Home

Rechtbank Noord-Holland, 02-06-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:5231, 8921469 \ CV EXPL 20-10447

Rechtbank Noord-Holland, 02-06-2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:5231, 8921469 \ CV EXPL 20-10447

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
2 juni 2021
Datum publicatie
29 juni 2021
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2021:5231
Zaaknummer
8921469 \ CV EXPL 20-10447

Inhoudsindicatie

Verbouwing woning. Onbevoegde ontbinding overeenkomst, eiser was niet verzuim. De overeenkomst dient te worden aangemerkt als zijnde opgezegd door gedaagde.

Uitspraak

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 8921469 \ CV EXPL 20-10447

Uitspraakdatum: 2 juni 2021

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser] , handelend onder de naam [handelsnaam]

wonende te [woonplaats]

eiser in conventie, verweerder in reconventie

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. R. Vos

tegen

1 [gedaagde sub 1]

2. [gedaagde sub 2]

beiden wonende te [woonplaats]

gedaagden in conventie, eisers in reconventie

verder te noemen: [gedaagde sub 1] c.s.

gemachtigde: mr. J.W. Spanjer

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 1 december 2020 een vordering tegen [gedaagde sub 1] c.s. ingesteld. [gedaagde sub 1] c.s. heeft schriftelijk geantwoord en daarbij een tegenvordering ingediend. Bij brief van 18 maart 2021 heeft [gedaagde sub 1] c.s. nog stukken toegezonden. [eiser] heeft geantwoord op de tegenvordering en een aanvullende productie overgelegd.

1.2.

Op 30 maart 2021 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. [eiser] heeft gebruik gemaakt van spreekaantekeningen, die zijn overgelegd.

2 Feiten

2.1.

[eiser] en [gedaagde sub 1] c.s. hebben op 11 mei 2020 een aannemingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de verbouw van de woning van [gedaagde sub 1] c.s. aan de [adres] te [woonplaats] . Het doel van de verbouwing was een extra verdieping op de woning van [gedaagde sub 1] c.s. te plaatsen.

2.2.

Op 1 juni 2020 is [eiser] met de werkzaamheden gestart.

2.3.

Tussen partijen heeft veelvuldig contact via WhatsApp plaatsgevonden. Bij WhatsApp-bericht van 14 september 2020 heeft [gedaagde sub 1] aan [eiser] laten weten dat het huis op uiterlijk 1 oktober 2020 moest worden opgeleverd.

2.4.

Op 2 oktober 2020 heeft [eiser] aan [gedaagde sub 1] c.s. laten weten dat de werkzaamheden nog maximaal twee weken zouden duren.

2.5.

Bij e-mailbericht van 4 oktober 2020 heeft [eiser] aan [gedaagde sub 1] c.s. geschreven:(…) Vandaag zou de schilder het schilderwerk op zolder afmaken en het sauswerk op de begane grond. U heeft hem de toegang geweigerd zodat hij zijn werk niet kon doen. Hieruit begrijp ik dat u geen werkzaamheden meer door ons wil laten uitvoeren en ons de toegang weigert. Ik heb daarom een eindafrekening opgesteld en de nog uit te voeren werkzaamheden verrekend. (…)

2.6.

Diezelfde dag heeft [gedaagde sub 1] c.s. geantwoord:(…) Wat betreft de schilder, ik heb hem weg gestuurd, genoeg schade, ik heb foto’s waar je kan zien dat vorige schilderwerk is waardeloos, kit raakt los plus veel vlekjes op de muren.Ps. Je komt bij mij niet in, als je hier komt ga ik de politie voor jou bellen. Nogmaals je hoort het van mijn advocaat.

2.7.

Op 7 oktober 2020 heeft de advocaat van [gedaagde sub 1] c.s. aan [eiser] geschreven dat de overeenkomst wegens te late oplevering buitengerechtelijk wordt ontbonden.

2.8.

Op 9 oktober 2020 heeft de advocaat van [eiser] geantwoord dat er geen grond voor ontbinding is.

2.9.

Bij brief van 5 november 2020 zijn aan [gedaagde sub 1] c.s. twee facturen gezonden. De eerste ten bedrage van € 9.107,80 met als omschrijving “eindfactuur op aanneemsom offerte exclusief meerwerken verbouwing [adres]”. De tweede ten bedrage van € 4.317,10 met als omschrijving “Meerwerk buiten offerte”.

2.10.

[gedaagde sub 1] c.s. heeft deze facturen niet betaald.

2.11.

[gedaagde sub 1] c.s. heeft een bouwkundig rapport laten opstellen door JBK. In dit rapport wordt gesteld dat [eiser] diverse geoffreerde werkzaamheden niet heeft uitgevoerd. Ook heeft volgens dit rapport [eiser] diverse werkzaamheden niet volgens de eisen van goed en deugdelijk werk uitgevoerd. De totaalkosten hiervan worden door JBK begroot op € 16.700,00.

3 De vordering

4 Het verweer en de tegenvordering

5 De beoordeling

6 De beslissing