Home

Rechtbank Noord-Nederland, 08-12-2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:6190, 18.730572-13

Rechtbank Noord-Nederland, 08-12-2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:6190, 18.730572-13

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
8 december 2014
Datum publicatie
10 december 2014
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2014:6190
Zaaknummer
18.730572-13
Relevante informatie
Wetboek van Strafrecht [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023] art. 289

Inhoudsindicatie

Medeplegen van mensenhandel ten aanzien van een 15-jarig meisje uit Bulgarije. Oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/730572-13

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 8 december 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

thans verblijvende in de P.I. Overijssel, PIV Zwolle, Huub van Doornestraat 15 te Zwolle.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 24 november 2014.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.A.I. van Vliet, advocaat te Lelystad.

Het Openbaar Ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. S.T. Kooistra.

Tenlastelegging

Aan verdachte is, na toegestane nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

zij in of omstreeks de periode van 1 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, te

Leeuwarden, (althans) (elders) in Nederland en/of te België en/of te Bulgarije,

een ander, genaamd [slachtoffer] (geboren op 4 november 1997),

die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt

sub 2:

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen,

oogmerk van (seksuele) uitbuiting van die [slachtoffer]

en/of

sub 3:

- heeft aangeworven, medegenomen of ontvoerd met het oogmerk die [slachtoffer] in

een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten

van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

en/of

sub 5:

- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien

van die [slachtoffer] enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan hij/zij wist(en)

of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar

zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen

en/of

sub 8:

- ( telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die [slachtoffer] met of voor een derde tegen betaling,

terwijl die [slachtoffer] (telkens) de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

hebbende verdachte en/of (met) diens mededader(s):

- die [slachtoffer] bij haar thuis (in Bulgarije) opgezocht en/of (meermalen) aan

de moeder van die [slachtoffer] gevraagd en/of erop aangedrongen dat zij

toestemming gaf om die [slachtoffer] mee te nemen en/of (daarbij) de moeder van die

[slachtoffer] een contract laten ondertekenen, terwijl de moeder van die [slachtoffer]

niet kan lezen en/of

- de moeder van die [slachtoffer] (ongeveer) 100,- euro, althans een geldbedrag,

betaald om die [slachtoffer] mee te kunnen nemen en/of beloofd dat die [slachtoffer]

een huis kon kopen als ze terug zou komen en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat ze een uitje zouden maken en 3 maanden weg

zouden blijven en/of

- die [slachtoffer] met de auto van Bulgarije naar Nederland vervoerd en/of (vervolgens)

ondergebracht in een woning (in Leeuwarden) en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij prostitutiewerk moest gaan doen en/of als

die [slachtoffer] die niet zou doen, dat zij dan die [slachtoffer] zou(den) slaan en/of

- tegen die [slachtoffer] geschreeuwd en/of die [slachtoffer] geslagen en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij (tegen klanten) moest zeggen dat zij 19

jaar was en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat er geen geld was om de vader en/of moeder van

die [slachtoffer] (vanuit Nederland) te bellen en/of

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat ze geld gingen verdienen en/of het raam van die

[slachtoffer] voor haar zouden betalen, zodat zij kon gaan werken en/of dat zij

naakt moest gaan staan en/of met klanten naar bed moest en/of als zij niet

met klanten naar bed zou gaan dat zij die [slachtoffer] dan niet weer thuis zouden

brengen en/of

- een (erotische en/of seksueel getinte) foto van die [slachtoffer] gemaakt en/of

deze vervolgens bij een seksadvertentie op internet geplaatst en/of

- ( een deel van) het door die [slachtoffer] met prostitutiewerkzaamheden verdiende

geld afgepakt en/of af laten staan en/of

zulks terwijl die [slachtoffer] (meermalen) heeft aangegeven niet in de prostitutie

te willen werken en/of die [slachtoffer] de Nederlandse taal niet of onvoldoende

sprak/beheerste en/of onbekend was in Nederland en/of en/of (bijna) niemand

in Nederland kende en/of niet over eigen huisvesting en/of inkomsten in Nederland

beschikte en/of (aldus) afhankelijk was van haar, verdachte, en/of diens mededader.

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in haar belangen geschaad.

Bewijsvraag

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde wettig en overtuigend kan worden bewezen. Verdachte heeft de minderjarige [slachtoffer] geworven, vervoerd, overgebracht en gehuisvest met het oogmerk van seksuele uitbuiting. Daarnaast heeft verdachte [slachtoffer] aangeworven en medegenomen met het oogmerk haar in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling. Voorts heeft verdachte [slachtoffer] ertoe gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van die [slachtoffer] handelingen ondernomen waarvan zij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen. Verdachte heeft opzettelijk voordeel getrokken uit seksuele handelingen van [slachtoffer] met een derde tegen betaling.

Verdachte heeft het ten laste gelegde tezamen en in vereniging met medeverdachte [medeverdachte 1] gepleegd. De officier van justitie wijst onder meer op de aangifte en de verklaringen van [slachtoffer]. Deze verklaringen zijn in onderlinge samenhang beschouwd in hoofdlijnen consistent. De verklaringen van aangeefster worden ondersteund door andere bewijsmiddelen in het dossier zoals het proces-verbaal van bevindingen van onderzoek naar advertenties waarin seksuele diensten worden aangeboden, het proces-verbaal van bevindingen van onderzoek van de telefoon van verdachte, de getuigenverklaringen van [getuige 1], [getuige 2], [getuige 3] en [getuige 4]. De verklaringen van aangeefster vinden tevens ondersteuning in de verklaringen van verdachte en van [medeverdachte 2].

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. De verklaringen van aangeefster [slachtoffer] zijn niet betrouwbaar en kunnen niet voor het bewijs worden gebruikt. Aangeefster is uit eigen beweging met verdachte mee naar Nederland gegaan om in de prostitutie te werken. De moeder van aangeefster heeft toestemming gegeven om haar mee te nemen naar Nederland. Zij heeft daartoe een machtiging ondertekend. Zij wist dat haar dochter in Nederland in de prostitutie zou gaan werken. Er is geen sprake geweest van dwang, dreiging, seks tegen de wil van aangeefster of uitbuiting.

Beoordeling van het bewijs

De rechtbank heeft bij de beoordeling van het ten laste gelegde acht geslagen op de volgende bewijsmiddelen in de wettelijke vorm opgemaakt, zakelijk weergegeven. Daarbij is ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, slechts gebruikt met betrekking tot het feit of de feiten waarop het blijkens zijn inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

De verklaring door verdachte op de terechtzitting afgelegd

U houdt mij voor de verklaring die ik bij de politie heb afgelegd: "In feite heb ik een meisje van 15 jaar vanuit Bulgarije meegenomen om in Nederland in de prostitutie te laten werken, in opdracht van haar moeder. [medeverdachte 1] was van alles op de hoogte en heeft hier ook mee ingestemd." Ik blijf bij die verklaring. [medeverdachte 1] is medeverdachte [medeverdachte 1] die hier vandaag ter terechtzitting aanwezig is.

Het was de bedoeling dat [slachtoffer] in Nederland in de prostitutie ging werken. In Nederland werkte ik al in de prostitutie en ik heb [slachtoffer] daarover verteld. Dat was de reden dat [slachtoffer] met mij meeging. Ik heb haar verteld dat je geld kreeg door met mannen te slapen. Toen ik dat vertelde wist ik dat [slachtoffer] in Bulgarije in de prostitutie werkte. Zij tippelde daar op straat. Ik heb de moeder van [slachtoffer] 100 lev gegeven in ruil voor het meenemen van haar dochter naar Nederland. Ik ben meegegaan om een uittreksel uit het geboorteregister te regelen. Dit was omdat de papieren op mijn naam gesteld waren. Ook ben ik met de moeder van [slachtoffer] meegegaan naar de notaris voor het opstellen van een instemmingsverklaring die nodig was om een minderjarige mee over de grens te nemen. Haar moeder en ik hebben onder die verklaring een handtekening gezet. Ik heb 10 lev betaald voor die verklaring. [slachtoffer] zou het door mij betaalde geld weer aan mij terugbetalen.

[medeverdachte 1], [slachtoffer] en ik hebben Bulgarije in augustus 2013 verlaten in de auto van [medeverdachte 1]. [medeverdachte 1] was er van op de hoogte dat [slachtoffer] in de prostitutie zou gaan werken. We zijn via België gereden, waar [medeverdachte 1], [slachtoffer] en ik naar een club genaamd [bar] zijn geweest. Daarna zijn we naar Leeuwarden gereden, naar het huis van [medeverdachte 2]. [medeverdachte 1] heeft ons daarheen gebracht. Het adres van [medeverdachte 2] kende ik; ik heb zijn adres als adres voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gebruikt. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel betrof massage en escort. Het klopt dat ik [slachtoffer] heb geholpen om hier als prostituee te gaan werken.

De foto's bij de seksadvertenties in het dossier zijn van [slachtoffer] en van mij. Het telefoonnummer dat in deze seksadvertenties wordt genoemd is van mij. De laarzen, pruik en kleding die [slachtoffer] op deze foto’s draagt zijn met mijn geld in België gekocht.

[slachtoffer], [medeverdachte 1] en ik hebben ongeveer drie weken in de woning van [medeverdachte 2] in Leeuwarden verbleven.

