Home

Rechtbank Overijssel, 31-03-2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1639, C/08/168968/KG ZA 15-82

Rechtbank Overijssel, 31-03-2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1639, C/08/168968/KG ZA 15-82

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
31 maart 2015
Datum publicatie
3 april 2015
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2015:1639
Zaaknummer
C/08/168968/KG ZA 15-82

Inhoudsindicatie

Opheffing conservatoir beslag.

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer / rolnummer: C/08/168968/KG ZA 15-82

Vonnis in kort geding van 31 maart 2015

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht

FSPS GMBH,

gevestigd te Wielen, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. R. Kroon te Almelo,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPEEDPROSYSTEMS B.V.,

gevestigd te Lith,

gedaagde,

advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven.

Partijen zullen hierna ‘FSPS’ en ‘SPS’ genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding met producties

-

de producties van de zijde van SPS

-

de mondelinge behandeling

-

de pleitnota van FSPS

-

de pleitnota van SPS.

1.2.

Ten slotte is vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

SPS is opgericht op 11 april 2014 door [X] (hierna BAM), [Y] (hierna PM) en [Z] met als doelomschrijving het daarin onderbrengen van octrooien en octrooiaanvragen. SPS heeft vier aandeelhouders BAM, PM, [Z] en Elmefa Bedrijven B.V. (hierna Elmefa) Bestuurders zijn BAM, PM en [Z].

2.2.

[Z] is de persoonlijke holding van [A] die bestuurder en enig aandeelhouder is.

2.3.

Profileset B.V. (hierna Profileset) heeft als doelomschrijving onder meer het ontwikkelen en in de markt brengen van materieel in de bouwsector. Enig aandeelhouder en bestuurder is [Z].

2.4.

FSPS is een Duitse onderneming en opgericht op 29 juli 2014 en heeft als doelomschrijving: “die Verwertung von Patenten in Verbindung mit Baugewerken aller Art”. Bestuurder is [B], de dochter van [A].

2.5.

[A] heeft een aantal vindingen laten octrooieren. Het gaat in het bijzonder om een stelinrichting voor een metselprofiel.

2.6.

[A] heeft octrooien aangevraagd namens [Z] en Profileset. Voor een gedeelte zijn de octrooien verleend. Een gedeelte is nog in aanvraag.

2.7.

Tussen [A] en de broers [H] zijn omstreeks maart 2014 gesprekken op gang gekomen over - grof gezegd - de exploitatie van de octrooien.

2.8.

Op 4 juli 2014 heeft er een bespreking plaatsgevonden op het kantoor van

mr. Maas, voormalig advocaat van [A], tussen de broers [H] en [A]. Na afloop van de bespreking hebben de broers [H] [A] onderweg naar huis in zijn auto gebeld en hem verzocht om weer naar het kantoor te Lith te komen. Dat heeft [A] gedaan. Vervolgens is het volgende handgeschreven stuk opgemaakt:

2.9.

Bij brief van 11 juli 2014 heeft [A] het handgeschreven stuk ‘herroepen’. Ook heeft [A] bij de politie aangifte gedaan van bedreiging.

2.10.

Op 11 september 2014 heeft wederom een bespreking plaatsgevonden tussen [A] en de broers [H]. Afgesproken is onder meer dat Elmefa zou gaan participeren in het aandelenkapitaal van SPS, alsmede dat een advocaat licentieovereenkomsten zou gaan opstellen. Mr. L. Bezoen heeft vervolgens concept licentieovereenkomsten opgesteld.

2.11.

Bij notariële akte van 19 augustus 2014 hebben [Z] en Profileset de op hun naam staande octrooien en octrooiaanvragen in eigendom overgedragen aan FSPS.

2.12.

SPS, BAM en PM en Elmefa hebben, na daartoe op 19 december 2014 verkregen verlof van de voorzieningenrechter in deze rechtbank, locatie Almelo, op 29 december 2014 ten laste van Profileset en FSPS conservatoir beslag tot levering laten leggen, ter bewaring van hun gepretendeerde recht op levering van de betreffende octrooien en octrooiaanvragen, een en ander zoals nader omschreven in het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag van 19 december 2014.

2.13.

Bij vonnis van deze rechtbank van 18 februari 2015 zijn [A], [Z] en Profileset in staat van faillissement verklaard met benoeming van

mr. A.E. Zweers tot rechter-commissaris en mr. J. van der Hel als curator.

2.14.

Bij brief van 4 maart 2015 heeft de curator jegens FSPS op grond van paulianeus handelen in de zin van artikel 42/43 Faillissementswet (Fw) de vernietiging ingeroepen van de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen door [Z] en Profileset aan FSPS.

2.15.

mr. Kroon heeft namens FSPS de nietigheid van de rechtshandeling tot overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen erkend. FSPS is bereid de octrooien en de octrooiaanvragen terug te leveren aan de curator.

2.16.

SPS, Bam, PM en Elmefa hebben op 19 januari 2015 een kort gedingdagvaarding uitgebracht tegen FSPS en de curator om - zakelijk weergegeven - te komen tot een overdracht en tenaamstelling van de octrooien en octrooiaanvragen aan hen.

2.17.

Die procedure (met zaaknummer C/08/166774/KG ZA 15-10) en de onderhavige procedure zijn ter terechtzitting van 18 maart 2015 gezamenlijk behandeld.

3 Het geschil

3.1.

FSPS vordert samengevat - de opheffing van het op 29 december 2014 ten laste van FSPS gelegde conservatoir beslag tot levering van de in de dagvaarding genoemde octrooien en octrooiaanvragen.

3.2.

SPS verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing