Home

Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3634, 16.080190.21 (P)

Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3634, 16.080190.21 (P)

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
13 september 2022
Datum publicatie
13 september 2022
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2022:3634
Zaaknummer
16.080190.21 (P)

Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich als destijds 12-jarige jongen samen met twee leeftijdsgenoten schuldig gemaakt aan openbare geweldpleging tegen [slachtoffer 1] en het in vereniging plegen van poging zware mishandeling tegen [slachtoffer 2]. Hierbij is [slachtoffer 1] tegen zijn gezicht en lichaam getrapt en is [slachtoffer 2] meerdere malen tegen zijn hoofd en lichaam geschopt, en is er ook op zijn hoofd gesprongen en gestampt. Verdachte is de aanstichter geweest van dit geweld door [slachtoffer 2] met een ‘flying kick’ in zijn onderrug te trappen. De slachtoffers betreffen twee kinderen die nog jonger zijn dan verdachte, namelijk beiden elf jaren jong ten tijde van de feiten.

Alles overwegende acht de rechtbank een voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van vier weken, met een proeftijd van twee jaren, in combinatie met een werkstraf van vijftig uren, met aftrek van het voorarrest, passend en geboden.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 2], van een bedrag van € 1.500,-, hoofdelijk met dien verstande dat indien en voor zover verdachtes mededaders betalen, verdachte in zoverre van deze verplichting zal zijn bevrijd, te vermeerderen met de wettelijke rente sinds de dag waarop het thans bewezen verklaarde feit jegens de benadeelde partij werd gepleegd, te weten 13 maart 2021, tot die van de voldoening.

Uitspraak

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16.080190.21 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 13 september 2022

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [2009] te [geboorteplaats] ,

wonende aan de [adres] , [postcode] te [woonplaats] , hierna te noemen: verdachte.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft met gesloten deuren plaatsgevonden op de zitting van de meervoudige kamer van 30 augustus 2022.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie, mr. C. Booij, en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. R. Zwiers, advocaat te Almere, alsmede de advocaat van de benadeelde partij [slachtoffer 2] , mr. L. Noordanus, advocaat te Lelystad, naar voren hebben gebracht.

2 TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt erop neer dat verdachte:

feit 1, primair: op 13 maart 2021 te Lelystad met (een) ander(en) heeft geprobeerd om [slachtoffer 1] te doden door tegen zijn lichaam en hoofd te trappen, op zijn hoofd te stampen en op zijn hoofd te springen;

subsidiair ten laste gelegd als medeplegen van poging tot zware mishandeling,

meer subsidiair ten laste gelegd als openlijke geweldpleging;

feit 2, primair: op 13 maart 2021 te Lelystad met (een) ander(en) heeft geprobeerd om [slachtoffer 2] te doden door tegen zijn lichaam en hoofd te trappen, op zijn hoofd te stampen en op zijn hoofd te springen;

subsidiair ten laste gelegd als medeplegen van poging tot zware mishandeling,

meer subsidiair ten laste gelegd als openlijke geweldpleging.

3 VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS

5 BEWEZENVERKLARING

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

7 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

8 OPLEGGING VAN STRAF

9 BENADEELDE PARTIJ

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

11 BESLISSING