Home

Rechtbank Noord-Nederland, 14-10-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4447, 18/270128-20

Rechtbank Noord-Nederland, 14-10-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4447, 18/270128-20

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
14 oktober 2021
Datum publicatie
20 oktober 2021
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2021:4447
Zaaknummer
18/270128-20

Inhoudsindicatie

De rechtbank Noord-Nederland heeft bij vonnis van 14 oktober 2021 een man veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan overtreding van de Opiumwet. Op 27 oktober 2020 werd in een schuur Lucaswolde een in werking zijnd drugslab voor de productie van crystal meth aangetroffen. Verdachte is degene geweest die de bouwmaterialen voor dit op te richten drugslab heeft aangeleverd, de “koks” heeft vervoerd en de eigenaar van de schuur waarin het drugslab was gevestigd heeft betaald.

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/270128-20

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 14 oktober 2021 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1961 te [geboorteplaats] ,

wonende te 1013 CH [geboorteplaats] , [straatnaam] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van

16 september 2021.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. G.J.M. Kruizinga, advocaat te [geboorteplaats].

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. L. Lübbers.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a Wetboek van Strafvordering (Sv), waarbij de rechtbank het hierna onder 4 ten laste gelegde feit leest als feit 3, ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode omvattende het jaar 2020 (tot en met 27 oktober 2020) te

Lucaswolde , in elk geval in de gemeente Westerkwartier, in een of meer pand(en) gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd, (telkens) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende methamfetamine (crystal meth) en/of een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1, zijnde methamfetamine (crystal meth) en/of die een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I (telkens) (elk) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

Subsidiair, zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en

strafoplegging aan verdachte

[naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5] ,

in elk geval een ander dan verdachte, in of omstreeks de periode omvattende het jaar 2020 (tot en met 27 oktober 2020) te Lucaswolde , in elk geval in de gemeente Westerkwartier,

in een of meer pand(en) gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft/hebben bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht

en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of vervaardigd, in elk geval (telkens)

aanwezig heeft/hebben gehad, (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende methamfetamine (crystal meth) en/of een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst 1, zijnde methamfetamine (crystal meth) en/of die een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I (telkens) (elk) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet,

tot en/of bij het plegen van bovengenoemd(e) misdrijven/misdrijf verdachte, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in of omstreeks bovenvermelde

periode te Lucaswolde , in elk geval in de gemeente Westerkwartier, meermalen, althans

eenmaal, opzettelijk gelegenheid en/of middelen heeft verschaft en/of behulpzaam is

geweest, door (telkens) opzettelijk

- een of meer van bovengenoemde perso(o)n(en) (telkens) van en/of naar die een of meer

pand(en) gelegen aan of bij de [straatnaam] te vervoeren en/of

- werkzaamheden te verrichten aan en/of materialen aan te schaffen en/of te vervoeren

naar die een of meer pand(en) gelegen aan of bij de [straatnaam] om deze

geschikt te maken voor van het bereiden en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen

en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of vervaardigen, in elk geval

(telkens) aanwezig hebben van (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende

methamfetamine (crystal meth) en/of een of meer ander(e) stoffen vermeld op de bij de

Opiumwet behorende lijst I en/of

- een of meer van bovengenoemde perso(o)n(en) (telkens) een hoeveelheid geld te

betalen ten behoeve van verrichtte werkzaamheden en/of diensten ten behoeve van

voornoemde omschreven handelingen/activiteiten;

2.

hij op of omstreeks 27 oktober 2020 in Lucaswolde , in elk geval in de gemeente Westerkwartier, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen

opzettelijk aanwezig heeft gehad

- 3,5 kilogram, althans (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende

methamfetamine (crystal meth) en/of

- ( een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende methamfetamine

olie en/of methamfetamine kristallen en/of een of meer ander(e) stoffen vermeld

op de bij de Opiumwet behorende lijst 1, zijnde methamfetamine (crystal meth), (telkens) (elk) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst 1, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

4. ( gelezen als 3.)

hij, op of omstreeks de periode omvattende het jaar 2020 (tot en met 27 oktober 2020) te

Lucaswolde , in elk geval in de gemeente Westerkwartier, (nabij een of meer pand(en)

gelegen aan of bij de [straatnaam] , aldaar,) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, al dan niet opzettelijk een of meer stoffen, te weten een hoeveelheid methamfetamine en/of amfetamine en/of N-acetyl-amfetamine, in elk geval (telkens) een hoeveelheid afvalstoffen te relateren aan

methamfetamineproductie, heeft/hebben gebracht (gedumpt) in een sloot en/of watergang, zijnde een oppervlaktewaterlichaam, terwijl daartoe (telkens) geen strekkende vergunning was verleend door de Minister als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet en/of het bestuur van het betrokken waterschap, en/of daarvoor (telkens) geen vrijstelling was verleend bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, en/of artikel 6.3 van de Waterwet (telkens) niet van toepassing was.

Beoordeling van het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

Inbeslaggenomen goederen

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank

een gevangenisstraf voor de duur van één jaar.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen cryptotelefoons.