Home

Rechtbank Noord-Nederland, 08-02-2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:276, 18/950038-16

Rechtbank Noord-Nederland, 08-02-2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:276, 18/950038-16

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
8 februari 2022
Datum publicatie
8 februari 2022
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2022:276
Zaaknummer
18/950038-16
Relevante informatie
Wetboek van Strafrecht [Tekst geldig vanaf 01-01-2023] art. 420bis

Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte voor het witwassen van een bedrag van ruim € 600.000,-.

Van twee oplichtingen spreekt de rechtbank verdachte vrij.

Naar het oordeel van de rechtbank wijzen de bewijsmiddelen zozeer in de richting van verdachte als (mede)pleger van het ten laste gelegde witwassen,

dat van hem een aannemelijke, de redengevendheid van het bewijs ontzenuwende, verklaring mag worden verlangd.

Zo'n verklaring van verdachte ontbreekt.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden.

Daarbij heeft de rechtbank onder andere rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn.

Uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie Assen

parketnummer 18/950038-16

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d.

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1955 te [geboorteplaats] , wonende te [woonplaats] , [straatnaam] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 9 december 2021 en 25 januari 2022.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M. Schmit, advocaat te Rotterdam. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. J. Hoekman.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks de periode van 11 tot en met 14 januari 2016, althans in

2016, te [plaats] en/of Delfzijl en/of elders in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (van) een voorwerp, te weten:

- een geldbedrag van 614.219,40 euro, afkomstig van het Franse bedrijf [benadeelde partij 1] , heeftverworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, of van dat voorwerp gebruik gemaakt,

althans, (meermalen) (van) (een) voorwerp(en), te weten:

-

op of omstreeks 12 januari 2016, een geldbedrag van 61.000 euro, en/of

-

op of omstreeks 13 januari 2016, een geldbedrag van 45.000 euro, en/of

-

op of omstreeks 13 januari 2016, een geldbedrag van 40.000 euro, en/of

-

op of omstreeks 13 januari 2016, een geldbedrag van 15.000 euro, in ieder geval (meermalen) eniggeldbedrag, heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, of van dat voorwerp gebruik gemaakt, en/of de werkelijke aard en/of herkomst heeft verborgen of verhult, dan wel heeft verborgen of verhult wie de rechthebbende op dat/die voorwerp(en) was of voorhanden had,

immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), althans alleen,

-

die 614.219,40 euro ontvangen op een bedrijfsbankrekening, te weten eenbankrekening [rekeningnummer] van het bedrijf [bedrijf 1] , terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte(n) de eigenaar en/of directeur danwel bestuurder(s) of gevolmachtigde(n) van dat bedrijf was/waren en/of de feitelijke beschikkingsmacht en/of de beschikkingsbevoegdheid had(den) over die bankrekening, en/of (vervolgens)

-

die 61.000 euro en/of 45.000 euro en/of 40.000 euro en/of 15.000 euro, althans(deel)geldbedrag(en), (telkens) doorgestort van die Duitse bankrekening naar een of meer bankrekening(en) van (een) ander(e) (schijn)bedrijf/bedrijven, te weten [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] , terwijl verdachte en/of zijn medeverdachte(n) de bestuurder(s) of gevolmachtigde(n) van die/dat

(schijn)bedrijf/bedrijven was/waren en/of de

feitelijke beschikkingsmacht en/of de beschikkingsbevoegheid had(den) (ook) over dat/die bankrekening(en),

terwijl hij (telkens) wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit het misdrijf;

2. hij in of omstreeks de periode van 4 juni 2015 tot 19 april 2016 te Heerenveen en/of elders in Nederland, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, het bedrijf [benadeelde partij 2] heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten een boormachine en/of een schuurmachine en/of een cirkelzaag en/of een slijpmachine, in elk geval enig goed, en/of het aangaan van een schuld, te weten een koopovereenkomst aangaande die goederen, immers heeft verdachte met dat oogmerk listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven – - dat bedrijf [benadeelde partij 2] benaderd via een website/webshop en/of een

aankoopbestelling gedaan (op rekening) betreffende genoemde goederen, en/of (daarbij)

- zich voorgedaan als handelingsbevoegd optredend voor een serieus bedrijf

[bedrijf 5]. en/of (vervolgens)

- bij dat bedrijf [benadeelde partij 2] per e-mail aangegeven dat de bestelling zouworden opgehaald bij dat bedrijf [benadeelde partij 2] te Heerenveen, en/of - zich gepresenteerd als bonafide koper/besteller en/of afhaler van die goederen,

waardoor dat bedrijf [benadeelde partij 2] werd bewogen tot genoemde afgifte en/of het aangaan van die schuld;

3.

hij in of omstreeks de periode van 9 februari 2016 tot 19 april 2017 te [plaats] en/of Delfzijl en/of Eersel en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, het bedrijf [benadeelde partij 3] heeft bewogen tot de afgifte van acht, althans een of meer SolarEdge(s) of zonnepanelen, in elk geval enig goed,

immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen,

althans alleen, met dat oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

-

dat bedrijf [benadeelde partij 3] benaderd via het internet/per e-mail en/of eenaankoopbestelling gedaan betreffende genoemde goederen, en/of (daarbij)

-

zich voorgedaan als handelingsbevoegd optredend voor het/de serieus/serieuze bedrijf/bedrijven

[bedrijf 2] en/of [bedrijf 4] als besteller, en/of

-

dat bedrijf [benadeelde partij 3] per e-mail een vals betalingsbewijs doen toekomen en/ofaangegeven dat de bestelling zou worden opgehaald bij dat bedrijf [benadeelde partij 3] door een koeriersdienst, en/of (daarbij)

-

een valse naam gebruikt, te weten [naam 1] , en/of (aldus) - zich gepresenteerd als bonafide koper/besteller van die goederen, waardoor dat bedrijf [benadeelde partij 3] werd bewogen tot genoemde afgifte.

Beoordeling van het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde Het bewezen verklaarde levert op:

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

Inbeslaggenomen goederen

Benadeelde partij

Toepassing van wetsartikelen

De rechtbank

een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden