Home

Rechtbank Rotterdam, 26-01-2023, ECLI:NL:RBROT:2023:867, C/10/650214 / JE RK 22-3035

Rechtbank Rotterdam, 26-01-2023, ECLI:NL:RBROT:2023:867, C/10/650214 / JE RK 22-3035

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26 januari 2023
Datum publicatie
8 februari 2023
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2023:867
Zaaknummer
C/10/650214 / JE RK 22-3035

Inhoudsindicatie

Toewijzen ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing vier kinderen. Met MST-CAN moet stap voor stap worden teruggewerkt naar thuisplaatsing. Oudste kind gaat mogelijk ergens anders wonen.

Uitspraak

Jeugdrecht

Zaaknummer: C/10/650214 / JE RK 22-3035

Datum uitspraak: 26 januari 2023

Beschikking van de kinderrechter over een ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing

in de zaak van

gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: de Raad,

betreffende

hierna te noemen: [naam kind01] ,

hierna te noemen: [naam kind02] ,

hierna te noemen: [naam kind03] ,

hierna te noemen: [naam kind04] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

hierna te noemen: de moeder, wonende te [woonplaats01] ,

advocaat: mr. G.A.H. Wiekamp, te Hendrik-Ido-Ambacht,

hierna te noemen: de vader, wonende te [woonplaats02] ,

advocaat: mr. G.A.H. Wiekamp, te Hendrik-Ido-Ambacht,

de gecertificeerde instelling Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering ,

gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen: de GI.

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de Raad van 28 december 2022;

- het verweerschrift met bijlagen van mr. Wiekamp namens de ouders van 13 januari 2023.

Op 17 januari 2023 heeft de kinderrechter de zaak tijdens de mondelinge behandeling met gesloten deuren behandeld. Verschenen zijn: - [naam kind01] en [naam kind02] , die apart zijn gehoord; - de ouders, bijgestaan door mr. G.A.H. Wiekamp; - [naam03] namens de Raad; - [naam04] en [naam05] namens de GI;

- [naam06] , MST-therapeut (als informant).

De feiten

De ouders zijn belast met het ouderlijk gezag over [naam kind01] , [naam kind02] , [naam kind03] en [naam kind04] .

[naam kind01] verblijft drie dagen per week in een pleeggezin en vier dagen per week bij logeervoorziening De Break.

[naam kind02] , [naam kind03] en [naam kind04] verblijven in pleeggezinnen.

Bij beschikking van 27 oktober 2022 zijn [naam kind01] , [naam kind02] , [naam kind03] en [naam kind04] voorlopig onder toezicht gesteld tot 27 januari 2023.

De kinderrechter heeft bij deze beschikking ook een spoedmachtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind01] in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder gecombineerd met een machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor pleegzorg verleend en voor [naam kind02] , [naam kind03] en [naam kind04] in een voorziening voor pleegzorg.

Bij beschikking van 4 november 2022 is de machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind01] , [naam kind02] , [naam kind03] en [naam kind04] verlengd tot 27 januari 2023.

Het verzoek van de Raad

De Raad verzoekt de ondertoezichtstelling van [naam kind01] , [naam kind02] , [naam kind03] en [naam kind04] voor de duur van een jaar.

Ook verzoekt de Raad een machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind01] in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder gecombineerd met een machtiging tot uithuisplaatsing in een voorziening voor pleegzorg en van [naam kind02] , [naam kind03] en [naam kind04] in een voorziening voor pleegzorg voor de duur van negen maanden. De Raad verzoekt de beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De standpunten

De beoordeling

De beslissing