Home

Rechtbank 's-Gravenhage, 05-12-2008, BG8539, FA RK 08-2399

Rechtbank 's-Gravenhage, 05-12-2008, BG8539, FA RK 08-2399

Gegevens

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
5 december 2008
Datum publicatie
29 december 2008
ECLI
ECLI:NL:RBSGR:2008:BG8539
Zaaknummer
FA RK 08-2399

Inhoudsindicatie

Internationale kinderontvoering.

Afwijzing verzoek teruggeleiding minderjarigen naar Verenigde Staten.

De vader en de moeder overeenstemming bereikt over de verblijfplaats van de minderjarigen en de omgang met de andere ouder. Zij hebben hun afspraken schriftelijk vastgelegd in een zogeheten ‘Mediated Post Judgment Settlement Agreement’

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Meervoudige kamer

7x

Rekestnummer: FA RK 08-2399

Zaaknummer: 307805

Datum beschikking: 5 december 2008

Internationale kinderontvoering

Beschikking op het op 28 maart 2008 ingekomen verzoek van:

De Directie Justitieel Jeugdbeleid, Afdeling Juridische en Internationale Zaken, van het Ministerie van Justitie, belast met de taak van Centrale Autoriteit als bedoeld in artikel 4 van de Wet van 2 mei 1990 (Stb. 202) tot uitvoering van het Haagse Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Trb. 1987, 139), gevestigd te ’s-Gravenhage, verder te noemen de Centrale Autoriteit, optredend voor zichzelf en namens:

[de vader]

wonende te [plaats] in de Verenigde Staten,

advocaat: mr. W.A. van der Stroom-Willemsen te Rotterdam,

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

[de moeder]

wonende te [plaats],

advocaat: mr. M.C. Reichmann.

Procedure

Bij beschikking van 6 mei 2008 van deze rechtbank en kamer is de beslissing ter zake van de teruggeleiding van de minderjarigen [A.] en [B.] aangehouden in afwachting van de resultaten van de mediation.

De rechtbank heeft wederom kennis genomen van de stukken, waaronder thans ook:

- het faxbericht van 7 augustus 2008 van de zijde van de vader met als bijlage de ‘Mediated Post Judgment Settlement Agreement’ van 6 augustus 2008;

- het faxbericht van 8 augustus 2008 van de zijde van de moeder.

Beoordeling

De rechtbank handhaaft al hetgeen bij genoemde beschikking is overwogen en beslist.

Blijkens de faxberichten d.d. 7 en 8 augustus 2008 hebben de vader en de moeder overeenstemming bereikt over de verblijfplaats van de minderjarigen en de omgang met de andere ouder. Zij hebben hun afspraken vastgelegd in de zogeheten ‘Mediated Post Judgment Settlement Agreement’ van 6 augustus 2008.

Gelet op het voorgaande, zal de rechtbank het verzoek tot teruggeleiding afwijzen.

Beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek van de Centrale Autoriteit af;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. R.G. de Lange-Tegelaar, M. Kramer en C.F. Mewe, tevens kinderrechters, bijgestaan door mr. L.F.A. Bos als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 december 2008.