Home

Rechtbank Noord-Nederland, 19-05-2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1722, 18/750013-18

Rechtbank Noord-Nederland, 19-05-2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:1722, 18/750013-18

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
19 mei 2022
Datum publicatie
30 mei 2022
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2022:1722
Zaaknummer
18/750013-18
Relevante informatie
Wetboek van Strafrecht [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023] art. 57

Inhoudsindicatie

Veroordeling hennepteelt en wapenbezit. Vrijspraak diefstal elektriciteit.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van hennepteelt. Er zijn 259 hennepplanten aangetroffen. Gelet op de wijze waarop de hennepkwekerij was opgezet en het aantal aanwezige hennepplanten was het een professionele hennepkwekerij. Verdachte heeft, door aldus te handelen, bijgedragen aan het in stand houden van het illegale hennepcircuit en de daaraan gerelateerde criminaliteit. Door de productie van hennep wordt de volksgezondheid in gevaar gebracht en verdachte heeft daaraan bijgedragen. Daarnaast is algemeen bekend dat de activiteiten waarmee verdachte zich heeft ingelaten veelal gepaard gaan met sociale overlast en andere vormen van criminaliteit. Verdachte heeft zich hiermee welbewust ingelaten, kennelijk gedreven door financiële motieven. Daarnaast heeft verdachte een semiautomatisch wapen en munitie voorhanden gehad. Door een wapen en munitie voorhanden te hebben heeft verdachte bijgedragen aan het gevoel van onveiligheid in de maatschappij. Het is algemeen bekend dat het ongecontroleerde bezit van wapens een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen veroorzaakt. Dit alles rekent de rechtbank verdachte aan.

Uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

Parketnummer 18/750013-18

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 19 mei 2022 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats], wonende te [straatnaam], [woonplaats].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 14 april 2022. Het onderzoek is gesloten ter terechtzitting van 12 mei 2022.

Verdachte is ter zitting van 14 april 2022 verschenen, bijgestaan door mr. R.P. Snorn, advocaat te Heerenveen. Ter terechtzitting van 12 mei 2022 zijn beiden niet verschenen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting van 14 april 2022 vertegenwoordigd door mr. R.G. de Graaf, en ter terechtzitting van 12 mei door mr. H.J. Veen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 13 oktober 2017 tot en met 13 februari 2018 te [plaats], (althans) in de gemeente De Marne, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een kelderruimte van een pand (perceel [straatnaam], aldaar) (een) hoeveelhe(i)d(en), althans 259, hennepplanten, in elk geval (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal van (in totaal) meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

2.

hij in of omstreeks de periode van 13 oktober 2017 tot en met 13 februari 2018, te [plaats], (althans) in de gemeente De Marne, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij]., in elk geval aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen elektrische energie onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking;

3.

hij op of omstreeks 13 maart 2018 te Drachten, (althans) in de gemeente Smallingerland, een vuurwapen van categorie III onder 1, te weten een (geladen) semiautomatisch pistool (Walther/PPK) en/of munitie van categorie III, te weten 31 kogelpatronen (7.65 mm/.32 Auto), voorhanden heeft gehad;

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd.

Beoordeling van het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde Het bewezen verklaarde levert op:

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank

een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden.

een taakstraf voor de duur van tachtig uren.