Een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt door H. Koops en P.W. [verbalisant 1] d.d. 30 augustus 2013, opgenomen op p. 25 e.v. van dossier 29082013-HPV-V02 d.d. 2 december 2013 van politie-eenheid Noord-Nederland, district Fryslân, Mensenhandel interventie team

Op donderdagavond 29 augustus 2013 omstreeks 20:40 uur zagen wij verbalisanten een personenvoertuig voorzien van het kenteken [kenteken], op het terrein van het tankstation staan aan de Noorderdwarsvaart te Drachten. Wij zagen dat een manspersoon achter het stuur zat en wij zagen dat achter in het voertuig een zeer jong persoon zat. Hierop heb ik, [verbalisant 1], middels de bedrijfsprocessensystemen onderzoek gedaan naar het genoemde kenteken. Ik zag dat het kenteken stond op naam van [medeverdachte 1], geboren op 3 juli 1979 en wonende in IJmuiden. Uit verder onderzoek bleek dat er meerdere aandachtsvestigingen waren op deze [medeverdachte 1] met betrekking tot mensenhandel. Ik hoorde dat [medeverdachte 1] tegen mij zei dat hij zojuist uit Bulgarije kwam.

Hierop heb ik [verbalisant 1] de vrouwelijke passagier aangesproken en haar gevraagd naar haar identiteit. Ik, [verbalisant 1], merkte dat deze passagier geen Engels en Duits verstond.

Ik zag dat de vrouwspersoon hierop met haar rechterhand een identiteitsbewijs uit haar bh bij de linkerborst pakte. Hierop heb ik dit identiteitsbewijs van haar aangenomen. Ik zag dat de vrouw [slachtoffer] betrof, geboren op [datum] te Bulgarije. Naar aanleiding van dit onderzoek, is [medeverdachte 1] in het bureau van politie te Drachten, aangemerkt als verdachte ter zake mensenhandel en hiervoor aangehouden.

Een geschrift met nr. 29082013-ADM03-01 te weten kopie van de ID-kaart [slachtoffer], opgemaakt op 19 november 2012, opgenomen als los document op p. 95 en 96 in voornoemd dossier

Surname: [slachtoffer]

Name: [slachtoffer]

Father's name: [naam]

Date of birth: 04-11-1997

Een proces-verbaal van bevindingen van een intake gesprek met [slachtoffer], opgemaakt door [verbalisant 2] en [verbalisant 3] d.d. 30 augustus 2013, opgenomen op p. 23 e.v. van voornoemd dossier

Ik ben vanuit Bulgarije hier naar toe gekomen met de auto, samen met [alias medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt in samenhang met de andere bewijsmiddelen: [medeverdachte 1]) en [alias medeverdachte 2] (de rechtbank begrijpt in samenhang me de andere bewijsmiddelen: [verdachte]). [alias medeverdachte 2] heeft mij meegenomen. [alias medeverdachte 2] heeft met mijn moeder gesproken. [alias medeverdachte 2] schreeuwt tegen mij. Ik ben een beetje bang voor haar.

Ik ben vanuit Bulgarije met [alias medeverdachte 2] en [alias medeverdachte 1] hier gekomen. [alias medeverdachte 2] heeft ongeveer 100 euro aan mijn moeder gegeven. [alias medeverdachte 2] heeft bij mijn moeder aangedrongen zodat zij toestemming gaf. Mijn moeder kan niet lezen en schrijven. Ze heeft wel iets ondertekend. Mijn moeder is mee geweest naar de notaris, samen met [alias medeverdachte 2]. Hier heeft zij iets ondertekend.

[alias medeverdachte 2] wilde dat ik prostitutiewerk ging doen. Als ik niet wilde zou [alias medeverdachte 2] mij slaan. Toen ik negen jaar was ben ik gestopt met school. Ik kan niet lezen.

Een proces-verbaal aangifte d.d. 3 september 2013, opgenomen op p. 107 e.v. van voornoemd dossier, met fotobijlagen, inhoudende de verklaring van [slachtoffer]

Ik begrijp de tolk voldoende en wil graag aangifte doen tegen [alias medeverdachte 2] en [alias medeverdachte 1]. Die hebben mij meegenomen uit Bulgarije naar Nederland. Ik heb in België nog bij een bar gewerkt, bij [bar]. [alias medeverdachte 2] en [alias medeverdachte 1] hebben mij daar naar toe gebracht om daar te werken. Ik heb daar ook klanten gehad. [alias medeverdachte 2] was daar ook en [alias medeverdachte 1] ook. Als [alias medeverdachte 2] niet werkte, liet ze mij werken. Mensen betaalden bij binnenkomst aan [bar]. [bar] betaalde mijn geld aan [alias medeverdachte 2]. [alias medeverdachte 2] liet mij zien wat ik moest doen. Als ik het niet deed, werd ze boos. De mannen zoenden mij en werden op mij gezet. Ik moest het in mijn mond nemen en ik moest in de sekshouding gaan liggen. Ik bedoel dat ding van de man, zijn lul. Ook deden ze hun lul in mijn kut.

