bestanden niet heeft verwijderd. In plaats van de bestanden te verwijderen, zette de verdachte de kinderpornografische bestanden op externe harde schijven en cd-roms.

Nu verdachte ter zitting tevens heeft verklaard zeer veel pornografische bestanden waarvan een deel kinderpornografische bestanden meerdere keren te hebben gedownload en dit gedurende een lange periode te hebben gedaan, acht de rechtbank ook bewezen dat verdachte hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

4.4. De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 9 augustus 2008 te Utrecht, in totaal 20.000 afbeeldingen in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- het geheel of gedeeltelijk naakt poseren van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en de onnatuurlijke pose en de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer nummer 1 op pagina 37 en nummer 5 op pagina 38 en 39 en nummer 6 en 7 op pagina 39 en nummer 8 op pagina 39 en 40 en nummer 9 en 10 op pagina 40 en nummer 11 op pagina 40 en 41 en nummer 13 op pagina 41 en nummer 14 pagina 41 en 42 en nummer 15 op pagina 42 en nummer 17 op pagina 42 en 43 en nummer 18 op pagina 43 en nummer 20 op pagina 43 en 44 en nummer 23 op pagina 45 van het proces-verbaal) en

- het vaginaal penetreren met een voorwerp door zichzelf van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer nummer 2 op pagina 37 en 38 van het proces-verbaal) en

- het anaal penetreren (met een dildo) door zichzelf en door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer nummer 22 op pagina 44 en 45 van het proces-verbaal) en

- het vasthouden en in de mond nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer nummer 3 op pagina 38 en nummer 22 op pagina 44 en 45 van het proces-verbaal) en

- het vaginaal penetreren met een voorwerp door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar eveneens nog niet heeft bereikt (onder meer nummer 4 op pagina 38 van het proces-verbaal) en

- het betasten van de vagina en de stijve penis van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar eveneens nog niet heeft bereikt (onder meer nummer 12 op pagina 41 van het proces-verbaal) en

- het anaal penetreren met de penis door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer nummer 19 op pagina 43 en nummer 22 op pagina 44 en 45 van het proces-verbaal)

en

- het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van een personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen in erotisch getinte houdingen poseren die niet bij hun leeftijd passen en waarbij deze personen zich in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van hun kleding ontdoen en door het camerastandpunt nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen in beeld gebracht worden (onder meer nummer 21 op pagina 44 en nummer 25 op pagina 46 en 47 van het proces-verbaal)

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in het bewezenverklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

5. De strafbaarheid

5.1. De strafbaarheid van het feit

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert het navolgende strafbare feit op:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt.

5.2. De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6. De strafoplegging

6.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht en gelet op de daarvoor geldende richtlijnen gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met als bijzondere voorwaarden reclasseringstoezicht inclusief een meldingsgebod en deelname aan een gedragsinterventie.

6.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zijn verbazing uitgesproken over het opgemaakte reclasseringsrapport waarin steun geïndiceerd wordt aangezien verdachte meer dan achttien maanden aan zijn lot werd overgelaten. De verdediging ziet geen toegevoegde waarde in de steun na een zodanig tijdsverloop. Voorts geeft de verdediging aan dat mocht de rechtbank van oordeel zijn dat steun voor verdachte op zijn plaats is, de verdediging geen bezwaar heeft tegen een meldingsgebod.

De verdediging geeft voorts aan de door mevrouw H. Ellen in haar reclasseringsrapport geïndiceerde deelname aan de kinderpornodownload-groep niet passend te vinden.

Tot slot is de verdediging van oordeel dat een gevangenisstraf in de onderhavige zaak niet redelijk is, gezien verdachte een dusdanig lange periode in onzekerheid heeft geleefd dat daarmee in de straftoemeting rekening dient te worden gehouden. Een forse taakstraf met reclasseringstoezicht en gedragsinterventie waarbij aan een leefstijlcursus kan worden gedacht, acht de verdediging passend.

