Home

Rechtbank Noord-Nederland, 28-02-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:845, 18/740046-18

Rechtbank Noord-Nederland, 28-02-2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:845, 18/740046-18

Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachten schuldig gemaakt aan een afpersing en diefstal met geweld in vereniging op de bezorger van shoarmazaak Shalom en zijn twee metgezellen, waarbij hij ook een verboden wapen heeft gebruikt. De overval is op professionele wijze aangepakt en was tot in detail gepland. Verdachte en zijn medeverdachten hebben doelbewust een afgelegen locatie opgezocht, vanwaar zij vervolgens een bestelling hebben geplaatst bij de betreffende shoarmazaak. Er was een duidelijke taakverdeling, waarbij verdachte en de medeverdachte wapens hebben getrokken en hiermee goederen van aangevers hebben ontvreemd. Nadat verdachte en de medeverdachte de autosleutel hadden afgeperst zijn zij er met de auto vandoor gegaan.

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/740046-18

verkort vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 28 februari 2019 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [straatnaam].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 14 februari 2019.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.C. van Linde, advocaat te Groningen. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. P.A. van der Vliet.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 14 november 2018 te Wergea, (althans) in de gemeente Leeuwarden, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van (een) mobiele telefoon(s) en/of (een) autosleutel(s) [en/of (daarmee) een (personen)auto en/of eet- en/of drinkwaren (pizza's en/of shoarma en/of wodka en/of bier)], in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [benadeelde partij] en/of [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) (elk) een (op een) pistool/vuurwapen (gelijkend voorwerp) heeft/hebben doorgeladen en/of (vervolgens) (telkens) een (op een) pistool/vuurwapen (gelijkend voorwerp) op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gericht en/of gericht heeft/hebben gehouden en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben toegevoegd; "Geef je telefoon en ga op de grond liggen" en/of "Hier die autosleutel" en/of "Ga op de grond liggen, nú!" en/of "Ga liggen" en/of "Geef alles", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking;

2.

hij op of omstreeks 14 november 2018 te Wergea, (althans) in de gemeente Leeuwarden, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een (personen)auto (Audi A4) en/of een mobiele telefoon en/of een rugtasje en/of een powerbank en/of handschoenen en/of eet- en/of drinkwaren (pizza's en/of shoarma en/of wodka en/of bier), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [benadeelde partij], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke

bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) (elk) een (op een) pistool/vuurwapen (gelijkend voorwerp) heeft/hebben doorgeladen en/of (vervolgens) (telkens) een (op een) pistool/vuurwapen (gelijkend voorwerp) op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] heeft/hebben gericht en/of gericht heeft/hebben gehouden en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of S.B.M.

[slachtoffer 3] heeft/hebben toegevoegd; "Geef je telefoon en ga op de grond liggen" en/of "Hier die autosleutel" en/of "Ga op de grond liggen, nú!" en/of "Ga liggen" en/of "Geef alles", althans woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking;

3.

hij op of omstreeks 14 november 2018 te Wergea, (althans) in de gemeente Leeuwarden,

een wapen van categorie III, onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een gaspistool, van het merk Zoraki, type 917, kaliber 9mm, zijnde een vuurwapen in de vorm van een geweer, revolver en/of pistool voorhanden heeft gehad.

Beoordeling van het bewijs

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

Benadeelde partij

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank

een jeugddetentie voor de duur van 337 dagen.

Benadeelde partijen