Home

Rechtbank Oost-Brabant, 11-08-2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4263, 01/860017-17

Rechtbank Oost-Brabant, 11-08-2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4263, 01/860017-17

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
11 augustus 2017
Datum publicatie
11 augustus 2017
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2017:4263
Zaaknummer
01/860017-17

Inhoudsindicatie

Een werknemer van verdachte rijdt als bestuurder van een loader met daaraaan gekoppeld een mobiele puinzeef over de openbare weg. De puinzeef schiet los van de loader omdat de door verdachte gemaakte koppelpen afbreekt. Eerder heeft verdachte het remsysteem van de puinzeef onklaar later maken. Nadat de puinzeef los is geschoten, rijdt die een woning binnen. Een zich in de woning bevindend persoon loopt daardoor zwaar lichamelijk letsel [wervelfractuur van de eerste lendenwervel] op. De woning is zodanig beschadigd dat die moet worden gesloopt. Verdachte wordt als feitelijk leidinggever veroordeeld. De rechtbank merkt de hiervoor beschreven handeling aan als aanmerkelijk onvoorzichtig handelen. Verdachte wordt evenals de bestuurder van de loader, veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijk ontzegging van de rijbevoegdheid van zes maanden.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Parketnummer: 01/860017-17

[verdachte]

Strafrecht

Parketnummer: 01/860017-17

Datum uitspraak: 11 augustus 2017

Verkort vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [adres] .

Dit vonnis is op tegenspraak

gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 28 juli 2017.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht

.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 27 juni 2017.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

[medeverdachte] op of omstreeks 29 augustus 2015 te Heeze, gemeente Heeze-Leende, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig ( een loader met een aanhangwagen (een zogenaamde mobiele zeefmachine) ), daarmede rijdende over de weg, genaamd [straatnaam] , zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend te handelen als volgt :

[medeverdachte] heeft gereden met voornoemde combinatie ( loader met daaraan gekoppeld een aanhangwagen ) binnen de bebouwde kom van de gemeente Heeze-Leende, gedurende welk rijden een (stalen) driehoeksoog van een (stalen) koppelpen is afgebroken, (welk driehoeksoog en koppelpen (mede) de verbinding vormden tussen die loader en aanhangwagen), waardoor de verbinding tussen die loader en aanhangwagen werd verbroken en/of die (inmiddels onbestuurbare) aanhangwagen een woning (pand [straatnaam] [huisnummer] ) is binnengereden en/of tegen die woning is gereden/gebotst, (mede) waardoor een muur van die woning (gedeeltelijk) is omgevallen en/of die woning zwaar werd beschadigd,

waardoor een ander (te weten een in voornoemd pand ( [straatnaam] [huisnummer] ) aanwezig persoon, genaamd [slachtoffer] ) zwaar lichamelijk letsel, te weten een wervelfractuur van de eerste lendenwervel, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan,

zulks terwijl (die [medeverdachte] wist dat) die aanhangwagen (met een gewicht van ongeveer 20.790 kilogram) geheel niet was beremd en/of niet was voorzien van een goed werkend en/of in werking zijnd (druklucht) remsysteem, (waardoor ná verbreking van voornoemde verbinding, het remsysteem van de aanhangwagen niet automatisch in werking trad) en/of

zulks terwijl (die [medeverdachte] wist dat) de verbinding tussen de loader en aanhangwagen, (mede) bestond uit een (niet deugdelijke) zelf vervaardigde koppelpen met driehoeksoog,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) hij, verdachte, als directeur en/of bestuurder van [bedrijf] , in elk geval als directeur en/of bestuurder van een rechtspersoon, toen aldaar opdracht heeft gegeven en/of aan welke bovenomschreven gedraging(en) hij, verdachte, toen aldaar feitelijk leiding

heeft gegeven;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte] op of omstreeks 29 augustus 2015 te Heeze, gemeente Heeze-Leende, grovelijk, althans aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en/of nalatig

als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig ( een loader met een aanhangwagen (een zogenaamde mobiele zeefmachine) ), daarmede rijdende over de weg, [straatnaam] zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden,

immers heeft verdachte (roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend) met voornoemde combinatie ( loader waaraan gekoppeld een aanhangwagen ) gereden binnen de bebouwde kom van de gemeente Heeze-Leende, gedurende welke rit een (stalen) driehoeksoog van een (stalen) koppelpen is afgebroken, (welk driehoeksoog en koppelpen (mede) de verbinding vormden tussen die loader en aanhangwagen) waardoor de verbinding tussen die loader en aanhangwagen werd verbroken en/of die (inmiddels onbestuurbare) aanhangwagen tegen een woning (pand [straatnaam] [huisnummer] is gereden/gebotst en/of een muur van die woning (gedeeltelijk) is omgevallen en/of die woning zwaar werd beschadigd,Einde tekst]

zulks terwijl (die [medeverdachte] wist dat) die aanhangwagen (met een gewicht van ongeveer 20.790 kilogram) geheel niet was beremd en/of niet was voorzien van een goed werkend en/of in werking zijnd (druklucht) remsysteem, (waardoor ná verbreking van voornoemde verbinding, het remsysteem van de aanhangwagen niet automatisch in werking trad) en/of

zulks terwijl (die [medeverdachte] wist dat) de verbinding tussen de loader en aanhangwagen, (mede) bestond uit een (niet deugdelijke) zelf vervaardigde koppelpen met driehoeksoog;

waardoor het aan zijn schuld te wijten is geweest dat een in voornoemd pand aanwezig persoon ( [straatnaam] [huisnummer] ), genaamd [slachtoffer] , zwaar lichamelijk letsel, te weten een wervelfractuur van de eerste lendenwervel, heeft bekomen, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte en/of verhindering in de uitoefening van de ambts- of beroepsbezigheden van deze was ontstaan

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) hij, verdachte, als directeur en/of bestuurder van [bedrijf] , in elk geval als directeur en/of bestuurder van een rechtspersoon, toen aldaar opdracht heeft gegeven en/of aan welke bovenomschreven gedraging(en) hij, verdachte, toen aldaar feitelijk leiding

heeft gegeven.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

De formele voorvragen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in de vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

De bewijsoverweging.

De bewezenverklaring.

De strafbaarheid van het feit en de strafbaarheid van de verdachte.

De motivering van de beslissing.

Het oordeel van de rechtbank.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] .

Toepasselijke wetsartikelen.

De uitspraak.

verklaart benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk in de vordering;