Home

Rechtbank Noord-Nederland, 26-10-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4538, 18/730136-19

Rechtbank Noord-Nederland, 26-10-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4538, 18/730136-19

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
26 oktober 2021
Datum publicatie
26 oktober 2021
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2021:4538
Zaaknummer
18/730136-19
Relevante informatie
Wetboek van Strafrecht [Tekst geldig vanaf 01-07-2022], Wetboek van Strafrecht [Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

Inhoudsindicatie

Mensenhandel sub 3 en medeplegen van mensenhandel sub 1, 4, 6, 9.

Verdachte heeft zich gedurende drie maal een maand samen met een ander schuldig gemaakt aan de seksuele uitbuiting van een jonge Bulgaarse vrouw in Nederland en heeft haar daartoe diverse malen vanuit Duitsland meegenomen naar Nederland. Partiele vrijspraak, ten aanzien van overige in de tenlastelegging genoemde vrouwen.

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730136-19

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 26 oktober 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1978 te [geboorteplaats] ,

in Nederland verblijvende op [verblijfsplaats] , [straatnaam] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzittingen van

28 september en 12 oktober 2021.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. Y. Özdemir, advocaat te Den Haag. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. T.H. Pitstra.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 24 juni 2019 in de gemeente(n) Leeuwarden en/of Ooststellingwerf en/of Súdwest-Fryslân en/of Noorderveld, in elk geval in het arrondissement Noord-Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

A)

een ander of anderen, te weten [naam 1] (" [naam 1] "/" [naam 1] "), en/of

[naam 2] (" [naam 2] "), (telkens) door dwang, geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of door dreiging met geweld of (een) andere feitlijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden

voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen, met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [naam 1] en/of [naam 2] (sub 1°) en/of

- heeft gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten van seksuele aard dan wel onder die omstandighe(i)d(en) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [naam 1] en/of [naam 2] zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of

diensten van seksuele aard (sub 4°) en/of

- heeft gedwongen dan wel bewogen verdachte en/of verdachte(s) mededader(s) te

bevoordelen uit de opbrengst van zijn/haar/hun, [naam 1] en/of [naam 2] , seksuele handelingen met en/of voor een derde (sub 9°) en/of

B)

(telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele uitbuiting van die/een ander of anderen, te weten [naam 1] en/of (sub 6°),

immers heeft/is hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van/voor) die [naam 1] :

- tewerkgesteld als prostituee en/of(vervolgens) afspraken gemaakt en/of laten maken met een of meer (potentiële) klanten en/of klanten geregeld, en/of

- ( daartoe) een (werk)kamer/plek voor haar/die [naam 1] geregeld en/of laten regelen en/of aan haar/die [naam 1] ter beschikking gesteld, (bij klanten en/of verdachte(n)) thuis, en/of in ( een) seksinrichting( en)/seksclub( s)

in [plaats] , te weten " [club 1] " en/of " [club 2] ", en/of

in [plaats] , te weten in [club 3] en/of

in [plaats] , te weten " [club 4] ", en/of

in [plaats] (nabij [plaats] ), te weten in " [club 5] ", en/of

- ( pikante) foto('s) gemaakt en/of laten maken en/of(vervolgens) advertentie(s) gemaakt/vervaardigd en/of laten maken/vervaardigen en/of geplaatst en/of laten plaatsen op

internetsite(s), zoals " [website] ", waarin zij (onder de naam " [naam 1] en/of " [naam 1] ") werd aangeboden als prostituee, en/of

- vervoerd en/of laten vervoeren naar en/of van een (werk)adres/plek en/of (een) klant(en), en/of

- een of meermalen mishandeld door haar te slaan, en/of

- ondergebracht en/of laten verblijven in een woning (onder andere [straatnaam] en/of aan het [straatnaam] ) te Leeuwarden waarin -onder meer- ook (een van) zijn mededader(s)

verbleef/verbleven, en/of

- zorg gedragen en/of laten dragen voor controle op en/of begeleiding van en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of verdiensten en/of afspraken over de uitbetaling van haar verdiensten (daaruit), en/of

- ( een gedeelte van) de verdiensten of opbrengsten uit haar prostitutiewerkzaamheden laten afstaan en/of geïncasseerd, en/of

