Home

Rechtbank Overijssel, 27-09-2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3609, 08.322830.20 (P)

Rechtbank Overijssel, 27-09-2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3609, 08.322830.20 (P)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
27 september 2021
Datum publicatie
27 september 2021
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2021:3609
Zaaknummer
08.322830.20 (P)

Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 61-jarige tolk tot een taakstraf van 100 uur voor het vervalsen van tapverslagen. Doordat de man de tapverslagen vervalste liep het politieonderzoek vertraging op.

Uitspraak

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08.322830.20 (P)

Datum vonnis: 27 september 2021

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1960 in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 13 september 2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. G.C. Pol en van hetgeen door verdachte en zijn raadsman mr. H.J. Voors, advocaat in Zwolle, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er na wijziging van de tenlastelegging van 13 september 2021, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: op 20 mei 2019 een tapverslag valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk dit als echt door anderen te doen gebruiken;

feit 2: op 24 juni 2019 tapverslagen valselijk heeft opgemaakt met het oogmerk deze als echt door anderen te doen gebruiken;

feit 3: op 20 mei 2019 en op 24 juni 2019 meineed heeft gepleegd door als beëdigd tolk opzettelijk een valse verklaring af te leggen.

Voluit luidt de (gewijzigde) tenlastelegging aan verdachte, dat:

1. Hij op of omstreeks 20 mei 2019 te Zwolle, althans in Nederland, een tapverslag, te weten een uitwerking van een (opgenomen) tapgesprek van 22 april 2019, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken of doen vervalsen, immers heeft verdachte toen en daar valselijk de inhoud van een tapgesprek uitgewerkt en/of informatie over/uit dit tapgesprek achtergehouden, door zijn naam of personalia niet te noemen in voornoemd tapverslag, zulksmet het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doengebruiken;2. Hij op of omstreeks 24 juni 2019 te Zwolle, althans in Nederland een of meer tapverslagen, te weten (telkens) een uitwerking van een (opgenomen) tapgesprek van 24 juni 2019, zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen – (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken of doen vervalsen, immers heeft verdachte toen en daar valselijk de inhoud van een tapgesprek uitgewerkt en/of informatie over/uit dit/deze tapgesprek(ken) achtergehouden,

- Door in het tapverslag van het gesprek van 24 juni 2021 om 19.08 uur onder meer weg te laten dat het in het gesprek gaat over morgen en/of over netten en/of over stoelen die maar één keer zijn gebruikt.

- Door in het tapverslag van het gesprek van 24 juni 2021 om 20.52 uur onder meer weg te laten dat het in het gesprek gesproken wordt over morgen en/of over drogen en/of over de namen [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] . zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;3. Hij op of omstreeks 20 mei 2019 en/of 24 juni 2019 te Zwolle, althans in Nederland, in het geval waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder belofte en/of ede vordert en/of daaraan rechtsgevolgen verbindt, schriftelijk, opzettelijk een valse verklaring en/of een verklaring (ten dele) in strijd met de waarheid heeft afgelegd, immers heeft hij, verdachte, in een door hem, verdachte, schriftelijk (een door een beëdigde tolk uitgewerkt tapverslag op 20 mei 2019 en/of opgemaakt op 24 juni 2019) in strijd met de waarheid – zakelijk weergegeven – gerelateerd:- Verzuimd heeft een (opgenomen) tapgesprek van 22 april 2019 volledig en naar waarheid weer te geven door zijn naam weg te laten in het tapverslag en/of

- Door in het tapverslag van het gesprek van 24 juni 2021 om 19.08 uur onder meer weg te laten dat het in het gesprek gaat over morgen en/of over netten en/of over stoelen die maar één keer zijn gebruikt.

- Door in het tapverslag van het gesprek van 24 juni 2021 om 20.52 uur onder meer weg te laten dat het in het gesprek gesproken wordt over morgen en/of over drogen en/of over de namen [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] .

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

7 De op te leggen straf of maatregel

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

9 De beslissing