Home

Rechtbank Rotterdam, 10-09-2008, BF1939, 302490 / HA ZA 08-597

Rechtbank Rotterdam, 10-09-2008, BF1939, 302490 / HA ZA 08-597

Gegevens

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10 september 2008
Datum publicatie
23 september 2008
ECLI
ECLI:NL:RBROT:2008:BF1939
Zaaknummer
302490 / HA ZA 08-597

Inhoudsindicatie

Verzet staat niet open tegen een contradictoir vonnis. Vermelding verstekvonnis in de kop van het vonnis. Niet aan de vorm maar aan de inhoud van het vonnis komt doorslaggevende betekenis toe.

Uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 302490 / HA ZA 08-597

Uitspraak: 10 september 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

[opposant],

wonende te [woonplaats],

opposant,

advocaat mr. S. Karkache,

- tegen -

[geopposeerde],

wonende te [woonplaats],

geopposeerde,

advocaat mr. A.C. van Seventer,

Partijen worden hierna aangeduid als "[opposant]" respectievelijk "[geopposeerde]".

1 Het verloop van het geding

1.1 De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- het door deze rechtbank op 9 januari 2008 onder zaak-/rolnummer 289483 / HA ZA 07-1970 gewezen vonnis;

- verzetdagvaarding d.d. 14 februari 2008;

conclusie van antwoord in oppositie, met productie.

1.2 Op de rol van 2 juli 2008 diende door [opposant] een conclusie te worden genomen. [opposant] is in de gelegenheid gesteld op de rol van 2 juli 2008 te concluderen voor repliek in oppositie. Nu van deze gelegenheid geen gebruik is gemaakt en evenmin om uitstel is verzocht, is op de rol van 2 juli 2008 een akte non conclusie verleend aan [opposant]. Daarop is vonnis bepaald.

2 De ontvankelijkheid van het verzet

2.1 In de kop van voormeld vonnis van 9 januari 2008 is opgenomen dat het een verstekvonnis van de enkelvoudige kamer betreft. Blijkens de inhoud van het vonnis en het door [geopposeerde] overgelegde rolbericht van 12 september 2007 is het vonnis echter op tegenspraak gewezen. [opposant] is blijkens het procesverloop immers wél bij procureur verschenen in het geding en de rechtbank heeft derhalve geen verstek verleend. Vervolgens heeft [opposant], ondanks daartoe voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld, niet geconcludeerd voor antwoord waarna een akte non conclusie is verleend. De enkele vermelding verstekvonnis in de kop van dat vonnis kan niet afdoen aan het feit dat het een vonnis op tegenspraak betreft. In dit verband wijst de rechtbank erop dat niet aan de vorm maar aan de inhoud van het vonnis doorslaggevende betekenis toekomt.

2.2 Tegen een contradictoir vonnis kan slechts het rechtsmiddel van hoger beroep worden aangewend. Verzet staat tegen een contradictoir vonnis niet open.

2.3 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [opposant] niet ontvankelijk moet worden verklaard in zijn vordering. [opposant] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

8 De beslissing

De rechtbank,

in oppositie,

verklaart [opposant] niet-ontvankelijk in zijn verzet;

veroordeelt [opposant] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [geopposeerde] bepaald op € 452,- aan salaris voor de advocaat, te voldoen aan de griffier van deze rechtbank (rekeningnummer 19 23 25 892, ten name van MvJ arrondissement Rotterdam [545]), onder vermelding van zaak- en rolnummer.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.W.M. Laurijssens.

Uitgesproken in het openbaar.

1963/344