Ik heb herhaaldelijk gevraagd of we mijn moeder konden bellen, maar toen zeiden ze dat er geen geld/beltegoed was om te bellen. [alias medeverdachte 2] zei dat we geld gingen verdienen en dat [alias medeverdachte 2] mijn raam zou betalen zodat ik kon werken. Ik moest naakt gaan staan en met klanten naar bed gaan. En daar zou ik dan geld voor krijgen. [alias medeverdachte 2] en [alias medeverdachte 1] zeiden tegen mij dat als de politie mij zou ondervragen ik moest zeggen dat ik negentien jaar oud was. [alias medeverdachte 2] schreeuwde veel tegen mij.

Als er klanten kwamen zei ze tegen mij, ga met ze naar bed. Als ik niet met de klant naar bed ging zou ze mij niet naar huis brengen. Als ik met die klanten naar bed ging, zou ze me van dat verdiende geld naar huis brengen. Toen ik die klanten had gehad, liet zij mij het geld zien en zei: “Ik zal je niet naar huis brengen.”

V: We hebben foto’s die we jou willen laten zien. Wie is dit op foto 1?

A: foto 1, dat ben ik. Ik heb een pruik op. [alias medeverdachte 2] wilde dat ik me zo aan zou kleden. Die foto is gemaakt door [alias medeverdachte 1] voor op internet. [alias medeverdachte 1] heeft mij op internet gezet. De laarzen zijn van [alias medeverdachte 2].

V: En foto 2?

A: Dat is [alias medeverdachte 2]. Ik heb gezien dat [alias medeverdachte 1] deze foto heeft gemaakt. Ik had geld van een klant gekregen toen ik hier naar toe gebracht werd, maar dat hebben ze van mij afgepakt en hebben ze in de tas gedaan. [alias medeverdachte 1] heeft dat geld afgepakt en in zijn tas gedaan. [alias medeverdachte 1] en [alias medeverdachte 2] hebben mijn ID-kaart van mij afgepakt. Het klopt dat ik op 4 november 1997 ben geboren.

Een proces-verbaal verhoor d.d. 10 september 2013, opgenomen op p. 119 e.v. van voornoemd dossier, met fotobijlagen, inhoudende de verklaring van [slachtoffer]

De verhuurder van de woning waar wij verbleven heet [verhuurder] en is een Turkse man. [alias medeverdachte 2] heet eigenlijk [verdachte]. Als [alias medeverdachte 1] boos was en schreeuwde dat ik moest werken, dan was ik bang. V: We laten je twee fotobladen zien. Wat is dit? (0: Foto 2)

A: Dit is de pruik die ze mij hebben opgezet. Dat was de kleding en de laarzen die ik aan moest voor de foto.

[alias medeverdachte 2] zei tegen mij dat ze geld aan mijn moeder heeft gegeven en ik moest werken omdat terug te verdienen. [alias medeverdachte 2] zei dat toen we in Nederland waren aangekomen.

Als er een klant kwam in de woning van [verhuurder] ging of [alias medeverdachte 2] of ik met de klant mee. Als er een klant kwam voor mij, zaten [verhuurder], [alias medeverdachte 1] en [alias medeverdachte 2] in de slaapkamer. Ik ging dan met de klant naar een kamertje en als het klaar was ging de klant weer weg en zaten [alias medeverdachte 2], [alias medeverdachte 1] en [verhuurder] in de woonkamer. Als er een klant aanbelde ging [alias medeverdachte 2] naar de deur, want [alias medeverdachte 1] zei dat als er een man aan de deur zou komen dit de klant zou afschrikken. Ik bedoel met lev, euro. Toen ik [alias medeverdachte 2] vroeg hoeveel geld zij mijn moeder heeft gegeven, zei ze: 100 lev. Ik zei dat ik al werkend dat geld voor haar zou terug verdienen. Toen ik dat eenmaal had gedaan zei [alias medeverdachte 2] tegen mij dat ze een grapje had gemaakt over die 100 lev en dat het in feite veel meer geld was. Ik moest dat werkend voor haar terug verdienen.

Een proces-verbaal verhoor d.d. 19 september 2013, opgenomen op p. 139 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer]

De klanten betaalden aan [alias medeverdachte 2] 50 lev. Soms gaven ze het aan mij, maar [alias medeverdachte 2] pakte het naderhand af.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 31 augustus 2013, opgenomen op p. 244 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van Miyrem A. Adilova

Sinds een week of drie zijn wij in Nederland. Met wij, bedoel ik [slachtoffer], ikzelf en [medeverdachte 1]. Wij zijn met ons drieën vanuit Bulgarije, Plovdiv, naar Nederland gereden.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 3 september 2013, met bijlage, opgenomen op p. 247 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van [verdachte]

Aleksander heeft ons gehaald en gebracht met de auto bij de notaris. Ik heb 30 lev betaald voor de ID-kaart van [slachtoffer] aan haar moeder. U toont mij twee advertenties van Speurders.nl: Neuken. Dat is mijn telefoonnummer dat in deze advertenties staat met afbeeldingen van [slachtoffer] en van mij in sexy kleding. [slachtoffer] is een keer mee geweest naar [getuige 1] (de rechtbank begrijpt: [getuige 1]), een klant. Toen ik bij [getuige 1] in Drachten geweest ben, ook die keer dat [slachtoffer] mee gegaan is, bracht [medeverdachte 1] mij en [slachtoffer].

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 10 september 2013, opgenomen op p. 250 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van [verdachte]

Wij verbleven op de [adres]. [medeverdachte 1] kende de Turkse man die daar woonde. De Turkse man noemde mij [alias verdachte] en [slachtoffer] noemde hij [alias slachtoffer]. Wij werden gebeld voor een escort en dan gingen wij naar het opgegeven adres. Dit deden [slachtoffer] en ik beiden.

Een proces-verbaal verhoor getuige d.d. 2 september 2013, met bijlagen, opgenomen op p. 162 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van [getuige 1], wonende te Drachten

Ik herken van speurders.nl die u mij toont als de advertentie waar ik op gereageerd heb. Ik herken het in de advertentie genoemde mobiele telefoonnummer [nummer]. Ik heb eerder gebruik gemaakt van de diensten van deze dame. Ze komt uit Bulgarije. Op dinsdag 20 augustus 2013 heb ik telefonisch contact opgenomen met de dame en heb met haar diezelfde dag afgesproken in de middaguren. Zij was niet alleen maar had een meisje van naar schatting 16 a 17 jaar bij zich. Het meisje was ook Bulgaars. Het was een slank meisje. Zij had een getinte huidskleur. U toont mij een fotoblad. Het meisje dat rechtsonder staat afgedrukt herken ik als het jonge meisje waarover ik zojuist sprak (opmerking griffier: het onderschrift onder deze foto luidt: [slachtoffer], 04-11-1997). De oudere mevrouw vroeg mij vervolgens met wie ik seks wilde hebben. Ook vroeg zij mij of ik met hun beiden een triootje wilde hebben. Dat zou mij 200 euro kosten. Ik heb toen tegen haar gezegd dat ik met haar alleen seks wilde hebben, omdat dat andere meisje voor mijn gevoel veel te jong was.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 1 september 2013, opgenomen op p. 180 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van [medeverdachte 1]

Ik sta ingeschreven in de gemeente IJmuiden. Het zal in de le of 2e week van augustus geweest zijn dat [verdachte], [slachtoffer] en ik vanuit Plovdiv naar Nederland zijn vertrokken. We reisden in mijn auto.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 8 september 2013, opgenomen op p. 194 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2]

Ik ken sinds een paar maanden een Bulgaarse man, genaamd [medeverdachte 1] (de rechtbank begrijpt in samenhang met de andere bewijsmiddelen: [medeverdachte 1]). Hij woont in IJmuiden. Ongeveer 3 weken terug kwam [medeverdachte 1] bij mij thuis. Hij zei dat hij ook twee vrouwen bij zich had. Hij zocht voor hemzelf en deze twee vrouwen onderdak.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 9 september 2013, met bijlagen, opgenomen op p. 198 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van [medeverdachte 2]

Een paar maanden terug kwam [medeverdachte 2] (de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 1]) al bij me en vroeg of hij een meisje bij me mocht inschrijven als bewoonster. Dit was nodig voor de inschrijving bij de kamer van koophandel. Ik ging akkoord dat ze bij mij ingeschreven mocht staan om de nodige papieren te krijgen. Dit was voor de zomer van 2013. Het ging om werk in de seksindustrie, massage en escort. Het ging om de oudste van deze 2 vrouwen. Ik noem haar [alias verdachte] (de rechtbank begrijpt in samenhang met de andere bewijsmiddelen: [verdachte]). Samen met haar en [medeverdachte 2] ben ik naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente gegaan voor de inschrijving op het adres [adres].

Vervolgens kwam [medeverdachte 2] met 2 vrouwen bij mij aan de deur. Het was de bedoeling om het kleine meisje als compagnon te vermelden op de inschrijving bij de kamer van koophandel. Ik noemde het kleine meisje [alias slachtoffer] (de rechtbank begrijpt in samenhang met de andere bewijsmiddelen: [slachtoffer]). De laatste dagen dat ze bij mij verbleven kreeg ik in de gaten dat de twee meisjes in de prostitutie zaten. Er werd me verteld dat er mannen over de vloer kwamen en ik me dan stil moest houden en ze mochten mij niet zien of horen. Ook ging [alias verdachte] samen met [alias slachtoffer] wel naar de voordeur en moest ik naar de andere kamer zodat de bezoeker mij niet zag. Ze gingen ook ‘s avonds wel met z’n drieën op pad nadat ze telefoontjes kregen. Ze hebben dus wel klanten ontvangen in mijn woning, in ieder geval 2 keer dat ik thuis was. Ook gingen ze wel naar klanten toe met de auto van [medeverdachte 2]. Ik heb, omdat ze bij mij verbleven, wel wat gekregen. Ik kreeg twee keer geld van [medeverdachte 2] en één keer van een van de meisjes. Ik zag [alias slachtoffer] wel verschrikt reageren. Ze was volgens mij doodsbang en kroop in elkaar. [medeverdachte 2] schold de vrouwen uit en behandelde ze slecht. Volgens [medeverdachte 2] was het beter om de vrouwen klein te houden anders kregen ze een te grote mond en wilden ze weglopen. Ze moesten “geld maken” van hem.

Het viel me op dat [medeverdachte 2] zich overal mee bemoeide, wat de meisjes betrof. Hij kocht bijvoorbeeld ook de parfum en de nagellak.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 14 oktober 2013, opgenomen op p. 235 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van [getuige 3]

Via speurders.nl heb ik wel eens seks gehad met twee vrouwen op de [adres]. Ik belde hier met het nummer [nummer], het telefoonnummer dat in de speurdersadvertentie stond. Ik heb daar op dat adres in de [straat] seksueel contact gehad met twee vrouwen. De ene sprak gebrekkig Nederlands en de andere, een jongere dame sprak geen Nederlands.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 15 oktober 2013, opgenomen op p. 237 e.v. van voornoemd dossier inhoudende de verklaring van [getuige 3]

Ik ben op 22 augustus 2013 naar aanleiding van een seksadvertentie op speurders.nl op de [straat] in Leeuwarden terecht gekomen. De deur werd open gemaakt door een vrouw. Zij liet mij binnen. Zij vertelde dat er nog een andere dame was en of het goed was of zij mee mocht doen. In eerste instantie had ik met haar een bedrag van 100 euro afgesproken. Zij zei dat ik dan het dubbele moest betalen. Ik had geen 200 euro bij mij. Zij zei dat 150 euro ook wel goed was. Ik moest vooraf 150 euro betalen aan de vrouw die voor mij open deed. Ik ben met haar overeen gekomen om een uurtje bij hen te verblijven. Ik heb eerst seksuele handelingen verricht met de jongste van de twee.

Ik heb met haar geneukt. Ik bedoel daarmee dat ik mijn lul in haar kut deed.

Proces- verbaal verhoor getuige door rechter-commissaris d.d. 23 oktober 2014 [moeder slachtoffer] door middel van een videoconferentie tussen het politiebureau te Leeuwarden en het gerechtshof te Plovdiv, Bulgarije

[alias medeverdachte 2] heeft mijn dochter [slachtoffer] meegenomen naar Nederland. [alias medeverdachte 2] zei dat zij voor [slachtoffer] een huis zou kopen.

[alias medeverdachte 2] regelde alles. [alias medeverdachte 2] heeft alle kosten betaald om [slachtoffer] mee te kunnen nemen naar Nederland. Ook heeft zij de papieren geregeld. Zij hebben [slachtoffer] meegenomen en ze hebben [slachtoffer] geslagen. Ik heb 100 Lev gekregen van [alias medeverdachte 2]. [alias medeverdachte 2] wilde dat ik een machtiging ging ondertekenen, De machtiging was al klaar en daarom heb ik ondertekend. Ik kende de inhoud niet. Ik heb het slechts ondertekend. Ik kan niet schrijven. [alias medeverdachte 2] heeft mij daar mee naar toegenomen. [slachtoffer] ging naar Nederland om te werken. Met z’n drieën hebben ze afgesproken dat ze naar Nederland zouden. [alias medeverdachte 2], [alias medeverdachte 1] en [slachtoffer]. Met [alias medeverdachte 1] bedoel ik [medeverdachte 1].

