Home

Rechtbank Rotterdam, 19-06-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5597, C/10/598070 / JE RK 20-1631 en C/10/598075 / JE RK 20-1635

Rechtbank Rotterdam, 19-06-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5597, C/10/598070 / JE RK 20-1631 en C/10/598075 / JE RK 20-1635

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19 juni 2020
Datum publicatie
26 juni 2020
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2020:5597
Zaaknummer
C/10/598070 / JE RK 20-1631 en C/10/598075 / JE RK 20-1635

Inhoudsindicatie

verzoekschrift inzake ondertoezichtstelling (ots); verlenging ots toegewezen;

verzoekschriften inzake vervanging GI en vervangende toestemming medische behandeling afgewezen.

Uitspraak

beschikking

Team Jeugd

Zaakgegevens: C/10/598070 / JE RK 20-1631 en C/10/598075 / JE RK 20-1635

datum uitspraak: 19 juni 2020

in de zaken van

de gecertificeerde instelling William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, hierna te noemen de GI, gevestigd te Amsterdam,

betreffende

[geboorteplaats minderjarige] , hierna te noemen [voornaam minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

[naam moeder] , hierna te noemen de moeder, wonende te [woonplaats moeder] ,

[naam vader] , hierna te noemen de vader, wonende te [woonplaats vader] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- het verzoek met bijlagen van de GI van 10 juni 2020, ingekomen bij de griffie op 11 juni 2020;

- het verzoek met bijlagen van de GI van 10 juni 2020, ingekomen bij de griffie op 11 juni 2020;

- een e-mailbericht van mr. M.J.J.A. Ooms van 18 juni 2020, ingekomen bij de griffie op 18 juni 2020, met als bijlage een pleitnota respectievelijk verweerschrift inhoudende zelfstandige verzoeken.

Op 19 juni 2020 heeft de kinderrechter de zaken ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de moeder, bijgestaan door mr. M.J.J.A. Ooms,

- de vader, bijgestaan door mr. M. Burgers,- een tweetal vertegenwoordigers van de GI, te weten dhr. [naam vertegenwoordiger] en mw. [naam vertegenwoordigster] .

De feiten

Het ouderlijk gezag over [voornaam minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

[voornaam minderjarige] woont bij de moeder.

Bij beschikking van 8 juli 2019 is [voornaam minderjarige] onder toezicht gesteld met ingang van

8 juli 2019 tot 8 juli 2020.

De verzoeken en het standpunt van de GI

De GI heeft verzocht om vervangende toestemming te verlenen voor een noodzakelijke medische behandeling van [voornaam minderjarige] . Dit verzoek is geregistreerd onder het zaaknummer

C/10/598070 / JE RK 20-1631.

Ook heeft de GI verzocht om de ondertoezichtstelling van [voornaam minderjarige] te verlengen voor de duur van één jaar. Dit verzoek is geregistreerd onder het zaaknummer C/10/598075 / JE RK

20-1635.

De GI heeft ter zitting de verzoeken gehandhaafd en als volgt nader toegelicht.

[voornaam minderjarige] is een kwetsbaar en angstig meisje. Er is bij haar sprake van een beneden gemiddelde intelligentie, autisme en een loyaliteitsconflict. Al twaalf jaren heeft [voornaam minderjarige] te maken met de strijd tussen haar ouders. Zij zijn haar belangen uit het oog verloren. [voornaam minderjarige] is onderdeel geworden van de strijd van haar ouders. Vanwege haar loyaliteitsconflict laat zij opstandig en zelfbepalend gedrag zien. [voornaam minderjarige] luistert niet naar haar moeder.

De moeder lijkt onvoldoende bij [voornaam minderjarige] aan te sluiten. Op 11 maart 2020 heeft [voornaam minderjarige] haar moeder verteld dat zij seksueel misbruikt zou zijn door haar vader. Inmiddels is aangifte door de moeder gedaan en is de zaak aan de politie te [plaats] overgedragen.

Vanwege haar gedrag moet [voornaam minderjarige] onderzocht worden. Zij is gebaat bij een diagnostische opname en zonodig een behandeling bij De Hondsberg. Ook moeten de hechting en de verstandhouding tussen [voornaam minderjarige] en haar ouders door een psycholoog onderzocht worden, moet duidelijk worden of er sprake is van trauma bij [voornaam minderjarige] en wat zij nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. De moeder heeft geen toestemming gegeven voor een intake bij De Hondsberg. Het is onduidelijk hoe lang een opname van [voornaam minderjarige] bij De Hondsberg zal duren.

Het standpunt van belanghebbenden

De beoordeling

De beslissing