Home

Rechtbank Overijssel, 29-03-2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1306, 84.315304.20 (P)

Rechtbank Overijssel, 29-03-2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1306, 84.315304.20 (P)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
29 maart 2021
Datum publicatie
29 maart 2021
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2021:1306
Zaaknummer
84.315304.20 (P)

Inhoudsindicatie

Een 47-jarige man gaf een tijd lang zijn vee niet de zorg die zij nodig hadden. Zo gaf hij zijn vee niet de passende voeding en verzorging. Ook volgde de boer de adviezen van de NVWA niet of nauwelijks op. De rechtbank Overijssel veroordeelt de man hiervoor tot het betalen van een geldboete van 7500 euro en een voorwaardelijke stillegging van zijn bedrijf voor één jaar met een proeftijd van 3 jaar.

Uitspraak

Team Strafrecht

Meervoudige economische kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 84.315304.20 (P)

Datum vonnis: 29 maart 2021

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1974 in [geboorteplaats] ,

wonende aan [adres 1] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 15 maart 2021.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.H.E. Groeneboer en van hetgeen door verdachte en de raadsman mr. J. Vlug, advocaat te Deventer, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte, in de uitoefening van een bedrijf, als houder van circa 300 melkkoeien en 190 kalveren, er (opzettelijk) op 2 en 23 september 2020 is tekortgeschoten in de zorg voor een aantal van deze dieren door:

feit 1: zieke of gewonde dieren niet onmiddellijk passende verzorging te bieden;

feit 2: niet voor een schone en droge ligplaats heeft gezorgd;

feit 3: geen gezond en geschikt voer beschikbaar te stellen;

feit 4: de dieren niet genoeg (lig)ruime te bieden waardoor sprake was van overbezetting.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1

hij op of omstreeks 2 september en/of 23 september 2020 te Nieuw-Weerdinge, in de gemeente Emmen,

als houder van in totaal (ongeveer) 300 (melk)koeien en/of 190 kalveren (jongvee), althans een aantal dieren,

(telkens) al dan niet opzettelijk,

(telkens) er geen zorg voor heeft gedragen dat

- een groot aantal (ongeveer 25 procent), althans ten minste 41, althans één of meer melkkoeien (in de ligboxenstal aan [adres 2] en/of de aangrenzende percelen, zie proces-verbaal pagina 8), die in meer of mindere mate (ernstig) kreupel liep/liepen, al dan niet ten gevolge van en/of met klauw- en/of pootproblemen, en/of die poot/poten niet of nauwelijks kon/konden belasten en/of kromgetrokken stond/stonden, zijnde (een) dier(en) die/dat ziek of gewond le(e)k(en), onmiddellijk op passende wijze werd(en) verzorgd, en/of

- meerdere kalveren (jongvee), althans één kalf (in de ligboxenstal aan [adres 1] , zie proces-verbaal pagina 9), die in meer of mindere mate (ernstig) kreupel liep/liepen en/of met ernstige poot en/of klauwproblemen, zijnde (een) dier(en) die/dat ziek of gewond le(e)k(en), onmiddellijk op passende wijze werd(en) verzorgd,

zulks terwijl voornoemde overtreding(en) plaatsvond(en) in de uitoefening van een bedrijf waar dieren van krachtens artikel 2.3, tweede lid, van de Wet dieren aangewezen soorten of categorieën worden gehouden;

2

hij op of omstreeks 2 september en/of 23 september 2020 te Nieuw-Weerdinge, in de gemeente Emmen,

als houder van in totaal (ongeveer) 300 (melk)koeien en/of 190 kalveren (jongvee), althans een aantal dieren,

(telkens) al dan niet opzettelijk,

(telkens) er geen zorg voor heeft gedragen dat

- meerdere kalveren (jongvee), althans één kalf (in drie strohokken in de loods op [adres 2] , zie proces-verbaal pagina 7) over een toereikende behuizing beschikte(n) onder voldoende hygiënische omstandigheden, aangezien (een gedeelte van) die kalveren niet de beschikking had(den) over een droge en/of schone ligplaats, immers was/waren de hokken voor een groot gedeelte bevuild met natte mest en/of was/waren de poten, flanken en/of knieën van dat/die kalveren bevuild met oude opgedroogde en/of verse mest, en/of

- meerdere kalveren (jongvee), althans één kalf (in een groot strohokken in de kapschuur op [adres 2] , zie proces-verbaal pagina 7) over een toereikende behuizing beschikte(n) onder voldoende hygiënische omstandigheden, aangezien (een gedeelte van) dat/die kalveren niet de beschikking had(den) over een droge en/of schone ligplaats, immers was voornoemd hok achter het voerhek bevuild met natte mest en/of was/waren de poten en/of knieën van dat/die kalveren bevuild met oude opgedroogde en/of verse mest, en/of

- meerdere melkkoeien (runderen), althans één rund (in de melkstal aan [adres 2] , zie proces-verbaal pagina 8) over een toereikende behuizing beschikte(n) onder voldoende hygiënische omstandigheden, aangezien de melkstal en/of terugloop slecht was/waren gereinigd, immers was/waren de melkglazen en/of melkstellen sterk bevuild met (oude) mestresten en/of was het looppad sterk bevuild met een dikke laag natte mest,

zulks terwijl voornoemde overtreding(en) plaatsvond(en) in de uitoefening van een bedrijf waar dieren van krachtens artikel 2.3, tweede lid, van de Wet dieren aangewezen soorten of categorieën worden gehouden;

3

hij op of omstreeks 2 september en/of 23 september 2020 te Nieuw-Weerdinge, in de gemeente Emmen,

als houder van in totaal (ongeveer) 300 (melk)koeien en/of 190 kalveren (jongvee), althans een aantal dieren,

(telkens) al dan niet opzettelijk,

(telkens) er geen zorg voor heeft gedragen dat

- meerdere melkkoeien (runderen), althans één rund (in de oude en/of nieuwe ligboxenstal aan [adres 2] , zie proces-verbaal pagina 8), een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer kregen/kreeg toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van het dier, immers was/waren de voerbak(ken) niet schoongemaakt en/of lag aldaar een dikke laag oude en/of beschimmelde en/of bedorven voerresten, en/of

- meerdere kalveren (jongvee), althans één kalf (in de jongveestallen op [adres 1] , zie proces-verbaal pagina 8) een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer kregen/kreeg toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van het dier, immers lag/lagen oude en/of beschimmelde voerresten voor de voerhekken en/of was/waren de voerresten bedorven en/of nat,

zulks terwijl voornoemde overtreding(en) plaatsvond(en) in de uitoefening van een bedrijf waar dieren van krachtens artikel 2.3, tweede lid, van de Wet dieren aangewezen soorten of categorieën worden gehouden;

4

hij op of omstreeks 2 september 2020 en/of 23 september 2020 te Nieuw-Weerdinge, in de gemeente Emmen,

als houder van in totaal (ongeveer) 300 (melk)koeien en/of 190 kalveren (jongvee), althans een aantal dieren,

(telkens) al dan niet opzettelijk,

in de ligboxenstallen (aan [adres 2] , zie proces-verbaal pagina 10), niet voldoende ruimte heeft gelaten voor de fysiologische en ethologische behoeften van die runderen, immers was/waren

- op 2 september 2020 in die ligboxenstallen (ongeveer) 287 runderen aanwezig, terwijl die runderen de beschikking hadden over slechts 258 bruikbare en/of geschikte ligboxen (overbezetting), en/of

- op 23 september 2020 in die ligboxenstallen (ongeveer) 299 runderen aanwezig, terwijl die runderen de beschikking hadden over slechts 258 bruikbare en/of geschikte ligboxen (overbezetting),

zulks terwijl voornoemde overtreding(en) plaatsvond(en) in de uitoefening van een bedrijf waar dieren van krachtens artikel 2.3, tweede lid, van de Wet dieren aangewezen soorten of categorieën worden gehouden.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

6 De strafbaarheid van verdachte

7 De op te leggen straf of maatregel

8 De toegepaste wettelijke voorschriften

9 De beslissing