Proces- verbaal verhoor getuige [moeder slachtoffer] d.d. 18 december 2013 in het kader van een rechtshulpverzoek

Als [alias medeverdachte 2] kwam om te vragen [slachtoffer] mee naar Nederland te nemen, was zij vaak samen met [medeverdachte 1]. Ik stapte in de auto en [alias medeverdachte 2] vertelde mij dat we naar een vrouw gingen, voor wie ik een handtekening onder een machtiging moest zetten, zodat zij [slachtoffer] met zich mee kon nemen naar Nederland. [medeverdachte 1] was er bij.

De handtekening op wat u mij laat zien (Verklaring-Instemming) is die van mij. [alias medeverdachte 2] zei dat het geen zin had [slachtoffer] hier in Bulgarije te laten zitten, voor 5-10 1ev met mannen mee te laten gaan, omdat in Nederland met hetzelfde werk meer geld werd verdiend. Zij hebben beloofd dat als zij geld verdient en in Bulgarije terugkomt, dat [slachtoffer] hier een huis zou kopen.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op grond van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen.

Met betrekking tot het hiervoor weergegeven verweer van de raadsvrouw overweegt de rechtbank het volgende.

De rechtbank ziet geen aanleiding om de verklaringen van aangeefster als onbetrouwbaar aan te merken, zoals door de raadsvrouw is bepleit. Aangeefster heeft op hoofdlijnen steeds consistent verklaard. De verschillen in de verklaringen over de exacte toedracht van de gebeurtenissen doen niet af aan de essentie van haar verklaringen. Aangeefster heeft de essentie van haar verklaring zowel bij de politie als ten overstaan van de rechter-commissaris bevestigd. Bovendien worden de verklaringen van aangeefster in aanzienlijke mate ondersteund door de verklaringen van verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1], alsmede de overige gebezigde bewijsmiddelen. De verklaringen van aangeefster beoordeelt de rechtbank dan ook als betrouwbaar en kunnen voor het bewijs gebruikt worden.

Uit de gebezigde bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] aangeefster [slachtoffer] in Plovdiv te Bulgarije hebben geworven. Aangeefster was op dat moment 15 jaar oud, zij kon niet lezen of schrijven, leefde onder weinig rooskleurige financiële en sociale omstandigheden en verdiende geld door zichzelf op straat te prostitueren. Verdachte heeft aangeefster op actieve wijze en al dan niet (mede) via haar moeder geworven om in Nederland in de prostitutie te gaan werken. Verdachte heeft aangeefster over haar verdiensten in de prostitutie in Nederland verteld. Verdachte heeft aangeefster daarbij voorgehouden dat zij in Nederland meer geld konden verdienen in de prostitutie waardoor aangeefster bijvoorbeeld een huis kon kopen. Verdachte heeft vervolgens het vertrek van aangeefster naar Nederland voorbereid en mogelijk gemaakt door te betalen voor de benodigde identiteitsdocumenten. Verdachte heeft een afspraak bij een notaris geregeld waar de moeder van aangeefster een contract of instemmingsverklaring heeft ondertekend, waarmee de moeder van aangeefster toestemming gaf haar minderjarige dochter uit Bulgarije mee te nemen naar het buitenland, terwijl de moeder van aangeefster niet kon lezen of schrijven. Verdachte en medeverdachte hebben, in ruil voor het meenemen van aangeefster, de moeder van aangeefster een financiële vergoeding gegeven. Vervolgens heeft verdachte met medeverdachte [medeverdachte 1] aangeefster met de auto via België naar Nederland vervoerd. In België zijn zij in een seksclub geweest waar zij aangeefster hebben uitgelegd en voorgedaan hoe zij seks moest hebben met klanten. Aangeefster heeft daar seks moeten hebben met medeverdachte [medeverdachte 1] en ook met klanten. In Nederland hebben zij aangeefster ondergebracht in de woning van medeverdachte [medeverdachte 2] te Leeuwarden. Verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] hebben seksadvertenties voorzien van erotische/seksueel getinte foto's van aangeefster op internet geplaatst om klanten te werven. Deze foto’s zijn gemaakt door medeverdachte [medeverdachte 1]. Verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] regelden de (telefonische) afspraken en het vervoer naar de klanten voor aangeefster. In en vanuit de woning in Leeuwarden heeft aangeefster tegen betaling seks gehad met klanten. De verdiensten heeft aangeefster aan verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] moeten afstaan. Verdachte en medeverdachte hebben aangeefster onder druk gezet door tegen haar te schreeuwen en te dreigen met geweld. Ook heeft verdachte tegen aangeefster gezegd dat zij werkend het door verdachte betaalde geld moest terugverdienen. Verdachte heeft aangeefster voorts doen geloven dat als zij met klanten naar bed zou gaan, zij haar van dat verdiende geld naar huis zou brengen.

Aangeefster bevond zich in een uitbuitingssituatie nu zij zich gelet op voornoemde omstandigheden in een situatie bevond die niet gelijk is aan de omstandigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. De destijds 15 jarige aangeefster bevond zich in een totaal van verdachte en haar medeverdachte afhankelijke situatie, sprak de taal niet en was onbekend met de omstandigheden hier in Nederland.

Ten aanzien het verweer van de raadsvrouw dat aangeefster in Bulgarije al vrijwillig in de prostitutie zat en dit ook in Nederland wilde proberen overweegt de rechtbank dat er sprake is van een minderjarig slachtoffer van 15 jaar. Artikel 273f van het wetboek van strafrecht bevat voor minderjarige slachtoffers specifieke bepalingen die dienen ter bescherming van deze minderjarige slachtoffers. Bij deze slachtoffers is het niet relevant of er al dan niet sprake is van dwangmiddelen. Voor een bewezen verklaring van de onderhavige feiten is het daarom niet van belang of de slachtoffers vrijwillig hebben ingestemd met het doen van prostitutiewerk, daartoe zelf het initiatief hebben genomen of reeds werkzaam waren in de prostitutie. De rechtbank zal het verweer van de raadsvrouw dan ook passeren.

De rechtbank acht op grond van het voorgaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Bewezenverklaring

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat

zij in de periode van 1 juli 2013 tot en met 29 augustus 2013,

tezamen en in vereniging met een ander te Leeuwarden en te Bulgarije,

een ander, genaamd [slachtoffer] (geboren op 4 november 1997),

die de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt

sub 2:

- heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest en opgenomen,

met het oogmerk van seksuele uitbuiting van die [slachtoffer]

en

sub 3:

- heeft aangeworven en medegenomen met het oogmerk die [slachtoffer] in

een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten

van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling

en

sub 5:

- ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van

seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien

van die [slachtoffer] enige handelingen heeft ondernomen waarvan zij wist

of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar

zou stellen tot het verrichten van die seksuele handelingen

en

sub 8:

- ( telkens) opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van

die [slachtoffer] met of voor een derde tegen betaling,

terwijl die [slachtoffer] telkens de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

hebbende verdachte en/of haar mededader:

- bij de moeder van die [slachtoffer] erop aangedrongen dat zij

toestemming gaf om die [slachtoffer] mee te nemen en de moeder van die

[slachtoffer] een contract laten ondertekenen, terwijl de moeder van die [slachtoffer]

niet kan lezen en

- de moeder van die [slachtoffer] een geldbedrag betaald om die [slachtoffer] mee te kunnen nemen en beloofd dat die [slachtoffer] een huis kon kopen als ze terug zou komen en

- die [slachtoffer] met de auto van Bulgarije naar Nederland vervoerd en (vervolgens)

ondergebracht in een woning in Leeuwarden en

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij prostitutiewerk moest gaan doen en als

die [slachtoffer] dat niet zou doen, dat zij dan die [slachtoffer] zou slaan en

- tegen die [slachtoffer] geschreeuwd en die [slachtoffer] geslagen en

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat zij moest zeggen dat zij 19 jaar was en

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat er geen geld was om de moeder van die [slachtoffer]

(vanuit Nederland) te bellen en

- tegen die [slachtoffer] gezegd dat ze geld gingen verdienen en het raam van die

[slachtoffer] voor haar zouden betalen, zodat zij kon gaan werken en dat zij naakt

moest gaan staan en met klanten naar bed moest en als zij niet met klanten naar bed

zou gaan dat zij die [slachtoffer] dan niet weer thuis zou brengen en

- een erotische en/of seksueel getinte foto van die [slachtoffer] gemaakt en

deze vervolgens bij een seksadvertentie op internet geplaatst en

- een deel van het door die [slachtoffer] met prostitutiewerkzaamheden verdiende

geld afgepakt of af laten staan en

zulks terwijl die [slachtoffer] de Nederlandse taal niet of onvoldoende

sprak/beheerste en onbekend was in Nederland en (bijna) niemand

in Nederland kende en niet over eigen huisvesting en inkomsten in Nederland

beschikte en (aldus) afhankelijk was van haar, verdachte, en haar mededader.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van de feiten

Hetgeen de rechtbank bewezen heeft verklaard, levert het volgende strafbare feit op:

Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, onder de omstandigheid dat de persoon ten aanzien van wie het feit wordt gepleegd de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt.

Strafbaarheid van verdachte

Strafoplegging

Vorderingen van de benadeelde partij

Beslissing op het beslag

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING

een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.

Beslissingen op de vordering van de benadeelde partij