Home

Rechtbank Noord-Nederland, 22-12-2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5590, 15/1448 -1450

Rechtbank Noord-Nederland, 22-12-2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5590, 15/1448 -1450

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
22 december 2016
Datum publicatie
6 februari 2017
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2016:5590
Formele relaties
Zaaknummer
15/1448 -1450

Inhoudsindicatie

Afdrachtvermindering onderwijs. Dat met het volgen van slechts enkele deelkwalificaties van een beroepsopleiding niet alle beroepspraktijkvorming van de volledige opleiding wordt gevolgd, staat niet aan de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs in de weg. Niet aannemelijk dat de werknemers de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk hebben gevolgd.

Uitspraak

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

Zaaknummers: LEE 15/1448 tot en met 15/1450

uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 22 december 2016 in de zaak tussen

(gemachtigde: [gemachtigde] ),

en

(gemachtigde: [gemachtigde] ).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: de Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister.

Procesverloop

Verweerder heeft voor het tijdvak 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan eiseres met dagtekening 30 januari 2014 een naheffingsaanslag Loonheffingen opgelegd ten bedrage van € 29.892. Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 1.711 aan heffingsrente in rekening gebracht en een vergrijpboete opgelegd van € 7.473.

Met dagtekening 30 januari 2014 heeft verweerder voor het tijdvak 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 aan eiseres een naheffingsaanslag Loonheffingen opgelegd ten bedrage van € 105.765. Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 3.543 aan belastingrente in rekening gebracht en een vergrijpboete opgelegd van € 26.441.

Voor het tijdvak 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 heeft verweerder aan eiseres met dagtekening 31 maart 2014 een naheffingsaanslag Loonheffingen opgelegd ten bedrage van € 85.904. Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 777 aan belastingrente in rekening gebracht.

Bij uitspraken op bezwaar van 18 maart 2015 heeft verweerder de bezwaren van eiseres gericht tegen de naheffingsaanslagen en de beschikkingen heffingsrente ongegrond verklaard en de bezwaren gericht tegen de boetebeschikkingen gegrond. Verweerder heeft bij de daarop volgende verminderingsbeschikkingen de boetebeschikkingen vernietigd.

Eiseres heeft tegen de uitspraken op de bezwaren gericht tegen de naheffingsaanslagen en beschikkingen heffingsrente beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben vóór de zitting nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 november 2015. Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door [X] en haar gemachtigde [gemachtigde] , bijgestaan door [naam] en [naam] . Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde [gemachtigde] , bijgestaan door [naam] en [naam] . De zaken zijn ter zitting gelijktijdig behandeld met de zaken van [Z] B.V. (15/1451 tot en met 15/1453). Ter zitting is het onderzoek geschorst en is bepaald dat het vooronderzoek zal worden hervat.

Partijen hebben na de zitting nadere stukken ingediend.

Het onderzoek ter zitting is voortgezet op 18 oktober 2016. Ter zitting zijn dezelfde personen verschenen als op de vorige zitting. De zaken zijn ook weer gelijktijdig behandeld met de zaken van [Z] B.V. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt, waarvan een afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Overwegingen

Feiten

1. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

1.1.

Eiseres exploiteert een garagebedrijf, waarbij zij handelt in nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens, onderdelen en accessoires. Eiseres voert te merken Audi, VW, Skoda en Seat. [X] houdt alle aandelen in [P] B.V. Laatstgenoemde vennootschap houdt middellijk alle aandelen in eiseres en circa de helft van de aandelen in [Z] B.V.

1.2.

Eiseres is op 16 juni 2011 door ECABO te Amersfoort, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen, erkend als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, eerste lid van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Deze erkenning ziet onder meer op de hierna genoemde opleidingen tot Commercieel Medewerker Binnendienst met Crebonummer 10044 en Commercieel Medewerker Marketing en Communicatie met Crebonummer 10036.

1.3.

Eiseres heeft vanaf 1 oktober 2011 in haar aangiften Loonheffingen de afdrachtvermindering onderwijs toegepast ter zake van het volgen door haar werknemers van de volgende deelkwalificaties:

1. Zakelijke communicatie 3 Crebocode 50111

2. Customer Service 3 Crebocode 50203

3. Sales 3 Crebocode 50204

4. Leidinggeven 4 Crebocode 53091

5. Sales 4 Crebocode 50159

De deelkwalificaties 1 t/m 3 zijn onderdeel van de volledige opleiding tot Commercieel Medewerker Binnendienst met Crebonummer 10044. Deze opleiding behelst in totaal 23 deelkwalificaties. De deelkwalificaties 1, 4 en 5 zijn onderdeel van de volledige opleiding tot Commercieel Medewerker Marketing en Communicatie met Crebonummer 10036. Deze opleiding bevat in totaal 26 deelkwalificaties.

1.4.

Tot de gedingstukken behoort een “Opleidingsplan MBO Crebo 10036 BBL [eiseres] ”. Naast eiseres zijn de deelnemende organisaties van dit opleidingsplan:

- de [A-school] te [N] , zijnde een officieel door het Ministerie van OCW erkende opleider voor MBO onderwijs;

- [B] B.V. te [M] , partner van de [A-school] , is gericht op advisering, training en (individuele) coaching;

- ECABO.

In voormeld opleidingsplan staat onder paragraaf “2.2 Opleidingsvraag” vermeld:

[A-school] en haar partner [B] hebben van [eiseres] de vraag gekregen om haar personeel te scholen richting zakelijke communicatie, leidinggeven en sales. Dit in verband met de wens van de klant, die niet alleen technische ondersteuning maar ook een klantgeoriënteerde houding verwacht van haar werknemers.

Het betreft hier medewerkers, die steeds meer te maken hebben/krijgen met commercie. Naast introductiecursussen en opgedane werkervaring dienen deze medewerkers meer en gestructureerde kennis en werkervaring met sales 4 (crebo 50159), Leidinggeven 4 (53091) en zakelijke communicatie 3 (crebo 50111) op te doen.

Naast bestaand lesmateriaal wordt er ook gebruik gemaakt van eigen bedrijfsgericht lesmateriaal en wordt er met name nadruk gelegd op het verkrijgen van vaardigheden op het gebied van zakelijke communicatie, leidinggeven en sales. (…).”.

Onder paragraaf “2.3 Algemene informatie over het leertraject” staat vermeld:

En onder paragraaf “3.2 Beroepspraktijkvorming (BPV)” staat weergegeven:

Beslissing

Rechtsmiddel