Home

Rechtbank Noord-Nederland, 26-07-2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:2701, 18-305236-20 en 18-188282-21

Rechtbank Noord-Nederland, 26-07-2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:2701, 18-305236-20 en 18-188282-21

Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte voor het meermalen plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige en voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Teneinde recidive te voorkomen, zal de rechtbank verdachte bijzondere voorwaarden opleggen.

Uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht Locatie

Leeuwarden

parketnummer 18/305236-20

ter terechtzitting gevoegd parketnummer 18/188282-21

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 26 juli 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1984 te [geboorteplaats] , wonende te [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 12 juli 2022.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.J. Buitenhuis, advocaat te Leeuwarden. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. G. Veenstra.

Tenlastelegging

Aan verdachte is in de zaak met parketnummer 18/305236-20 ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2019 tot en met 12 juli 2020, te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, meermalen, althans eenmaal, met [slachtoffer 1] (geboren op

[geboortedatum] 2006), die (toen) de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] , hebbende verdachte zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht en zodoende seksuele gemeenschap met die [slachtoffer 1] gehad.

Aan verdachte is in de zaak met parketnummer 18/188282-21, na mondelinge aanvulling van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

hij, op of omstreeks 1 juni 2021 te Leeuwarden ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen voornoemde

[slachtoffer 2] één of meerdere malen met een JBL speaker, althans een luidspreker, heeft geslagen in/op het gezicht, althans op het hoofd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij, op of omstreeks 1 juni 2021 te Leeuwarden [slachtoffer 2] heeft mishandeld door voornoemde [slachtoffer 2] één of meerdere malen met een JBL speaker, althans een luidspreker, te slaan in/op het gezicht, althans op het hoofd, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft gehad.

Beoordeling van het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde Het bewezen verklaarde levert op:

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

Benadeelde partij

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank

een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden.