Home

Rechtbank Noord-Holland, 23-11-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9678, C/15/247521 / FA RK 16-4994

Rechtbank Noord-Holland, 23-11-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9678, C/15/247521 / FA RK 16-4994

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23 november 2016
Datum publicatie
10 januari 2017
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2016:9678
Zaaknummer
C/15/247521 / FA RK 16-4994

Inhoudsindicatie

Adoptie van een Nederlands kind + naamskeuze van het kind ten overstaan van de rechter

Uitspraak

Sectie Familie & Jeugd

locatie Alkmaar

Zaak-/rekestnr.: C/15/247521 / FA RK 16-4994

beschikking van 23 november 2016 betreffende adoptie

gegeven op het verzoek van:

1 [verzoekster] ,

2. [verzoeker] ,

beiden wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: verzoekers,

advocaat: mr. W.B. Janssens, kantoorhoudende te Oudewater,

-tegen-

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de moeder.

1 Verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het verzoekschrift, met bijlagen, van verzoekers, ingekomen op 9 augustus 2016;

-

de brief, met bijlagen, van de advocaat van verzoekers, ingekomen op 12 september 2016.

1.2

De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op de zitting van 17 november 2016 in aanwezigheid van verzoeker sub 2 bijgestaan door mr. W.B. Janssens, alsmede de moeder. Verzoekster sub 1 is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

1.3

De te adopteren, destijds minderjarige, persoon is in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de zitting zijn mening kenbaar te maken. Hij heeft daarvan gebruik gemaakt en heeft tevens de zitting bijgewoond.

2 Verzoek

2.1

Verzoekers hebben verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de adoptie uit te spreken door hen van de ten tijde van het indienen van het verzoekschrift nog minderjarige [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] in [geboorteplaats] .

3 Feiten en omstandigheden

4 Beoordeling

5 Beslissing