Home

Rechtbank Rotterdam, 08-07-2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8398, C/10/640835 / FA RK 22-4613

Rechtbank Rotterdam, 08-07-2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8398, C/10/640835 / FA RK 22-4613

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
8 juli 2022
Datum publicatie
13 oktober 2022
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2022:8398
Zaaknummer
C/10/640835 / FA RK 22-4613

Inhoudsindicatie

Wvggz. Zwangere vrouw. Betrokkene is in verwachting en zal binnenkort bevallen. De opzet van de bevalling bij betrokkene is een natuurlijke vaginale bevalling. Wanneer er complicaties optreden voor betrokkene zelf en het kind, is het nodig dat de goede zorg kan worden geleverd die zij nodig hebben op het gebied van obstetrische controles. Dit zal temeer gelden bij ingrijpen bij de bevalling, waarbij de voor- en nadelen afgewogen moeten worden. Betrokkene is gevoelig voor psychotische ontregeling, en het risico daarop wordt sterk vergroot door de spanning en pijn die met een bevalling gepaard (kunnen) gaan.

Uitspraak

Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/640835 / FA RK 22-4613

Referentienummer: [referentienummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 8 juli 2022 betreffende een wijziging van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 8:12 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] , [geboorteplaats betrokkene] , [geboorteland betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

thans verblijvende in Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam,

advocaat mr. W.L. Catsman te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van de officier, ingekomen op 5 juli 2022.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

-

de zorgkaart van 13 mei 2022;

-

het zorgplan van 13 mei 2022;

-

de medische verklaring opgesteld door [naam psychiater 1] , psychiater, van 16 mei 2022;

-

de bevindingen van de geneesheer-directeur van 18 mei 2022.

Als aanvulling voor de wijziging van een zorgmachtiging zijn ook de volgende bijlagen gevoegd:

-

het zorgplan van 29 juni 2022;

-

de (aanvullende) medische verklaring van 1 juli 2022;

-

de aanvraag van de zorgverantwoordelijke van 1 juli 2022;

-

het advies van de geneesheer-directeur van 4 juli 2022;

-

de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wvggz.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 8 juli 2022.

Bij die gelegenheid zijn verschenen:

-

betrokkene met haar hiervoor genoemde advocaat;

-

[naam psychiater 2] , psychiater, [naam arts] , arts in opleiding tot psychiater, (hierna: de behandelaren) en [naam co-assistent] , co-assistent, allen verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum.

1.3.

De officier is niet tijdens de mondelinge behandeling verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

2.1.

Ten aanzien van betrokkene is op 31 mei 2022 een zorgmachtiging afgegeven. Daarbij is bepaald dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

-

het toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

-

het beperken van de bewegingsvrijheid;

-

het insluiten;

-

het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen;

-

het opnemen in een accommodatie.

2.2.

Uit de aanvraag van de zorgverantwoordelijke, die door de geneesheer-directeur is ingediend vergezeld van zijn advies hierover, blijkt dat de in deze zorgmachtiging genoemde vormen van verplichte zorg niet (langer) volstaan, waardoor er sprake is van een (dreigende) noodsituatie als bedoeld in artikel 8:11 Wvggz. Betrokkene is in verwachting en zal binnenkort bevallen. De opzet van de bevalling bij betrokkene is een natuurlijke vaginale bevalling. Wanneer er complicaties optreden voor betrokkene zelf en het kind, is het nodig dat de goede zorg kan worden geleverd die zij nodig hebben op het gebied van obstetrische controles. Deze zorg is noodzakelijk voor een veilige bevalling. Betrokkene is wilsonbekwaam geacht, waardoor zij niet in staat is tot een redelijke waardering van haar belangen ter zake. Dit zal temeer gelden bij ingrijpen bij de bevalling, waarbij de voor- en nadelen afgewogen moeten worden. Betrokkene is gevoelig voor psychotische ontregeling, en het risico daarop wordt sterk vergroot door de spanning en pijn die met een bevalling gepaard (kunnen) gaan.

2.3.

Teneinde deze noodsituatie af te wenden, is de zorgverantwoordelijke van oordeel dat , bij wijze van tijdelijke maatregel, de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk kunnen zijn:

-

het verrichten van medische controles,

-

andere medische handelingen en therapeutische maatregelen,

ter behandeling van de nodige zorg rondom de bevalling, waaronder indien geïndiceerd een keizersnede.

2.4.

Gebleken is dat deze vormen van zorg, die niet zijn opgenomen in de zorgmachtiging, mogelijk ook na verloop van drie dagen moeten worden voortgezet. De in het verzoekschrift opgenomen vormen van verplichte zorg zijn gebaseerd op de aanvraag van de zorgverantwoordelijke, het advies van de geneesheer-directeur en het zorgplan.

Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

-

het verrichten van medische controles,

-

andere medische handelingen en therapeutische maatregelen,

ter behandeling van de nodige zorg rondom de bevalling, waaronder indien geïndiceerd een keizersnede.

2.5.

Betrokkene verzet zich tegen deze aanvullende vormen van verplichte zorg. Volgens de behandelaren is betrokkene wisselend in haar antwoord over dit onderwerp. Verwacht wordt dat dit erger zal worden als de spanningen (stressvolle situaties tijdens de bevalling) toenemen. Ook neemt dan de coöperatie af. De vrees bestaat dat betrokkene op het moment dat het er om draait, niet de juiste beslissingen kan nemen. Indien betrokkene de nodige obstetrische zorg zal weigeren vanwege haar psychische stoornis gedurende de bevalling, is gedwongen zorg nodig. Betrokkene kan dan moeilijker beslissingen nemen over haar net geboren kind. Betrokkene geeft zelf aan het niet te snappen waarom zij een keizersnede zou moeten krijgen; zij heeft moeite met het begrijpen van, en beslissen over, een voor nu nog hypothetische situatie.

2.6.

Gebleken is dat er geen minder bezwarende alternatieven zijn die hetzelfde met de zorgmachtiging beoogde effect hebben. De voorgestelde gewijzigde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van deze zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.7.

Gelet op het voorgaande is met de voorgestelde wijziging voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. Het verzoek zal dan ook worden toegewezen.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

wijzigt de zorgmachtiging van 31 mei 2022 ten aanzien van [naam betrokkene] voornoemd, in die zin dat in aanvulling op de bij beschikking van 31 mei 2022 opgenomen vormen van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

-

het verrichten van medische controles,

-

andere medische handelingen en therapeutische maatregelen,

ter behandeling van de nodige zorg rondom de bevalling, waaronder indien geïndiceerd een keizersnede.

3.2.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 27 november 2022.

Deze beschikking is op 8 juli 2022 mondeling gegeven door mr. A.C. Siemons, rechter, in tegenwoordigheid van L. Mast, griffier, en op 12 juli 2022 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.