Home

Rechtbank Overijssel, 31-07-2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3650, C/08/173832 / KG ZA 15-230

Rechtbank Overijssel, 31-07-2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3650, C/08/173832 / KG ZA 15-230

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
31 juli 2015
Datum publicatie
31 juli 2015
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2015:3650
Zaaknummer
C/08/173832 / KG ZA 15-230

Inhoudsindicatie

Vordering tot afgifte sleutels van door de gemeente ontruimd pand. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiser niet ontvankelijk is in haar vordering omdat de vraag of de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld niet ter beoordeling aan de civiele voorzieningenrechter is, maar aan de bestuursrechter. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/173832 / KG ZA 15-230

Vonnis in kort geding van 31 juli 2015

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAYHILL VASTGOED B.V.,

gevestigd te Deventer,

2. [eiser],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. J.J.M. Pinners,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE DEVENTER,

zetelend te Deventer,

gedaagde,

advocaat mr. drs. B.F.J. Bollen.

Partijen zullen hierna Mayhill en de gemeente genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 9 juli 2015

-

de brief van 16 juni 2015 met aangehechte producties van Mayhill

-

de brief van 15 juli respectievelijk 16 juli 2015 met aangehechte producties van de gemeente

-

de mondelinge behandeling

-

de pleitnota van Mayhill

-

de pleitnota van de gemeente.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

De gemeente heeft bij besluit van 22 juli 2013 Mayhill een last onder dwangsom opgelegd ter zake het handelen in strijd met het bestemmingsplan “Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark Veenord”, omdat particuliere bewoning plaatsvindt van de bedrijfswoningen aan de [straat] [nummer 1] , [nummer 2] en [nummer 3] te Deventer. Tegen dit besluit is namens Mayhill bezwaar, beroep en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aangetekend. De Afdeling heeft het primaire besluit houdende last onder dwangsom bij uitspraak van 14 januari 2015 in stand gelaten.

2.2.

De gemeente heeft bij besluit van 5 maart 2015 Mayhill ten aanzien van het handelen in strijd met voornoemd bestemmingsplan een last onder bestuursdwang opgelegd, inhoudende dat Mayhill wordt gelast binnen drie maanden na de verzenddatum van dat besluit de bewoning in strijd met het bestemmingsplan van het pand aan de [straat] [nummer 1] , [nummer 2] en [nummer 3] te Deventer geheel te (doen) staken en gestaakt te houden. Tegen dit besluit is namens Mayhill bezwaar aangetekend en is bij de voorzieningenrechter van het team bestuursrecht van de rechtbank Overijssel om een voorlopige voorziening verzocht, welke bij uitspraak van 9 juni 2015 is afgewezen.

2.3.

De gemeente heeft naar aanleiding van het besluit van 5 maart 2015 op 15 juni 2015 een inspectie uitgevoerd in het pand aan de [straat] [nummer 1] , [nummer 2] en [nummer 3] te Deventer en is overgegaan tot ontruiming van de woningen. Daarbij is de aanwezige inboedel op de openbare weg geplaatst en zijn de sloten van de toegangsdeur vervangen. De sleutels heeft de gemeente onder zich gehouden. Deze toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft de gemeente op 15 juli 2015 in een besluit vervat.

3 Het geschil

3.1.

Mahyill vordert, kort samengevat, dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad de gemeente zal veroordelen tot afgifte per direct, althans binnen 24 uur na datum vonnis, van de sleutels van het door haar op 15 juni 2015 in de toegangsdeur tot de verdiepingen van het pand aan de [straat] [nummer 1] , [nummer 2] en [nummer 3] te Deventer geplaatste nieuwe slot en zal bepalen dat indien de gemeente daarmee in gebreke blijft het Mayhill is toegestaan om het slot van de deur op haar kosten te vervangen, dit alles onder veroordeling de gemeente in de proceskosten.

3.2.

De gemeente voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing