Home

Rechtbank Rotterdam, 19-03-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2445, 8192907 CV EXPL 19-7610

Rechtbank Rotterdam, 19-03-2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2445, 8192907 CV EXPL 19-7610

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19 maart 2020
Datum publicatie
9 april 2020
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2020:2445
Zaaknummer
8192907 CV EXPL 19-7610

Inhoudsindicatie

Terechte ontbinding van de koopovereenkomst op grond van artikel 7:22 BW?

Uitspraak

zaaknummer: 8192907 CV EXPL 19-7610

uitspraak: 19 maart 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

[eiser] ,

wonende te [woonplaats eiser] ,

eiser,

gemachtigde: mr. A. Karacelik.

tegen

[gedaagde] , h.o.d.n. [handelsnaam]

wonende en handelende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

gemachtigde: [naam gemachtigde] .

Partijen worden hierna aangeduid als ‘ [eiser] ’ en ‘ [handelsnaam] ’.

1 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 20 november 2019, met producties;

  2. de conclusie van antwoord;

  3. het tussenvonnis van 5 december 2019 waarin een mondelinge behandeling is bepaald;

  4. de aantekening dat de mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 22 januari 2020;

  5. de productie van [eiser] , overgelegd tijdens de mondelinge behandeling.

De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken, staat het volgende tussen partijen vast.

[eiser] heeft op 1 april 2019 bij en van [handelsnaam] een Volkswagen Golf, bouwjaar 2008, (hierna: de auto) gekocht voor een bedrag van € 6.100,-. Ten tijde van de verkoop had de auto een kilometerstand van 107.973. Er is een garantie van 3 maanden met een maximum van 10.000 km op motor en versnellingsbak overeengekomen.

2.2

Op 19 augustus 2019 is [eiser] met de auto naar [handelsnaam] gegaan omdat het motorstoringslampje van de auto brandde.

2.3

Eveneens op 19 augustus 2019 is [eiser] met de auto naar een Volkswagendealer gegaan en heeft hij de auto laten onderzoeken. De Volkswagendealer heeft het volgende geconstateerd:

Distributieketting buiten de tolerantie, distributieketting niet in orde – Distributieketting vervangen

2.4

[handelsnaam] schrijft op 9 oktober 2019 onder meer het volgende aan de gemachtigde van [eiser] :

“Tijdens het bezoek op 19 augustus is de auto onderzocht en is inderdaad gebruik gemaakt van onder andere digitale diagnostiek. Het euvel werd verholpen. Tevens is toen de afspraak gemaakt dat de heer [eiser] zelf zou bekijken wanneer hij zo snel mogelijk de auto zou kunnen brengen, opdat wij de auto uitgebreider zouden kunnen onderzoeken! Dit heeft tot op de dag van heden niet plaatsgevonden. […] Ik ga er vanuit dat de auto nog deze week zal worden aangeboden voor nader onderzoek. Kosten die niet vallen onder de wettelijke garantie maar onder regulier onderhoud zullen naar redelijkheid worden besproken met uw cliënt.”

3 Het geschil

3.1

[eiser] vordert uitvoerbaar bij voorraad,

primair voor recht te verklaren dat [eiser] de koopovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden;

subsidiair dat de kantonrechter de koopovereenkomst ontbindt;

primair en subsidiair [handelsnaam] te veroordelen:

-

binnen twee dagen na betekening van het vonnis aan [eiser] te betalen een bedrag van € 6.100,-, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de dag dat [eiser] dit bedrag aan [handelsnaam] heeft betaald tot aan de dag van terugbetaling door gedaagde;

-

om aan [eiser] binnen twee dagen na betekening van het vonnis het totaal van de bedragen genoemd in productie 9 te betalen aan extra kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van de dag dat eiser voornoemde kosten heeft gemaakt tot aan de dag van betaling door gedaagde;

-

in de buitengerechtelijke kosten en de proceskosten.

3.2

[eiser] legt het volgende aan zijn vordering ten grondslag. De Volkswagen voldeed op het moment van de levering niet aan wat hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten van de auto. [eiser] heeft daarom kunnen overgaan tot buitengerechtelijke ontbinding danwel tot het instellen van een vordering tot ontbinding.

3.3

[handelsnaam] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering van [eiser] . [handelsnaam] stelt zich op het standpunt dat hij meermaals heeft aangegeven bereid te zijn gebreken die geen regulier onderhoud inhouden te herstellen. Hij stelt hiertoe niet in de gelegenheid te zijn gesteld.

4 De beoordeling

5 De beslissing