Home

Rechtbank Noord-Nederland, 23-07-2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:5903, AWB-13_1024

Rechtbank Noord-Nederland, 23-07-2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:5903, AWB-13_1024

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak
23 juli 2013
Datum publicatie
9 oktober 2013
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2013:5903
Zaaknummer
AWB-13_1024

Inhoudsindicatie

Verhuur van een deel van de woning aan gelieerde BV leidt niet tot ondernemerschap voor de omzetbelasting.

Uitspraak

Afdeling Bestuursrecht, belastingkamer

Locatie Leeuwarden

procedurenummer: AWB LEE 13/1024

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 23 juli 2013 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

eiseres,

gemachtigde [gemachtigde eiseres],

verweerder,

Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres met dagtekening 26 juni 2012 over het tijdvak 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 een naheffingsaanslag omzetbelasting (aanslagnummer [nummer]) van € 83.544 opgelegd. Tegelijk met dit besluit heeft verweerder bij beschikking een bedrag van € 1.054 aan heffingsrente in rekening gebracht.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 18 januari 2013 de naheffingsaanslag gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 27 februari 2013, ontvangen bij de rechtbank op 28 februari 2013, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 juli 2013 te Leeuwarden.

Namens eiseres is daar verschenen [X], bijgestaan door zijn gemachtigde. Namens verweerder is verschenen [Y], bijgestaan door [bijstand].

Motivering

Feiten

Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting staat het volgende vast:

1.1. [X] is enig aandeelhouder, enig bestuurder en enig personeelslid van [X] Holding BV (hierna te noemen: de Holding BV). De Holding BV is enig aandeelhouder en enig bestuurder van [A] BV (hierna te noemen: [A] BV). [A] BV heeft geen personeel in dienst. Holding BV houdt tevens 50% van de aandelen in [B] BV, waarvan [A] BV de bestuurder is. [B] BV heeft wel personeel in dienst.

1.2. [X] en [Z] hebben in 2010 gezamenlijk opdracht gegeven tot de bouw van een nieuwe woning aan [adres]. De bouwfacturen zijn uitgereikt op naam van beide personen.

1.3. Op 11 oktober 2010 hebben [X] en [Z] een huurovereenkomst gesloten met [A] BV inzake de verhuur van een deel van de woning als bedrijfsruimte.

De ruimten die worden verhuurd zijn een ontvangstruimte/spreekruimte op de begane grond en een werkruimte en berging op de zolderverdieping.

1.4. In de huurovereenkomst zijn onder andere de volgende bepalingen opgenomen:

“Ondergetekenden:

[Z] en [X] wonende aan [adres]

hierna te noemen verhuurder,

en

[A] BV h/o [C] gevestigd aan [adres], vertegenwoordigd door [X], (…),

hierna te noemen huurder,

komen het volgende overeen:

Artikel 1

1.1. Deze huurovereenkomst heeft betrekking op de bedrijfsruimte, hierna ‘het gehuurde’ genoemd, en bij partijen genoegzaam bekend.

1.2. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als kantoor.

1.3. (…)

Artikel 15

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Beslissing

Rechtsmiddel