Home

Rechtbank Overijssel, 22-10-2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:5691, 14/1109

Rechtbank Overijssel, 22-10-2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:5691, 14/1109

Gegevens

Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak
22 oktober 2014
Datum publicatie
28 oktober 2014
ECLI
ECLI:NL:RBOVE:2014:5691
Formele relaties
Zaaknummer
14/1109

Inhoudsindicatie

Bezwaarschrift gegrond verklaard. OM handelt in strijd met beginselen van behoorlijke procesorde.

Uitspraak

Afdeling Strafrecht

Zittingsplaats Almelo

SAS-nummer: 14/1109

Beschikking van de enkelvoudige raadkamer op het klaagschrift, op grond van artikel 552a Sv van:

[klager],

geboren op [geboortedag] 1989 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], aan de [adres],

verder te noemen: klager.

1 Het verloop van de procedure

Het klaagschrift, gedateerd 13 oktober 2014, is op 13 oktober 2014 op de griffie van de rechtbank ontvangen. Het is ingediend namens klager door mr. P.J. Roelse, advocaat te Amsterdam.

Het klaagschrift is ingediend door klager, onder wie het beslag is gelegd.

Het klaagschrift betreft een op grond van artikel 94a Sv gelegd beslag op het volgende voorwerp: een personenauto, merk Audi, type A3 met kenteken [kenteken].

Zakelijk weergegeven wordt geklaagd over het uitblijven van een last tot teruggave.

Het klaagschrift is behandeld op de openbare zitting van de raadkamer van 22 oktober 2014.

Bij de behandeling zijn de officier van justitie, klager en de raadsman, mr. A.J. Admiraal, kantoorgenoot van mr. Roelse, gehoord.

De raadkamer heeft kennis genomen van het standpunt van de officier van justitie. In het dossier bevindt zich een eerst op 21 oktober 2014 bij de rechtbank binnengekomen proces-verbaal waarin de aanleiding voor de inbeslagneming van de auto is gerelateerd. Voorts is aanwezig een kennisgeving van inbeslagneming van de personenauto Audi A3 met kenteken [kenteken] onder klager op 22 juli 2014 in Hengelo.

2 De standpunten van klager, de raadsman en de officier van justitie

Standpunt van de klager en zijn raadsman

Klager maakt bezwaar tegen het uitblijven van een last tot teruggave. De raadsman heeft ter zitting het klaagschrift toegelicht. Bij beschikking van 1 oktober 2014 heeft de rechtbank het bezwaarschrift tegen het uitblijven van een last tot teruggave van de inbeslaggenomen auto aan klager gegrond verklaard en de teruggave gelast van de auto aan klager. Door het Openbaar Ministerie is geen gevolg gegeven aan de beschikking en evenmin is cassatie ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank. Op 3 oktober 2014 heeft de officier van justitie het beslag na verkregen machtiging van de rechter-commissaris op grond van artikel 103 Sv omgezet in conservatoir beslag tot bewaring van het recht tot verhaal voor een, naar aanleiding van het misdrijf waarvan verdachte wordt verdacht, op te leggen geldboete en/of een op te leggen verplichting tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederechtelijk verkregen voordeel. De raadsman verzoekt opheffing van het beslag en teruggave van de auto aan klager.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het klaagschrift ongegrond moet worden verklaard en het beslag, vanwege het strafvorderlijke belang, dient voort te duren.

Daartoe heeft zij aangevoerd dat klager wordt verdacht van overtreding van artikel 3 van de Opiumwet in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarvoor ingevolge artikel 11 lid 3 Opiumwet een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Het is juist dat het Openbaar Ministerie geen cassatie heeft ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank van 1 oktober 2014 waarbij het bezwaarschrift van klager tegen het uitblijven van een last tot teruggave gegrond verklaard werd. Ook is juist dat niet onmiddellijk is overgegaan tot teruggave van de auto aan klager zoals door de rechtbank was gelast. In plaats daarvan heeft de officier van justitie met machtiging van de rechter-commissaris op 3 oktober het beslag omgezet in conservatoir beslag. De officier van justitie is van oordeel dat deze omzetting rechtmatig is gedaan nu op 3 oktober 2014 de auto nog niet teruggegeven was aan klager en derhalve nog in de macht was van het Openbaar Ministerie. Op 1 oktober 2014 had de officier van justitie immers al aangekondigd dat het de bedoeling was van het Openbaar Ministerie dat het beslag wordt omgezet in conservatoir beslag na verkregen machtiging van de rechter-commissaris.

Volgens de officier van justitie doet zich niet het geval voor dat hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, aan de verdachte een verplichting tot betaling van een geldboete dan wel de verplichting tot betaling van een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel zal opleggen.

3 De bevoegdheid van de rechtbank

De rechtbank is ingevolge art. 552a lid 4 Sv bevoegd van het klaagschrift kennis te nemen nu de inbeslagneming heeft plaats gevonden in het arrondissement Overijssel.

4 De ontvankelijkheid

5 De beoordeling

6 De beslissing