Home

Rechtbank Rotterdam, 29-06-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6634, 10/651013-18 / parketnummer vordering TUL VV: 10/651016-17

Rechtbank Rotterdam, 29-06-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6634, 10/651013-18 / parketnummer vordering TUL VV: 10/651016-17

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
29 juni 2018
Datum publicatie
10 augustus 2018
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2018:6634
Zaaknummer
10/651013-18 / parketnummer vordering TUL VV: 10/651016-17

Inhoudsindicatie

Beroving op de openbare weg. Aangever wordt rond één uur ’s nachts door een aantal mannen overvallen, geschopt, getaserd en beroofd.

Betrouwbare verklaring van medeverdachte/getuige. Geen (aannemelijke) verklaring van de verdachte die reden zou kunnen geven

voor twijfel aan zijn betrokkenheid bij het ten laste gelegde feit. Staandehouding rechtmatig. Voldoende verdenking van het plegen van een strafbaar feit.

De door de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf doet recht aan de ernst van het feit en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer.

Uitspraak

Team straf 2

Parketnummer: 10/651013-18

Parketnummer vordering TUL VV: 10/651016-17

Datum uitspraak: 29 juni 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres: [adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan de IJssel,

raadsvrouw mr. B.V. Rafaela, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 15 juni 2018.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. P. Swaak heeft gevorderd:

- bewezenverklaring van het ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en de bijzondere voorwaarden, zoals geformuleerd in het advies van de reclassering;

- dadelijke uitvoerbaarverklaring van de bijzondere voorwaarden;

- tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk deel van de opgelegde straf in de zaak met parketnummer 10/651016-17, met dien verstande dat de jeugddetentie dient te worden omgezet in gevangenisstraf.

4 Waardering van het bewijs

5 Strafbaarheid feit

6 Strafbaarheid verdachte

7 Motivering straf

8 Vordering benadeelde partij/schadevergoedingsmaatregel

9 Vordering tenuitvoerlegging

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

11 Bijlagen

12 Beslissing