Home

Rechtbank Rotterdam, 10-05-2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4533, C/10/630095 / JE RK 21-3224

Rechtbank Rotterdam, 10-05-2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4533, C/10/630095 / JE RK 21-3224

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10 mei 2022
Datum publicatie
13 juni 2022
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2022:4533
Zaaknummer
C/10/630095 / JE RK 21-3224

Inhoudsindicatie

verlenging ondertoezichtstelling

Uitspraak

Team Jeugd

Zaaknummer: C/10/630095 / JE RK 21-3224

Datum uitspraak: 10 mei 2022

in de zaak van

gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: de GI,

betreffende

geboren op [geboortedatum kind 1] 2008 te [geboorteplaats kind 1],

hierna te noemen: [naam kind 1],

geboren op [geboortedatum kind 2] 2011 te [geboorteplaats kind 2],

hierna te noemen: [naam kind 2],

geboren op [geboortedatum kind 3] 2015 te [geboorteplaats kind 3],

hierna te noemen: [naam kind 3],

geboren op [geboortedatum kind 4] 2016 te [geboorteplaats kind 4],

hierna te noemen: [naam kind 4].

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

hierna te noemen: de moeder, wonende te [woonplaats moeder],

advocaat: mr. K. el Joghrafi, te Rotterdam,

hierna te noemen: de vader, wonende te [woonplaats vader],

advocaat: mr. A.J.H.M. Hopmans, te Rotterdam,

hierna te noemen: de bijzondere curator, kantoorhoudende te [vestigingsplaats].

Het procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van deze rechtbank van 20 januari 2022 en de daarin genoemde stukken;

- het verslag van de bijzondere curator van 25 april 2022, ingekomen bij de griffie op 29 april 2022;

- de briefrapportage van de GI van 29 april 2022, ingekomen bij de griffie op

9 mei 2022.

Op 10 mei 2022 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden en heeft de kinderrechter de zaak met gesloten deuren behandeld.

Verschenen zijn:- [naam kind 1], die voorafgaand aan de zitting apart is gehoord;- de vader, bijgestaan door zijn advocaat;- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

- de bijzondere curator;- een vertegenwoordigster van de GI, [naam 1].

Aangezien de vader de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is, maar wel de Arabische taal, heeft de kinderrechter het verhoor doen plaatsvinden met bijstand van [naam 2], tolk in de Arabische taal. De kinderrechter heeft vastgesteld dat de tolk is beëdigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind 1], [naam kind 2], [naam kind 3] en [naam kind 4] wordt uitgeoefend door de ouders.

[naam kind 1], [naam kind 2], [naam kind 3] en [naam kind 4] wonen bij de moeder.

Bij beschikking van 21 januari 2020 zijn [naam kind 1], [naam kind 2], [naam kind 3] en [naam kind 4] onder toezicht gesteld.

Bij beschikking van 20 januari 2022 is de ondertoezichtstelling verlengd tot 21 mei 2022. Ook is bij deze beschikking een bijzondere curator voor de kinderen benoemd. De beslissing is voor het overig verzochte aangehouden.

Het aangehouden verzoek

De GI verzoekt de ondertoezichtstelling van [naam kind 1], [naam kind 2], [naam kind 3] en [naam kind 4] te verlengen met zes maanden, met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De GI heeft het voor de duur van twee maanden resterende verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. De komende tijd wil de GI de aanbevelingen van de bijzondere curator opvolgen. De GI zal de ouders aanmelden voor het traject solo parallel ouderschap van Enver. Hiervoor is wel de motivatie en toestemming van de ouders nodig. Hierbij wil de GI de schottenaanpak hanteren, zoals de bijzondere curator voorstelt, waarbij de ouder-kindrelatie wordt versterkt in plaats van het contact tussen de ouders onderling. Daarnaast wil de GI aan de ouders en oma moederszijde psycho-educatie bieden, waarmee zij leren om de belangen van de kinderen meer voorop te stellen. Er zal geprobeerd worden om te werken aan contactherstel tussen de vader en [naam kind 3] en [naam kind 4]. Wat betreft [naam kind 1] en [naam kind 2] zal vanwege hun afwijzende houding nog niet worden toegewerkt naar contactherstel met de vader, maar de GI wil dit ook niet uitsluiten. Afsluiting van de ondertoezichtstelling van [naam kind 1] en [naam kind 2], terwijl de ondertoezichtstelling van [naam kind 3] en [naam kind 4] wordt verlengd, zou tot scheve verhoudingen binnen het gezin kunnen leiden.

De standpunten

De beoordeling

De beslissing