Home

Rechtbank Overijssel, 11-06-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2510, 08-710635-12

Rechtbank Overijssel, 11-06-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2510, 08-710635-12

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
11 juni 2020
Datum publicatie
24 juli 2020
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2020:2510
Zaaknummer
08-710635-12

Inhoudsindicatie

De rechtbank Overijssel verlengt de tbs met twee jaren.

Uitspraak

Team Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08-710635-12

Datum uitspraak: 11 juni 2020

Beslissing op de vordering van het Openbaar Ministerie tot verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[terbeschikkinggestelde] ,

geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats] ,

verblijvende in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag,

Helperlinie 2, 9722 AZ Groningen,

hierna te noemen: de terbeschikkinggestelde.

1 De aanleiding

Bij arrest van 28 oktober 2014 van het gerechtshof Arnhem is de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd, na bewezenverklaring van de misdrijven:

- poging tot moord;

- bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd.

Tegen dit arrest is cassatie ingesteld. Na terugwijzing door de Hoge Raad heeft het gerechtshof Arnhem bij arrest van 29 mei 2017 - voor zover van belang - het arrest van

28 oktober 2014 bevestigd. Het daartegen ingestelde cassatieberoep is door de Hoge Raad bij arrest van 20 maart 2018 verworpen.

De terbeschikkingstelling is ingegaan op 20 maart 2018. De maatregel eindigt, behoudens nadere voorziening, op 20 maart 2020.

2 De stukken

De rechtbank heeft kennisgenomen van de op grond van artikel 6:6:12 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) overgelegde stukken, te weten:

-

het adviesrapport van de kliniek FPC Dr. S. van Mesdag van 27 januari 2020, opgemaakt en ondertekend door R. Bax, behandelcoördinator en GZ-psycholoog in opleiding tot specialist en H.J. Beintema, psychiater, directeur behandelzaken en plaatsvervangend hoofd van de inrichting;

-

de wettelijke aantekeningen over de periode van 21 juni 2018 tot en met 2 december 2019.

3 De procedure

Het Openbaar Ministerie heeft op 14 februari 2020 een vordering ingediend tot verlenging van bovenvermelde termijn met twee jaren.

Op 26 maart 2020 is ter openbare zitting het onderzoek geschorst, in verband met de vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus door de Raad voor de rechtspraak getroffen maatregelen.

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 28 mei 2020.

Op de vordering zijn gehoord:

-

de terbeschikkinggestelde, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. B.N.R. Maenen, advocaat te Maastricht;

-

de officier van justitie mr. S. Leusink-van Dijk;

-

B. Wemekamp, behandelcoördinator en GZ-psycholoog, verbonden aan

FPC Dr. S. van Mesdag, als deskundige.

Vanwege de landelijke maatregelen die door de rechtspraak in verband met het covid-19 virus zijn getroffen, zijn de terbeschikkinggestelde en de deskundige middels een

Skype-verbinding gehoord.

De officier van justitie heeft ter zitting gepersisteerd bij de vordering.

De terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouw hebben geen bezwaar tegen verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling, mits de verlengingstermijn wordt beperkt tot een jaar. De raadsvrouw voert daarvoor aan dat de start van de maatregel vertraging heeft gekend die niet aan de terbeschikkinggestelde is te wijten en dat een vervolgplek moeilijk was te vinden. Ook zal een verlenging met een jaar de terbeschikkinggestelde gemotiveerd houden en hem perspectief bieden. Daarnaast zorgt een verlenging van de maatregel met één jaar ervoor dat er bij de kliniek de nodige voortvarendheid moet worden betracht zodat het behandeltraject van de terbeschikkinggestelde niet onnodig lang gaat duren. De ontwikkeling van de terbeschikkinggestelde kan dan worden gemonitord en er dient over een jaar weer een toetsing plaats te vinden.

4 De beoordeling

5 De beslissing