Home

Rechtbank Rotterdam, 22-05-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3491, 3441427 \ CV EXPL 14-45603

Rechtbank Rotterdam, 22-05-2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3491, 3441427 \ CV EXPL 14-45603

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
22 mei 2015
Datum publicatie
5 augustus 2015
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2015:3491
Zaaknummer
3441427 \ CV EXPL 14-45603

Inhoudsindicatie

Bevat pensioenoverzicht informatie die te gelden heeft als een pensioentoezegging?

Uitspraak

zaaknummer: 3441427 \ CV EXPL 14-45603

uitspraak: 22 mei 2015

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te Willemstad, gemeente Moerdijk,

eiser,

gemachtigde: mr. C.M.A. Mertens, werkzaam bij DAS N.V. te Roermond,

tegen

de stichting

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

gemachtigde: mr. A.W. Cramer te Heemstede.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘[eiser]’ en ‘Pensioenfonds Allianz’.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen.

-

het exploot van dagvaarding van 16 september 2014, met producties;

-

de conclusie van antwoord, met producties;

-

de conclusie van repliek, met producties;

-

de conclusie van dupliek.

1.2.

De uitspraak van het vonnis is door de kantonrechter nader bepaald op heden.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen het volgende vast.

2.1.

[eiser] is van 1 maart 1974 tot 1 mei 2009 op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst geweest bij Allianz Nederland Groep N.V. (nader te noemen: Allianz Nederland Groep).

2.2.

[eiser] en Allianz Nederland Groep hebben een pensioenovereenkomst gesloten. Pensioenfonds Allianz is de pensioenuitvoerder.

2.3.

In (onder meer) de jaren 2009, 2010 en 2011 heeft [eiser] Uniforme Pensioenoverzichten (nader te noemen UPO’s) van Pensioenfonds Allianz ontvangen, met daarop de stand van het ouderdomspensioen van [eiser] bij Pensioenfonds Allianz per 31 december 2008, 31 december 2009 respectievelijk 31 december 2010. Gebleken is dat de op deze UPO’s genoemde bedragen aan ouderdomspensioen foutief waren. Zo stond in het UPO met de stand van het pensioen van [eiser] bij Pensioenfonds Allianz per 31 december 2010 (nader te noemen: het UPO 2011) in plaats van een bedrag van € 35.966,- bruto per jaar aan ouderdomspensioen een bedrag van € 58.004,- bruto per jaar vermeld. Pensioenfonds Allianz heeft [eiser] na ontdekking van de fout UPO’s verstrekt met daarop de juiste bedragen aan ouderdomspensioen.

2.4.

De UPO 2009 luidt voor zover thans van belang: “Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.

2.5.

De UPO’s 2010 en 2011 luiden voor zover thans van belang: “Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement downloaden van www.pensioenfondsenallianz.nl.

2.6.

[eiser] ontvangt sinds 1 november 2011 ouderdomspensioen van Pensioenfonds Allianz.

3 De vordering

3.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

  1. voor recht te verklaren dat [eiser] een – op basis van de UPO 2011 berekende – ouderdomspensioen toekomt van € 4.833,66 bruto per maand;

  2. Pensioenfonds Allianz te veroordelen om aan [eiser] te betalen:

1. een bedrag van € 60.604,50 bruto aan ouderdomspensioen over de periode

1 november 2011 tot 1 mei 2014;

2. een bedrag van € 1.836,50 per maand voor iedere maand vanaf 1 augustus 2014;

3. de wettelijke rente vanaf de dag der opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening;

4. de buitengerechtelijke kosten conform de BIK;

5. de kosten van de procedure.

3.2.

Aan zijn vordering heeft [eiser] – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – ten grondslag gelegd dat [eiser] er op mocht vertrouwen dat het op het UPO 2011 vermelde bedrag aan ouderdomspensioen juist was. Op grond van artikel 3:35 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is Pensioenfonds Allianz dan ook gehouden [eiser] levenslang het bedrag aan ouderdomspensioen te betalen dat vermeld staat op het UPO 2011 dat Pensioenfonds Allianz in eerste instantie aan [eiser] heeft verstrekt.

Subsidiair stelt [eiser] zich op het standpunt dat Allianz toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar (zorg)verplichting. [eiser] heeft hier schade door geleden.

Door de wanbetaling van Pensioenfonds Allianz was [eiser] genoodzaakt buitengerechtelijke kosten te maken die, evenals de wettelijke rente, voor rekening van Pensioenfonds Allianz komen.

3.3.

De overige stellingen van [eiser] worden – voor zover van belang – in de beoordeling besproken.

4 Het verweer

5 De beoordeling van de vordering

6 De beslissing