Home

Rechtbank Rotterdam, 10-05-2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5165, C/10/616815 / JE RK 21-975

Rechtbank Rotterdam, 10-05-2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5165, C/10/616815 / JE RK 21-975

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10 mei 2021
Datum publicatie
10 juni 2021
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2021:5165
Zaaknummer
C/10/616815 / JE RK 21-975

Inhoudsindicatie

machtiging gesloten jeugdhulp.

Uitspraak

beschikking

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/616815 / JE RK 21-975

datum uitspraak: 10 mei 2021

in de zaak van

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

geboren op [geboortedatum kind] 2005 te [geboorteplaats kind] , hierna te noemen [naam kind] .

De kinderrechter merkt als informant aan:

hierna te noemen de moeder, wonende op een bij de rechtbank bekend adres.

Op 10 mei 2021 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

Opgeroepen en niet verschenen is de moeder.

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoekschrift met bijlagen van de GI van 14 april 2021 ingekomen bij de griffie op 15 april 2021

- de verklaring d.d. 14 april 2021 dat een voorziening nodig is op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder

- de instemmende verklaring d.d. 4 mei 2021 van de gekwalificeerde gedragswetenschapper,

- de e-mail van mr. R.S. Boonstra van 10 mei 2021.

- de minderjarige [naam kind] , bijgestaan door zijn advocaat mr. R.S. Boonstra,

- een vertegenwoordigster van de GI, [naam] , die telefonisch gehoord is.

De feiten

Bij beschikking van 16 juli 2010 is Bert onder voogdij gesteld van gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.

[naam kind] verblijft in een gesloten instelling van Horizon te Harreveld.

Bij beschikking van 7 september 2020 is een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp verleend met ingang van 23 september 2020 tot 23 mei 2021.

Het verzoek

De GI heeft een machtiging verzocht om [naam kind] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van negen maanden.

De GI heeft het verzoek ter zitting gehandhaafd en als volgt toegelicht. In het kader van de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp heeft [naam kind] een aantal maanden verbleven in een open groep, maar vanwege een aantal incidenten is hij naar een gesloten groep geplaatst. De GI ziet dat het beter gaat met [naam kind] in de gesloten setting, omdat hem daar structuur en duidelijkheid wordt geboden. Het gaat nu ook beter met zijn drugsgebruik en schoolgang. [naam kind] doet zijn best op de groep. Zijn gedrag is wisselend. Als het minder goed gaat trekt [naam kind] zich terug op zijn kamer. [naam kind] kan agressief zijn richting de pedagogisch medewerkers, waarbij hij spullen vernield. [naam kind] denkt dan dat hij het nergens voor doet. [naam kind] leert momenteel omgaan met meer vrijheden. [naam kind] is aangemeld voor een besloten groep, Hand in Hand binnen Horizon Rijnhoven, omdat de GI van mening is dat [naam kind] nog niet helemaal klaar is voor een open setting. Het is nog niet duidelijk wanneer [naam kind] daar terecht zou kunnen.

Het standpunt van [naam kind]

De beoordeling

De beslissing

en alvorens verder te beslissen: