Home

Rechtbank Rotterdam, 08-06-2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6128, C/10/617453 / JE RK 21-1108

Rechtbank Rotterdam, 08-06-2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6128, C/10/617453 / JE RK 21-1108

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
8 juni 2021
Datum publicatie
29 juni 2021
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2021:6128
Zaaknummer
C/10/617453 / JE RK 21-1108

Inhoudsindicatie

ondertoezichtstelling

Uitspraak

beschikking

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/617453 / JE RK 21-1108

datum uitspraak: 8 juni 2021

in de zaak van

hierna te noemen de Raad, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

hierna te noemen de moeder, wonende op een bij de rechtbank bekend adres.

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit het verzoekschrift met bijlagen van de Raad van 19 april 2021, ingekomen bij de griffie op diezelfde datum.

Op 8 juni 2021 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder,

- een vertegenwoordigster van de Raad, mevrouw [naam vertegenwoordigster 1] ,

- een vertegenwoordiger van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming west, Regio Midden, hierna te noemen: de GI, mevrouw [naam vertegenwoordigster 2] .

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de moeder.

[voornaam minderjarige] woont bij de moeder.

Het verzoek

De Raad heeft een ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] verzocht voor de duur van 12 maanden.

De Raad heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. Tijdens de zwangerschap van de moeder bestonden er zorgen over haar thuissituatie vanwege problemen op meerdere leefgebieden. Zij kent een belaste voorgeschiedenis waarin sprake is geweest van middelengebruik en psychische problematiek. Sinds kort verblijft de moeder in een babyhuis waar het goed met haar en [voornaam minderjarige] gaat. Voor haar problematiek is tot op heden geen passende hulpverlening ingezet. Gelet hierop en mede gezien het gebrek aan perspectief en vanwege de kwetsbare situatie rondom de geboorte van [voornaam minderjarige] , is een ondertoezichtstelling voor twaalf maanden noodzakelijk.

Het standpunt van de GI

Het standpunt van belanghebbende

De beslissing De kinderrechter: