Home

Rechtbank Rotterdam, 12-09-2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7050, 431924 KG ZA 13-906

Rechtbank Rotterdam, 12-09-2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7050, 431924 KG ZA 13-906

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12 september 2013
Datum publicatie
12 september 2013
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2013:7050
Zaaknummer
431924 KG ZA 13-906

Inhoudsindicatie

KG ZA ontruiming onderbewindstelling

Uitspraak

vonnis

team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/431924 / KG ZA 13-906

Vonnis in kort geding van 12 september 2013

in de zaak van

de stichting

STICHTING WOONBRON,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. N.J. Glen-Boedhram,

tegen

1 [gedaagde 1],

wonende te Gorinchem,

2. C. BOUHAMOU q.q., in haar hoedanigheid van bewindvoerder van [gedaagde 1],

wonende of althans kantoor houdende te Culemborg,

gedaagden.

Partijen zullen hierna Woonbron, [gedaagde 1] en Bouhamou genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding

-

de mondelinge behandeling

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Woonbron is eigenaar van een woning aan de [adres] te Dordrecht (hierna: de woning). Woonbron had de woning tot 2012 in bruikleen gegeven aan [gedaagde 1], dan wel aan hem verhuurd. [gedaagde 1] is eind 2011 naar Gorinchem verhuisd. In de woning zijn eigendommen van [gedaagde 1] achtergebleven.

2.2.

[gedaagde 1] is onder meerderjarigenbewind gesteld met Bouhamou als bewindvoerder. De kantonrechter van de rechtbank Dordrecht heeft Bouhamou bij beschikking van 26 april 2013toestemming verleend om de woning te doen ontruimen op kosten van [gedaagde 1], welke kosten zijn begroot op circa € 5.000,-, onder de voorwaarde van het afleggen van deugdelijke rekening en verantwoording van deze kosten.

3. Het geschil

3.1.

Woonbron vordert  samengevat - veroordeling van:

-[gedaagde 1] tot ontruiming van de woning,

-Bouhamou om de ontruiming te gehengen en te gedogen voor zover het gaat om goederen die niet onder haar bewind vallen en van Bouhamou zelf voor zover deze goederen wel onder haar bewind vallen;

-met machtiging aan Woonbron om de ontruiming zelf te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm en op kosten van [gedaagde 1], welke kosten zijn begroot op € 5.000,-,

-althans een beslissing in goede justitie;

en met veroordeling van [gedaagde 1] in de proceskosten.

3.2.

Woonbron stelt het volgende.

[gedaagde 1] heeft toegezegd de woning te zullen ontruimen maar hij heeft deze toezegging niet waargemaakt. [gedaagde 1] is om gezondheidsredenen niet in staat om de woning zelf te ontruimen. In de woning bevindt zich kostbare audioapparatuur, die [gedaagde 1] voorheen pleegde te verhuren. Voor zover het gaat om de vermogensrechtelijke belangen van [gedaagde 1] die onder het bewind vallen, is Bouhamou aansprakelijk te houden, in haar hoedanigheid van bewindvoerder van [gedaagde 1].

3.3.

Op de (nadere) stellingen van partijen zal waar nodig bij de beoordeling worden ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing