Home

Rechtbank Noord-Nederland, 10-02-2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:437, 18/135898-22

Rechtbank Noord-Nederland, 10-02-2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:437, 18/135898-22

Inhoudsindicatie

Jeugdstrafrecht. De rechtbank veroordeelt verdachte voor een diefstal met geweld in vereniging en mishandeling tot een jeugddetentie voor de duur van 124 dagen met aftrek van het voorarrest waarvan 120 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De rechtbank legt daarbij de bijzondere voorwaarden op zoals geadviseerd door de Raad voor de Kinderbescherming. De rechtbank legt daarnaast een werkstraf op voor de duur van 80 uren.

Uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie Groningen

parketnummer 18/135898-22 ter terechtzitting gevoegd parketnummer 18/169145-22

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 10 februari 2023 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 2006 te [geboorteplaats], wonende te [adres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 27 januari 2023.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. S.O. Roosjen, advocaat te Groningen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. A. Hertogs.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat: Parketnummer 18/135898-22

zij op of omstreeks 5 mei 2022 te Groningen tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een (zilveren) ketting en/of een jas en/of een of meer pet(ten), in elk geval enig goed, dat/die geheel of ten dele aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of haar mededader(s) toebehoorde(n) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl deze diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, door (- zakelijk weergegeven -) die [slachtoffer 1] te duwen en/of aan het lichaam (de bosjes in) te trekken en/of een (op een) mes (gelijkend voorwerp) op zijn buik, althans in de richting van zijn lichaam, te houden en/of een pet van zijn hoofd af te slaan en/of een ketting van zijn hals af te trekken en/of de jas van zijn lichaam af te trekken; Parketnummer 18/169145-22

zij op of omstreeks 1 maart 2022 te Groningen [slachtoffer 2] heeft mishandeld door haar meermalen, althans eenmaal in/tegen het gezicht te slaan en/of te stompen.

Beoordeling van het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde levert op:

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

Benadeelde partij

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank

een jeugddetentie voor de duur van 124 dagen.