Home

Rechtbank Rotterdam, 02-04-2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3394, 8795473 / CV EXPL 20-34470

Rechtbank Rotterdam, 02-04-2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3394, 8795473 / CV EXPL 20-34470

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
2 april 2021
Datum publicatie
19 april 2021
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2021:3394
Zaaknummer
8795473 / CV EXPL 20-34470

Inhoudsindicatie

onvoorziene omstandigheden: corona-crisis. Verdeling kosten.

Uitspraak

zaaknummer: 8795473 / CV EXPL 20-34470

uitspraak: 2 april 2021

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Klokgebouw Cultuurhallen B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

gemachtigde: mr. R.M. Poublon (DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.), te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

We Love Cocktails B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

vertegenwoordigd door [naam 1] en [naam 2] .

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Klokgebouw’ respectievelijk ‘Cocktails’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

-

het exploot van dagvaarding van 21 september 2020, met producties;

-

het schriftelijke antwoord van Cocktails;

-

de conclusie van repliek;

-

de aantekeningen van de griffier van de mondelinge reactie van Cocktails en de schriftelijke reactie van Cocktails.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1.

Klokgebouw exploiteert lege hallen waar huurders van Klokgebouw gebruik van kunnen maken met uitsluitend als huurbestemming het faciliteren van een evenement.

2.2.

Tussen partijen is op 31 december 2019 een huurovereenkomst gesloten. Uit hoofde van deze huurovereenkomst heeft Cocktails van Klokgebouw voor één dag, te weten op 9 mei 2020, Hal D op de begane grond van het Klokgebouw op ‘[terrein]’ te [adres] , alsmede de entresol van ongeveer 510 m2 op de eerste verdieping, (hierna: het gehuurde) gehuurd.

2.3.

Het gehuurde zou door Cocktails gebruikt worden als evenementenruimte voor het evenement ‘ [evenement] ’, dat op 9 mei 2020 zou plaatsvinden.

2.4.

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus heeft het evenement niet kunnen plaatsvinden.

2.5.

Klokgebouw heeft de volgende factuur d.d. 16 april 2020 met factuurnummer 20035 aan Cocktails gestuurd:

Omschrijving

Aantal

Prijs

BTW%

Bedrag excl.

Huur Hal D, tijdens uw evenement [evenement]

1,00

€ 4.100,00

21 %

€ 4.100,00

Schoonmaak en afvalkosten

1,00

€ 780,00

21 %

€ 780,00

Beheerkosten

1,00

€ 675,00

21 %

€ 675,00

3. De vordering

3.1.

Klokgebouw heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Cocktails te veroordelen aan haar te betalen € 6.721,55 aan hoofdsom en € 711,08 aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over € 6.721,55 vanaf 23 april 2020 tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van Cocktails in de proceskosten vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2.

Aan haar vordering heeft Klokgebouw – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende ten grondslag gelegd.

Cocktails is, ondanks herhaalde aanmaning en sommatie, in gebreke gebleven met de tijdige en volledige voldoening van het bij haar in rekening gebrachte bedrag van € 6.721,55. De omstandigheid dat Cocktails haar evenement niet kan houden door de coronamaatregelen komt voor rekening en risico van Cocktails. Door de wanbetaling van Cocktails zag Klokgebouw zich genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven en buitengerechtelijke kosten te maken. Deze kosten van € 711,08 komen op grond van artikel 6:96 BW alsmede artikel 12.2 van de overeenkomst, voor rekening van Cocktails. Voorts maakt Klokgebouw aanspraak op de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW.

4. Het verweer

5. De beoordeling

6. De beslissing