Home

Rechtbank Noord-Holland, 20-08-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7174, C/15/299259 / JU RK 20-258

Rechtbank Noord-Holland, 20-08-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7174, C/15/299259 / JU RK 20-258

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
20 augustus 2020
Datum publicatie
2 oktober 2020
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2020:7174
Zaaknummer
C/15/299259 / JU RK 20-258

Inhoudsindicatie

Afwijzing resterende deel verzoek machtiging gesloten jeugdhulp, omdat de vorige machtiging gesloten jeugdhulp gedurende drie maanden niet ten uitvoer is gelegd omdat de minderjarige spoorloos is. Er is derhalve geen mogelijkheid meer om nog op het aangehouden deel van het oorspronkelijke verzoek te beslissen. De GI kan, mocht de verblijfplaats van de minderjarige bekend worden, een (spoed)verzoek indienen voor gesloten jeugdhulp.

Uitspraak

beschikking

Familie en Jeugd

Zittingsplaats: Alkmaar

Zaakgegevens : C/15/299259 / JU RK 20-258

datum uitspraak: 20 augustus 2020

in de zaak van

de gecertificeerde instelling de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, hierna te noemen de GI, gevestigd te Amsterdam,

betreffende

[de minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] (Frankrijk), hierna te noemen [de minderjarige] .

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

wonende te [plaats] ,

wonende te [plaats] .

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van deze rechtbank van 25 februari 2020 met de daarin vermelde stukken;

- een brief van de GI van 10 juli 2020, ingekomen bij de griffie op 13 juli 2020.

Op 20 augustus 2020 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- namens [de minderjarige] , mr. J.M. Neervoort, advocaat te Den Helder,

- de vader,- [vertegenwoordiger van de GI] , namens de GI.

Opgeroepen en niet verschenen zijn:

- [de minderjarige] ,

- de moeder.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [de minderjarige] wordt uitgeoefend door de ouders.

De ondertoezichtstelling van [de minderjarige] is laatstelijk bij beschikking van 11 februari 2020 verlengd tot 22 januari 2021.

Bij beschikking van 25 februari 2020 is een machtiging gesloten jeugdhulp verleend tot 22 augustus 2020, waarbij de beslissing voor het overige verzochte deel is aangehouden.

De huidige verblijfplaats van [de minderjarige] is onbekend.

Het verzoek

De GI heeft het verzoek om [de minderjarige] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te verblijven voor de duur van de ondertoezichtstelling gehandhaafd. Ter onderbouwing van het verzochte heeft de GI – zakelijk weergegeven – het volgende naar voren gebracht.

[de minderjarige] is sinds 25 februari 2020 bijna de gehele tijd van de radar. Hij is in mei 2020 eenmaal opgepakt en geplaatst binnen de gesloten jeugdzorg waarna hij binnen twee dagen heeft weten te ontkomen aan deze instelling. [de minderjarige] is getraceerd bij de vader thuis daarnaast is hij door de politie gesignaleerd in een auto waar vader de bestuurder van was. De politie heeft de vader achtervolgd. De vader heeft [de minderjarige] geholpen om wederom te kunnen ontsnappen. De vader en [de minderjarige] staan niet achter een plaatsing binnen de gesloten jeugdzorg en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren. De GI is van mening dat de plaatsing binnen Horizon, locatie Antonius, niet geschikt is voor [de minderjarige] . [de minderjarige] staat op de wachtlijst van Horizon te Harreveld. [de minderjarige] wordt als groepsongeschikt ingeschat, daarnaast is zijn problematiek fors en heeft hij hier zeer gerichte hulpverlening/behandeling bij nodig. [de minderjarige] heeft gezien het voorgaande nog geen gebruik kunnen maken van de behandeling.

Het standpunt van belanghebbenden

De beoordeling

De beslissing