Home

Rechtbank Noord-Nederland, 04-12-2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:6094, 18.730328-14

Rechtbank Noord-Nederland, 04-12-2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:6094, 18.730328-14

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
4 december 2014
Datum publicatie
10 december 2014
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2014:6094
Zaaknummer
18.730328-14
Relevante informatie
Wetboek van Strafrecht [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023] art. 77, 244

Inhoudsindicatie

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 4 december 2014 een man veroordeeld voor het plegen van seksueel misbruik van twee van zijn zusjes gedurende een periode van meerdere jaren. Zijn zusjes hadden toentertijd de leeftijd van twaalf jaren nog niet bereikt en de handelingen bestonden mede uit het seksueel binnendringen van het lichaam. De man was zelf toen het misbruik begon nog minderjarig. De rechtbank heeft overwogen dat het bewijs dat de man het ten laste gelegde feit heeft begaan, niet uitsluitend mag worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Om tot een bewezenverklaring te komen dienen de door één getuige gereleveerde feiten en omstandigheden niet op zichzelf staan en voldoende steun te vinden in ander bewijsmateriaal. De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van beide zusjes voldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal. De rechtbank heeft de man een voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van zes maanden en een werkstraf van 150 uren opgelegd. Tevens is bij de voorwaardelijke jeugddetentie de maatregel hulp en steun uit te voeren door de volwassen reclassering opgelegd.

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/730328-14

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 4 december 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum 1] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 20 november 2014.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J. Pieters, advocaat te Sneek.

Het openbaar ministerie werd ter terechtzitting vertegenwoordigd door

mr. P.A. van der Vliet.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot en met 22 augustus 2011 te Bolsward, (althans) in de gemeente Súdwest-Fryslân, met [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum 2]) en/of [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum 3]), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]

[slachtoffer 2], hebbende verdachte (meermalen) (telkens) zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en/of de (blote) vagina en/of billen en/of borst(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] betast;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot 22 augustus 2011 te Bolsward, (althans) in de gemeente Súdwest-Fryslân, met [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum 2]) en/of [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum 3]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, (meermalen) een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande (telkens) uit het betasten van de (blote) vagina en/of billen en/of borst(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2].

In de tenlastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Vordering officier van justitie

Beoordeling van het bewijs

Redengeving bewezenverklaring

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

Toepassing van wetsartikelen

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT:

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

[verdachte],