Home

Rechtbank Noord-Holland, 24-03-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2427, 4811239 BZ VERZ 16-14

Rechtbank Noord-Holland, 24-03-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:2427, 4811239 BZ VERZ 16-14

Gegevens

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
24 maart 2016
Datum publicatie
29 maart 2016
ECLI
ECLI:NL:RBNHO:2016:2427
Zaaknummer
4811239 BZ VERZ 16-14

Inhoudsindicatie

Verzoek verlenen handlichting toegewezen

Uitspraak

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Zaanstad

zaak/rep.nr.:4811239 / AL VERZ 16-14

datum uitspraak: 24 maart 2016

BESCHIKKING

inzake

Rino Ras

te Assendelft

verzoeker

hierna te noemen Ras

1 De procedure

1.1.

Op 8 februari 2016 is ter griffie een verzoekschrift ontvangen van Ras, waarbij hij verzoekt hem handlichting te verlenen.

1.2.

Op 10 maart 2016 is een mondelinge behandeling van de zaak gehouden, waarbij R.H.R. Ras en G. Ras- van Kalken, ouders van Ras, mede zijn gehoord. Vervolgens is de uitspraak bepaald op vandaag.

2 De beoordeling

2.1.

Gelet op de stukken en de ter mondelinge behandeling door verzoeker alsmede zijn ouders afgelegde verklaringen, overweegt de kantonrechter als volgt.

2.2.

Ras is een onderneming gestart in de verkoop van vrijetijdsartikelen via een webwinkel. De onderneming is Defboard genaamd en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64871371. Verzoeker wenst rechtshandelingen te kunnen verrichten die noodzakelijk zijn om het bedrijf uit te voeren, zoals overeenkomsten aangaan tot € 500,00 en betalingen te verrichten tot € 1.000,00. In dat kader en tot die bedragen wenst hij handlichting verleend te krijgen. Verder wenst hij een zakelijke rekening te openen en te beheren.

2.3.

De ouders stemmen in met dit verzoek.

2.4.

Gelet op het bepaalde in de artikelen 1:235 en verder Burgerlijk Wetboek, is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek kan worden ingewilligd.

2.5.

Met betrekking tot de publicatieplicht van de te verlenen handlichting oordeelt de kantonrechter als volgt.

Artikel 1:237 BW bepaalt dat de beschikking waarin de handlichting is verleend, bekend moet worden gemaakt in Staatscourant en in twee bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen. De bedoeling van de wetgever daarbij is geweest dat op die manier zo veel mogelijk personen kennis konden nemen van deze handlichting. Heden ten dage is echter toegang tot internet voor een ieder beschikbaar en publicatie van de handlichting op internet heeft naar het oordeel van de kantonrechter eenzelfde, zo niet een praktisch gezien, ruimer bereik dan de nog bij wet voorgeschreven wijze van publicatie in de Staatcourant. Bovendien is de voorgeschreven wijze van bekendmaking kostbaar en kan gezegd worden dat met het volgen van die wijze geen redelijk belang is gediend. De kantonrechter zal dan ook bepalen dat publicatie in de Staatscourant achterwege kan blijven en bepalen dat de (door de griffier te initiëren) publicatie op www. Rechtspraak.nl daarvoor in de plaats komt. Mede gelet op het voorgaande zal één dagblad worden aangewezen waarin Ras de hem verleende handlichting dient te laten bekendmaken. In de te plaatsen advertentie dient het volgende te worden opgenomen: ‘Bij beschikking van 24 maart 2016 van de Rechtbank Noord-Holland, Afdeling privaatrecht, Sectie Kanton, locatie Zaanstad is Rino Ras, geboren op 27 december 1999 te Amsterdam, wonende te Assendelft aan het Spant 4, handlichting verleend tot het aangaan van overeenkomsten voor zijn onderneming Defboard tot een bedrag van € 500,00 alsmede tot het verrichten van betalingen tot een bedrag van € 1.000,00 alsmede is handlichting verleend tot het openen en beheren van zakelijke rekening.’.

3 De beslissing

De kantonrechter:

3.1.

verleent aan Rino Ras, geboren op 27 december 1999 te Amsterdam, wonende te Assendelft aan het Spant 4, handlichting tot het aangaan van overeenkomsten voor zijn onderneming Defboard tot een bedrag van € 500,00, tot het verrichten van betalingen tot een bedrag van € 1.000,00, alsmede dat hij een zakelijke rekening mag openen en beheren

3.2.

bepaalt dat de onderhavige beschikking zal worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl;

3.3.

wijst als dagblad waarin deze beschikking dient te worden bekend gemaakt aan: Volkskrant.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.J. Jansen en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.