6.3. Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderporno door kinderpornografische afbeeldingen te downloaden en deze op twee externe harde schijven en 113 cd-roms op te slaan. De rechtbank overweegt dat het bezit van kinderporno buitengewoon verwerpelijk is, met name omdat bij de vervaardiging van deze afbeeldingen kinderen veelal seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. In veel gevallen lopen de kinderen die hieraan bloot worden gesteld grote psychische schade op, die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Verdachte moet medeverantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de vraag ernaar. Verdachte heeft hierbij kennelijk nimmer stilgestaan. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen die kinderporno vervaardigen strafrechtelijk te vervolgen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf de gangbare strafmaat in vergelijkbare gevallen in overweging genomen.

De rechtbank overweegt dat verdachte blijkens het uittreksel uit het documentatieregister van 5 maart 2010 niet eerder met justitie in aanraking is geweest voor het plegen van dit soort feiten of voor het plegen van andersoortige feiten.

Als strafverzwarende factor neemt de rechtbank in overweging dat verdachte zich gedurende een lange periode heeft beziggehouden met het zoeken, downloaden en opslaan van grote aantallen kinderpornografische afbeeldingen.

De afbeeldingen betreffen niet alleen (naakt) poserende kinderen maar tevens kinderen die seksuele gedragingen vertonen met zowel volwassenen als met leeftijdsgenoten.

Blijkens het rapport van Reclassering Nederland d.d. 24 maart 2010 opgemaakt door mevrouw H. Ellen, reclasseringsmedewerker, is verdachte bereid aan zichzelf te werken. Wegens zijn stressklachten die zijn ontstaan naar aanleiding van de huiszoeking heeft verdachte in juni 2009 psychologische hulp gezocht bij Indigo. De reclassering vermoedt dat er bij de verdachte sprake is van eenzaamheidgevoelens.

Voorts benadrukt de reclassering dat het voor verdachte van belang is dat hij zijn baan niet verliest.

De reclassering schat het recidiverisico thans laag gemiddeld in.

Geadviseerd wordt een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf met de bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich gedraagt naar de aanwijzingen van de reclassering ook als dat inhoudt een meldingsgebod en deelname aan gedragsinterventie.

De rechtbank is van oordeel dat de bijzondere voorwaarden genoemd in bovenstaand advies van de reclassering toegevoegde waarde hebben voor verdachte. Dat een onderliggende factor een rol speelt in de drang naar spanning in het leven van verdachte, heeft de rechtbank mede doen beslissen de bijzondere voorwaarden op te leggen.

De grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen waarop ook jonge kinderen voorkomen en de zeer lange periode van het in bezit hebben van de kinderporno, acht de rechtbank zeer ernstig, mede gezien het gegeven dat verdachte zich wel degelijk realiseerde waar bij mee bezig was en desondanks de afbeeldingen niet heeft verwijderd. Verdachte heeft geen verklaring gegeven waarom hij alles opsloeg en bewaarde. Dat verdachte lange tijd in onzekerheid heeft geleefd laat onverlet dat verdachte door is gegaan met het downloaden van kinderpornografische afbeeldingen terwijl hij zich realiseerde waar hij mee bezig was. Gelet op de ernst van het feit in de onderhavige zaak en om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen, acht de rechtbank een gevangenisstraf met een voorwaardelijk deel passend en geboden.

De rechtbank realiseert zich dat verdachte mogelijk zijn baan kwijt zal raken, echter voor het in het bezit hebben van dusdanig veel kinderpornografische afbeeldingen van deze aard acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats.

De rechtbank is van oordeel dat met deze straf, die lager is dan de straf die de officier van justitie heeft gevorderd, kan worden volstaan.

7. Het beslag

De onttrekking aan het verkeer

De in beslag genomen voorwerpen, te weten twee externe harde schijven te weten Lacie HD Maxtor AAAL7265NL en Lacie HD Seagate, AAAL7268NL, zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer.

Gebleken is dat het feit is begaan met behulp van deze voorwerpen.

8. De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9. De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het ten laste gelegde feit, voor zover dit betreft het verspreiden en /of vervaardigen en/of invoeren en/of uitvoeren van kinderpornografische afbeeldingen en films;

Bewezenverklaring

- verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- stelt als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt een meldingsgebod, een deelname aan een gedragsinterventie en het volgen van een behandeling bij de Waag.

De rechtbank verklaart de twee externe harde schijven aan het verkeer onttrokken.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.S. Koppert, voorzitter, mr. A.J.P. Schotman en mr. A. van Maanen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. N. Monincx, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 21 mei 2010.