Home

Rechtbank Noord-Holland, 20-02-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1322, C/15/298864 / KG ZA 20-60

Rechtbank Noord-Holland, 20-02-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1322, C/15/298864 / KG ZA 20-60

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
20 februari 2020
Datum publicatie
24 februari 2020
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2020:1322
Zaaknummer
C/15/298864 / KG ZA 20-60

Inhoudsindicatie

Executiegeschil over vraag of door de rechter gegeven termijn voor executieverkoop aandelen nog geldig was of was verstreken. De voorzieningenrechter oordeelt dat de termijn nog niet was verstreken en dat de aandelen geleverd mogen worden aan koper.

Uitspraak

vonnis

Handel, Kanton en Insolventie

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/298864 / KG ZA 20-60

Vonnis in kort geding van 20 februari 2020

in de zaak van

1 [eiser1],

wonende te [woonplaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PIOVRA ENTERPRICES B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eisers,

advocaat mr. V.P. Melens te Amsterdam,

tegen

1. de stichting

DEELNEMERS EXPAT REAL ESTATE FUND III,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

advocaat mr. R.A.M. Schram te Haarlem,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOEDER B.V., onder meer handelend onder de naam

Boeder c.s. Gerechtsdeurwaarders en Boeder Incasso

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

verschenen in persoon bij monde van haar bestuurder.

Partijen zullen hierna [eiser1] c.s., de stichting en de deurwaarder genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de fax van mr. Melens d.d. 20 januari 2020 waarin is gevraagd om behandeling van de zaak op de kortst mogelijke termijn

-

de fax d.d. 30 januari 2020, waarbij namens [eiser1] c.s. een concept-dagvaarding is ingezonden

-

de email van de deurwaarder van 30 januari 2020 houdende reactie

-

de telefonische interventie van de voorzieningenrechter van 30 januari 2020, inhoudende het verzoek aan de deurwaarder om de verdere executie te schorsen totdat de zaak inhoudelijk is beoordeeld

-

de email van de deurwaarder van 30 januari 2020 houdende bevestiging van de schorsing van de executie

-

de dagvaarding van 5 februari 2020

-

de brief met producties van de zijde van De stichting

-

de mondelinge behandeling

-

de pleitnota van [eiser1] c.s.

-

de pleitnota van de stichting.

1.2.

Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling op 13 februari 2020 zijn verschenen voor [eiser1] c.s. mr. Melens voornoemd en mr. W.M. van Agt, namens de stichting de heren [A.], [B.] en [C.], bijgestaan door mr. Schram voornoemd en namens de deurwaarder B.V., [D.] (bestuurder).

1.3.

Aan het slot van de mondelinge behandeling is het vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

De stichting heeft bij exploot van 27 juni 2019 uit hoofde van een vonnis in kort geding van 11 juni 2019 ten laste van [eiser1] executoriaal beslag gelegd op alle aandelen die [eiser1] houdt in het kapitaal van Piovra.

2.2.

De stichting heeft tijdig een verzoek ingediend bij deze rechtbank strekkende tot het verkrijgen van verlof om over te mogen gaan tot verkoop en overdracht van de in beslag genomen aandelen.

2.3.

De rechtbank Midden-Nederland heeft (na verwijzing van de zaak door deze rechtbank in verband met de relatieve bevoegdheid) op 4 december 2019 het gevraagde verlof verleend.

Deze beschikking houdt onder meer het volgende in:

(…)

3. De beoordeling

(…)

Wijze van verkoop

3.3

De stichting heeft verzocht om de termijn voor verkoop en overdracht van de aandelen op vier weken te stellen. Die termijn heeft de stichting afgestemd met de deurwaarder. (…)

3.6

Volgens de stichting wordt heer [D.], deurwaarder, belast met de uitvoering van de verkoop. Hij zal de leiding moeten nemen bij de verkoop van de aandelen en de verdere voorwaarden voor de verkoop vast moeten stellen. (…)

3.7

De rechtbank stelt – conform artikel 474g lid 1 Rv – de termijn vast waarbinnen de deurwaarder tot verkoop van aandelen over moet gaan. De verzochte termijn van vier weken wordt toegewezen.

(…)

4 De beslissing

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing