Home

Rechtbank Noord-Holland, 03-06-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4106, 7199613 CV EXPL 18-7877

Rechtbank Noord-Holland, 03-06-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4106, 7199613 CV EXPL 18-7877

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
3 juni 2020
Datum publicatie
11 juni 2020
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2020:4106
Zaaknummer
7199613 CV EXPL 18-7877

Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Compensatie afgewezen. Buitengewone omstandigheden. Luchtvaartmaatschappij heeft voldoende aangetoond dat vertraging het gevolg van restricties door luchtverkeersbeheer opgelegd aan toestel op voorafgaande vlucht wegens sluiting baan VCE.

Uitspraak

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7199613 \ CV EXPL 18-7877

Uitspraakdatum: 3 juni 2020

Vonnis in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van Hong Kong

Airhelp Limited

gevestigd te Hong Kong

eiser

hierna te noemen: Airhelp

gemachtigde: mr. H. Yildiz

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Easyjet Airline Company Limited

gevestigd te Luton, Verenigd Koninkrijk, mede kantoorhoudende te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

gedaagde

hierna te noemen: Easyjet

gemachtigde: mr. J.W.A. Lameijer

1 Het procesverloop

1.1.

Airhelp heeft bij dagvaarding van 27 augustus 2018 een vordering tegen Easyjet ingesteld. Easyjet heeft een incidentele conclusie genomen, strekkende tot zekerheidstelling voor proceskosten op grond van artikel 224 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Airhelp heeft hierop schriftelijk gereageerd.

1.2.

Bij vonnis in het incident van 26 juni 2019 heeft de kantonrechter Airhelp bevolen zekerheid te stellen ten behoeve van Easyjet. Bij brief van 22 juli 2019 heeft Easyjet medegedeeld dat Airhelp aan dit bevel heeft voldaan.

1.3.

Vervolgens heeft Easyjet schriftelijk geantwoord in de hoofzaak. Airhelp heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna Easyjet een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[XX] (hierna: de passagier) heeft met Easyjet een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Easyjet de passagier diende te vervoeren van Venetië (VCE) naar Amsterdam (AMS) op 7 maart 2017 met vlucht EZY3331.

2.2.

De geplande vertrektijd van vlucht EZY3331 was 18:10 uur UTC en de geplande aankomsttijd 20:05 uur UTC. De daadwerkelijke aankomsttijd was 23:05 UTC. Vlucht EZY3331 is dus met een vertraging van exact drie uur uitgevoerd.

2.3.

De passagier heeft compensatie van Easyjet gevorderd in verband met voornoemde vertraging. Hij heeft zijn vordering op Easyjet overgedragen aan Airhelp.

2.4.

Easyjet heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

Airhelp vordert dat Easyjet bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:- € 250,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 7 maart 2017 tot aan de dag der algehele voldoening; - € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;- de proceskosten.

3.2.

Airhelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Airhelp stelt dat Easyjet vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is de passagier te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 250,00.

4 Het verweer

5 De beoordeling

6 De beslissing