Home

Rechtbank Noord-Nederland, 31-01-2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:426, 18.930358-13

Rechtbank Noord-Nederland, 31-01-2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:426, 18.930358-13

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
31 januari 2014
Datum publicatie
31 januari 2014
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2014:426
Zaaknummer
18.930358-13

Inhoudsindicatie

Moeder vrijgesproken van toedienen insuline aan haar zoontje.

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling strafrecht

Locatie Assen

Parketnummer: 18.930358-13

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 31 januari 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 17 januari 2014.

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. J. Klopstra, advocaat te

Stadskanaal.

Tenlastelegging

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

zij in of omstreeks de periode van 06 juli 2012 tot en met 07 juli 2012 in degemeente[gemeente]ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon,(te weten haar kind, [slachtoffer], geboren [geboortedatum] 2010)opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijkletsel toe te brengen,door die [slachtoffer] opzettelijk, na kalm beraad en rustig overleg, althansopzettelijk insuline toe te dienen,terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;art 302 lid 1 Wetboek van Strafrechtart 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

zij in of omstreeks de periode van 06 juli 2012 tot en met 07 juli 2012 in degmeente[gemeente],opzettelijk en met voorbedachten rade mishandelend, althans opzettelijkmishandelend, haar kind, althans een persoon, te weten [slachtoffer](geboren [geboortedatum] 2010),

opzettelijk, na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk insulineheeft toegediend,tengevolge waarvan die[slachtoffer] benadeeld werd in zijn gezondheid en/of  eniglichamelijk letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;art 301 lid 1 Wetboek van strafrechtart 300 lid 1 Wetboek van Strafrechtart 304 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

De vordering van de officier van justitie

De voorvragen

Vrijspraak

De beslissing van de rechtbank