Home

Rechtbank Oost-Brabant, 20-11-2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:6439, 01/825489-12

Rechtbank Oost-Brabant, 20-11-2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:6439, 01/825489-12

Gegevens

Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak
20 november 2013
Datum publicatie
20 november 2013
ECLI
ECLI:NL:RBOBR:2013:6439
Zaaknummer
01/825489-12

Inhoudsindicatie

Een gevangenisstraf van zes jaren met aftrek voorarrest voor poging tot doodslag, meermalen gepleegd, het voorhanden hebben van een wapen en munititie en een poging tot diefstal met geweld of bedreiging met geweld.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Team strafrecht

Parketnummer: 01/825489-12 [m.b.t. feiten 1, 2 en 3]Parketnummer vordering: 20/000997-10

Datum uitspraak: 20 november 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats]op [1978],

wonende te [adres 1],

thans gedetineerd in p.i. Limburg-Zuid, locatie “De Geerhorst” te Sittard.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 6 november 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte/veroordeelde naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 16 november 2012. Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 4 maart 2013 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 22 september 2012 te Eindhoven ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] van het leven te beroven, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, (meermalen) met een vuurwapen op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] geschoten heeft (al dan niet terwijl zij in een auto gezeten waren), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid [artikel 289/287 jo 45 Wetboek van Strafrecht]

2.

hij op of omstreeks 22 september 2012 te Eindhoven tezamen en in vereniging met een ander en/of andere één of meer (vuur)wapens van categorie II en/of III en/of (bijbehorende) munitie van categorie II en/of III voorhanden heeft gehad [artikel 26 jo 55 Wet Wapens en Munitie];

3.

hij op of omstreeks 22 september 2012 te Someren ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning ([adres 2]) weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking en/of daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 4] en/of eventuele andere aanwezige personen, te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen:

- met een of meer (vuur)wapen(s) en/of bivakmuts(en) en/of panty/panties en/of handschoenen/sokken in een of meer auto('s) naar Someren is/zijn gereden en/of in de directe omgeving van die woning heeft/hebben geparkeerd en/of;

- het hekwerk aan de achterzijde van die woning heeft/hebben ontzet en/of doorgeknipt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid [artikel 312 jo 45 Wetboek van Strafrecht];

Subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 22 september 2012 te Someren tezamen en in vereniging met een ander of anderen, ter voorbereiding van (een) misdrijf/misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld te weten:

-

diefstal met geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen (al dan niet door twee of meer verenigde personen), als omschreven in artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht en/of

-

afpersing (al dan niet door twee of meer verenigde personen) als omschreven in artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht,

opzettelijk een of meer voorwerp(en), te weten twee, althans een of meer vuurwapen(s) en/of twee, althans een of meer bivakmuts(en) en/of een panty en/of sokken en/of handschoenen en/of een vervoermiddel, te weten een auto (Fiat Punto met het kenteken

[kenteken 1]), bestemd tot het begaan van dat misdrijf/die misdrijven, heeft verworven en/of vervaardigd en/of voorhanden gehad [artikel 46 van het Wetboek van Strafrecht]

4.

hij op of omstreeks 21 maart 2011 te Aarle-Rixtel ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning ([adres 3]) weg te nemen geld en/of goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), verdachte en/of zijn mededader(s):

- bij die woning heeft/hebben aangebeld en/of;

- die woning is/zijn binnengegaan en/of;

- (meermalen) tegen die [slachtoffer 5] heeft/hebben geroepen om geld en de kluis en/of;

- de woning heeft/hebben doorzocht (op zoek naar geld en/of goederen van hun gading);

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, welke poging tot diefstal werd vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat:

- die [slachtoffer 5] de gang en/of woonkamer is ingeduwd en/of;

- die [slachtoffer 5] een vuurwapen op zich gericht heeft gekregen en/of tegen haar is gezegd dat ze moest meewerken omdat ze anders doodgemaakt zou worden en/of;

- die [slachtoffer 5] (hardhandig) tegen de grond is gewerkt en/of tegen de grond is gehouden door op haar te gaan zitten en/of met een knie tegen haar borstbeen te drukken en/of;

- die [slachtoffer 5] is geslagen (met handen en/of vuurwapen) tegen het hoofd en/of het lichaam en/of;

- de handen en/of voeten van die [slachtoffer 5] met tie-raps zijn vastgebonden (aan elkaar en/of een kast) en/of;

- (gehandschoende) vingers in de mond van die [slachtoffer 5] te drukken (om haar roepen om hulp te smoren)

[artikel 312 jo 45 Wetboek van Strafrecht].

Ten gevolge van omissies begaan bij het opstellen van de tenlastelegging staat in de zesde regel van het onder feit 1 ten laste gelegde feit “die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]” vermeld in plaats van “die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]”. De rechtbank herstelt deze omissie en leest het laatste in plaats van het eerste. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

Splitsing van de feiten.

De vordering na voorwaardelijke veroordeling.

De formele voorvragen.

De bewezenverklaring.

De strafbaarheid van het feit.

De strafbaarheid van verdachte.

Oplegging van straf en/of maatregel.

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3].

De vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1].

Beslag.

Motivering van de beslissing na voorwaardelijke veroordeling 20/000997-10.

Toepasselijke wetsartikelen.

DE UITSPRAAK