Home

Rechtbank Rotterdam, 26-08-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6818, C/10/471960 / HA ZA 15-264

Rechtbank Rotterdam, 26-08-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6818, C/10/471960 / HA ZA 15-264

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26 augustus 2015
Datum publicatie
23 september 2015
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2015:6818
Zaaknummer
C/10/471960 / HA ZA 15-264

Inhoudsindicatie

Huwelijksvermogensrecht. Internationaal privaatrecht. De Nederlandse rechter komt op grond van artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) rechtsmacht toe. aangezien de man ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding zijn woonplaats in Nederland had. Gelet op de huwelijksdatum van partijen is het verwijzingssysteem van het Chelouche-Van Leer arrest (HR 10 december 1976, NJ 1977, 275) van toepassing, zodat de op het huwelijksgoederenregime van partijen toepasselijke wet wordt aangewezen door hun gemeenschappelijke nationaliteit ten tijde van de huwelijkssluiting. Namens de man is ter zitting erkend dat beide partijen de Turkse nationaliteit bezaten ten tijde van de huwelijkssluiting. Derhalve is het Turks huwelijksvermogensrecht van toepassing.

De enkele (blote) stelling van de man dat partijen een appartement in eigendom hebben in Turkije, Kayseri, dat tot het te verrekenen vermogen van partijen behoort, is in het licht van de gemotiveerde betwisting door de vrouw niet komen vast te staan. Het verzoek van de man om aanhouding van de beslissing op dit punt om nader onderzoek te doen in Turkije heeft de rechtbank ter zitting afgewezen. De man is naar het oordeel van de rechtbank reeds voldoende in de gelegenheid geweest aan zijn stelplicht op dit onderdeel te voldoen. Aan een bewijsopdracht wordt niet toegekomen nu de man zijn stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. Nu niet is komen vast te staan dat een appartement tot het te verrekenen vermogen van partijen behoort, wordt dit buiten beschouwing gelaten. Nu de rechtbank voorts niet gebleken is van een bij partijen in eigendom zijnde en tot het te verrekenen vermogen behorende volkstuin, wordt deze eveneens buiten beschouwing gelaten.

Uitspraak

vonnis

Team familie 1

zaaknummer / rolnummer: C/10/471960 / HA ZA 15-264

Vonnis van 26 augustus 2015

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. drs. H. Durdu te Rotterdam,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats2] ,

gedaagde,

advocaat mr. A. Orhan te ‘s-Gravenhage.

Partijen zullen hierna “de vrouw” en “de man” genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het tussenvonnis van 17 juni 2015

-

het proces-verbaal van comparitie van 10 juli 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Partijen zijn op 21 april 1992 te Turkije met elkaar gehuwd.

2.2.

Bij beschikking van deze rechtbank van 10 november 2014 is tussen partijen de echtscheiding uitgesproken. Deze beschikking is op 15 januari 2015 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand te Den Haag.

3 Het geschil

3.1.

De vrouw vordert samengevat -:

I. te bepalen dat het Turks recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime;

II. te bepalen dat 25 april 2014 wordt gehanteerd als peildatum voor de omvang van het huwelijksvermogen;

III. te bepalen dat ieder der partijen de helft van de openstaande schuld bij Hoist Finance Holding met dossiernummer 4039572 ter hoogte van

€ 25.155,20 voor eigen rekening neemt en als eigen schuld verder aflost;

IV. te bepalen dat ieder der partijen de helft van de openstaande schuld bij Hoist Kredit ab met dossiernummer 10025395 ter hoogte van in totaal

€ 1.344,94 voor eigen rekening neemt en als eigen schuld verder aflost;

kosten rechtens.

3.2.

De man voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing