Home

Rechtbank Noord-Holland, 26-05-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6992, 9004122 \ CV EXPL 21-608

Rechtbank Noord-Holland, 26-05-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6992, 9004122 \ CV EXPL 21-608

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
26 mei 2021
Datum publicatie
7 september 2021
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:6992
Zaaknummer
9004122 \ CV EXPL 21-608

Inhoudsindicatie

Compensatie proceskosten. Hoofdsom is voor het uitbrengen van de dagvaarding voldaan. Opdracht tot dagvaarden was wel al gegeven. De kantonrechter acht het redelijk dat partijen ieder de eigen proceskosten dragen.

Uitspraak

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 9004122 \ CV EXPL 21-608 (AH)

Uitspraakdatum: 26 mei 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CE Medical Factoring B.V., h.o.d.n. Anders Medical Factoring

gevestigd te Vianen

eiseres

verder te noemen: Medical Factoring

gemachtigde: Webcasso B.V.

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

Medical Factoring heeft bij dagvaarding van 22 december 2020 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Medical Factoring heeft hierop schriftelijk gereageerd en haar eis op [gedaagde] verminderd. Hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft [gedaagde] niet meer gereageerd.

2 De vordering

2.1.

Medical Factoring vordert, na vermindering van eis, dat de kantonrechter [gedaagde] te veroordeelt tot betaling van € 57,97. Medical Factoring heeft de vordering gecedeerd gekregen van de medisch behandelaar (hierna: [behandelaar]) die in opdracht van [gedaagde] tandheelkundige diensten heeft verleend. [gedaagde] heeft hiertoe met [behandelaar] een behandelingsovereenkomst gesloten.

2.2.

Medical Factoring legt aan de vordering – kort weergegeven – het volgende ten grondslag. [gedaagde] dient de betalingsverplichting uit hoofde van de tussen [behandelaar] en [gedaagde] gesloten behandelingsovereenkomst na te komen. In verband met de verleende tandheelkundige diensten is aan [gedaagde] een viertal facturen gezonden op 23 april 2020, 6 juni 2020, 23 juli 2020 en 18 september 2020 voor een totaalbedrag van € 636,55. Alle facturen zijn na afloop van de uiterste betaaltermijnen voldaan. De laatste factuur ter hoogte van € 120,88 heeft [gedaagde] betaald op 11 december 2020. Medical Factoring had toen al opdracht aan de deurwaarder gegeven om tot dagvaarden over te gaan. Deze betaling is daarom niet in de dagvaarding opgenomen. Medical Factoring vermindert haar vordering op [gedaagde] met een bedrag van € 120,88. [gedaagde] is wel de wettelijke rente van € 3,26 en de buitengerechtelijke incassokosten van € 54,71 verschuldigd.

3 Het verweer

3.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat het door zijn financiële situatie lastig is om alle openstaande rekeningen te voldoen. [gedaagde] stelt dat hij op 11 december 2020, dus voor het uitbrengen van de dagvaarding, de laatste openstaande factuur van Medical Factoring heeft voldaan. [gedaagde] maakt bezwaar tegen de kosten.

4 De beoordeling

5 De beslissing