- veelvuldig (telefonisch) gezegd ze (harder) aan het werk moest, en/of zijn boosheid aan haar/die [naam 1] kenbaar gemaakt als zij niet voldoende had verdiend, en/of

- een bankrekening op naam van haar/die [naam 1] heeft geopend en/of laten openen waarvan hij, verdachte, de bankpas had, terwijl die [naam 1] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of gebruiken en/of (bijna) niemand in Nederland kende en/of niet over eigen huisvesting in Nederland beschikte, en/of(aldus) bewerkstelligd dat die [naam 1] van hem/hen afhankelijk was;

EN

(van/voor) die [naam 2]

- tewerkgesteld als prostituee en/of een (vervolgens) afspraken gemaakt en/of laten maken met een of meer (potentiële) klanten en/of klanten heeft geregeld, en/of

- ( pikante) foto('s) gemaakt en/of laten maken en/of(vervolgens) advertentie(s) gemaakt/vervaardigd en/of laten maken/vervaardigen en/of geplaatst en/of laten plaatsen op internetsite(s), zoals " [website] ", waarin zij (onder de naam " [naam 2] ") werd aangeboden als prostituee, en/of

- een (werk)kamer/plek voor haar/die [naam 2] geregeld en/of laten regelen en/of aan haar/ die [naam 2] ter beschikking gesteld, (bij klanten en/of verdachte(n)) thuis, en/of in (een) seksinrichting(en)/seksclub(s)

in Leeuwarden, te weten " [club 1] " en/of " [club 2] ", en/of

in [plaats] , te weten in [club 3] en/of

in [plaats] (nabij [plaats] ), te weten in " [club 5] " en/of

in [plaats] , te weten " [club 4] ", en/of

- vervoerd en/of laten vervoeren naar en/of van een (werk)adres/plek en/of (een) klant(en), en/of

- een of meermalen mishandeld door haar te slaan, en/of

- ondergebracht en/of laten verblijven in (een) woning(en) (onder andere [straatnaam]

en/of aan het [straatnaam] en/of de [straatnaam] ) te Leeuwarden waarin -onder meer- ook (een van) zijn mededader(s) verbleef/verbleven, en/of

- zorg gedragen en/of laten dragen voor controle op en/of begeleiding van en/of toezicht op de prostitutiewerkzaamheden en/of verdiensten en/of afspraken over de uitbetaling van haar verdiensten (daaruit), en/of

- ( een gedeelte van) de verdiensten of opbrengsten uit haar prostitutiewerkzaamheden laten afstaan en/of geïncasseerd, en/of

- een bankrekening op naam van haar/die [naam 2] geopend en/of laten openen waarvan hij, verdachte, de bankpas had,

terwijl die [naam 2] de Nederlandse taal niet of onvoldoende sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of met de Nederlandse regels en/of wetten en/of gewoonten en/of gebruiken en/of (bijna) niemand in Nederland kende en/of niet over eigen huisvesting in Nederland beschikte, en/of (aldus) bewerkstelligd dat die [naam 2] van hem/hen afhankelijk was;

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2016 tot en met 24 juni 2019 in de gemeente Leeuwarden en/of(elders) in Nederland en/of in Bulgarije en/of in de Bondsrepubliek Duitsland en/of in Spanje en/of in Cyprus, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) een ander of anderen, te weten [naam 1] en/of [naam 3] en/of [naam 2] ,

heeft aangeworven en/of medegenomen en/of ontvoerd met het oogmerk die [naam 1] en/of [naam 3] en/of [naam 2]

in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling.

Geldigheid dagvaarding

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding onder feit 2 (partieel) nietig moet worden verklaard omdat de verdenking onvoldoende concreet is, nu de strafbare feiten die zich in Bulgarije, Duitsland, Spanje en Cyprus zouden hebben afgespeeld niet zijn uitgewerkt.

De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat de tenlastelegging voldoende duidelijk is en niet in strijd is met artikel 261 Wetboek van Strafvordering. De rechtbank overweegt dat uit de tenlastelegging in combinatie met de inhoud van het dossier, voldoende blijkt waartegen verdachte zich moet verdedigen. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman.

Ontvankelijkheid openbaar ministerie ten aanzien van feit 2

Beoordeling van het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

Benadeelde partij

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank

een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden.