Home

Rechtbank Rotterdam, 03-05-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5090, 6515296 CV EXPL 17-8934

Rechtbank Rotterdam, 03-05-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5090, 6515296 CV EXPL 17-8934

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
3 mei 2018
Datum publicatie
29 juni 2018
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2018:5090
Zaaknummer
6515296 CV EXPL 17-8934

Inhoudsindicatie

Vastelling redelijk loon bij overeenkomst van opdracht onder aanvulling van de rechtsgronden.

Uitspraak

zaaknummer: 6515296 CV EXPL 17-8934

uitspraak: 3 mei 2018

vonnis in de hoofdzaak en in het incident van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak van:

[eiseres],

wonende te [plaatsnaam],

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

gemachtigde: mr. G.C. Haulussy,

tegen:

[gedaagde],

h.o.d.n. [modellenbureau],

wonende te [plaatsnaam],

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

gemachtigde: mr. A.H.F. Kluwer.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [modellenbureau] c.q. [gedaagde] worden genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

- de dagvaarding van 16 november 2017 tevens houdende provisionele eis;

- het herstelexploot van 28 november 2017;

- de conclusie van antwoord in de provisionele vordering en in de hoofdzaak;

- het vonnis van 18 januari 2018, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

- de aantekening van de griffier dat voormelde comparitie, waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt, op 12 maart 2018 is gehouden;

- de overgelegde producties.

1.2.

De uitspraak van dit vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] is werkzaam als professioneel fotomodel. [gedaagde] drijft een modellenbureau onder de naam [modellenbureau].

2.2.

Tussen partijen is in een e-mailwisseling van 1 en 2 november 2010 een overeenkomst tot stand gekomen, waarbij [eiseres] heeft ingestemd met een ‘fotoshoot’ ten behoeve van Xenos B.V. (hierna: Xenos) en met het gebruik van haar portret gedurende maximaal vijf jaar in winkels van Xenos. De overeengekomen vergoeding bedroeg “3 x halve dagtarief van € 200,00 incl. fee”.

2.3.

Een daarop betrekking hebbende aan [eiseres] gerichte (credit)factuur van [modellenbureau] vermeldt, voor zover hier van belang:

“(…)

Afrekening datum :30-12-2010

(…)

Onderwerp :Xenos

Werk locatie :Vught

Werk datum :10-11--2010

Model :[voornaam eiseres]

Werktijd :2 á 3 uur € 200,00

Afkoop :€ 200,00 á 2 € 400,00

Totaal inclusief afkoop € 600,00

Bureaufee 20% - € 120,00

Te ontvangen (…) € 480,00”

2.4.

In 2016 heeft [eiseres] geconstateerd dat Xenos haar portret nog steeds gebruikte. [eiseres] heeft zich telefonisch tot [modellenbureau] gewend met de vraag ‘een en ander met Xenos te regelen’.

2.5.

[modellenbureau] is met Xenos overeengekomen dat het recht om het portret van [eiseres] te gebruiken wordt verlengd tot november 2018 tegen betaling aan [modellenbureau] van een bedrag van € 4.860,- exclusief btw.

2.6.

Xenos heeft [eiseres] bij e-mailbericht van 22 september 2016 onder meer bericht dat zij de kosten van de verlenging van het gebruik van het portret van [eiseres] van € 4.860,- exclusief btw aan [modellenbureau] heeft betaald.

2.7.

[modellenbureau] heeft [eiseres] voor de verlenging van het gebruik van haar portret door Xenos een bedrag van € 125,- aangeboden.

2.8.

Een e-mailbericht van [modellenbureau] aan [eiseres] van 23 september 2016 houdt in, voor zover hier van belang:

“(…)

Goed dat je even belde en leuk je even gesproken te hebben.

We zijn net terug van vakantie en zijn er gelijk even ingedoken.

Had eerder het idee dat het allang was afgerond,

Goed nieuws is dat voor hergebruik van de foto wat in de winkel gebruikt wordt tot uiterlijk 2018 een vergoeding geaccordeerd is van € 125,00.

(…)”.

2.9.

[eiseres] is niet akkoord gegaan met de hoogte van de aangeboden vergoeding.

3 Het geschil

in de hoofdzaak

3.1.

[eiseres] vordert in de hoofdzaak om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- voor recht te verklaren dat het gebruik van het portret van [eiseres] door [modellenbureau] onrechtmatig is, behoudens voor zover dat gaat om het standaardgebruik in de periode gedurende één jaar na 10 november 2010, en dat [eiseres] voor al het overige gebruik van haar portret recht heeft op een passende schadevergoeding van [modellenbureau];

- [modellenbureau] te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van € 10.000,-, dan wel een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente vanaf 1 januari 2016,

met veroordeling van [modellenbureau] in de proceskosten.

3.2.

Aan de vordering in de hoofdzaak legt [eiseres] het volgende ten grondslag.

[modellenbureau] heeft zonder toestemming van [eiseres] aan Xenos het recht verleend om twee jaar na 2016 het portret van [eiseres] te gebruiken (verder het hergebruik) voor een bedrag van € 4.860,- exclusief btw.

3.3.

[modellenbureau] concludeert tot afwijzing van de vordering. Zij betwist dat zij zonder toestemming de rechten voor Xenos heeft verlengd. In dit verband voert zij aan dat [eiseres] heeft verzocht de verlenging van de rechten voor Xenos te regelen, hetgeen zij heeft gedaan op basis van de eerder met [eiseres] overeengekomen tarieven.

in het incident

3.4.

[eiseres] vordert, bij wege van provisionele vordering, [modellenbureau] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen:

- binnen 1 week na betekening van het te wijzen provisioneel vonnis aan [eiseres] af te geven alle (financiële) stukken met betrekking tot het gebruik van het portret van [eiseres] en de door [modellenbureau] ontvangen bedragen van haar opdrachtgever Xenos ter zake het gebruik van het portret van [eiseres];

- het gebruik van het portret van [eiseres] binnen vijf dagen na betekening van het provisioneel vonnis te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van

€ 1.000,- per dag dat het gebruik voortduurt,

met veroordeling van [modellenbureau] in de proceskosten.

3.5.

[modellenbureau] concludeert tot afwijzing van de provisionele vordering.

4 De beoordeling

5 De beslissing