Home

Rechtbank Midden-Nederland, 02-11-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5129, UTR 20/3234

Rechtbank Midden-Nederland, 02-11-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5129, UTR 20/3234

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
2 november 2020
Datum publicatie
30 augustus 2022
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2020:5129
Zaaknummer
UTR 20/3234

Inhoudsindicatie

Mondelinge uitspraak. Het betreft een afwijzing van een verzoek, er is geen spoedeisend belang. Deze procedure is niet geschikt voor het opdragen aan verweerder om een van rechtswege verleende vergunning bekend te maken. Er kan beroep tegen worden ingesteld op grond van artikel 8:55f Awb.

Uitspraak

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Zittingsplaats Utrecht

Bestuursrecht

zaaknummer: UTR 20/3234

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van

Coltavast B.V., te [vestigingsplaats] , verzoekster

(gemachtigde: mr. M.L. Timmerman),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, verweerder

(gemachtigde: mr. R.M. Wiersma).

Inleiding

Op 6 maart 2020 heeft Het Bouwadvies namens verzoekster een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het adres [adres] te [plaats] . De aanvraag ziet op het verbouwen van de algemene ruimten van de begane grond tot woningen (appartementen).

Op 16 maart 2020 heeft verweerder verzoekster bericht dat de aanvraag niet voldoet aan de indieningsvereisten. De beslistermijn wordt daarom onderbroken1.

Bij brief van 8 mei 2020 heeft verweerder de aanvrager verzocht het bouwplan aan te passen, omdat het bouwplan op onderdelen niet voldoet.

Bij besluit van 15 mei 2020 heeft verweerder de beslistermijn met zes weken verlengd 2.

Bij besluit van 29 juni 2020 heeft verweerder de beslistermijn op de aanvraag met vier weken opgeschort 3.

Bij besluit van 4 augustus 2020 heeft verweerder de beslistermijn op de aanvraag met zes weken opgeschort 4 om in de gelegenheid te zijn de (on)mogelijkheden nader met verzoekster te bespreken en te onderzoeken of tot een positief besluit op de aanvraag gekomen kan worden. De beslistermijn wordt verlengd, omdat de aanvraag negatief is beoordeeld. Binnen vier weken moet verzoekster aangeven of zij de aanvraag aanpast of intrekt. Indien verzoekster niet op tijd reageert, dan volgt alsnog een weigering.

Bij brief van 8 september 2020 heeft verzoekster verweerder in gebreke gesteld wegens het niet tijdig bekend maken van de van rechtswege verleende omgevingsvergunning. Daarbij heeft zij verweerder verzocht om de omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk bekend te maken.

Bij besluit van 10 september 2020 (het primaire besluit) heeft verweerder geweigerd de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen, vanwege strijdigheid met de beheersverordening ‘Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk’.

Verzoekster heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Volgens verzoekster is de vergunning van rechtswege verleend, omdat verweerder niet tijdig heeft besloten op de aanvraag. Daarnaast betwist zij dat sprake is van strijd met de beheersverordening.

Verzoekster heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft via Skype for Business plaatsgevonden op 2 november 2020. Verzoekster heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde en [naam] . Namens verweerder heeft aan de skypezitting deelgenomen [naam] .

Na afloop van de zitting heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan.

Beslissing

De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

Overwegingen

Rechtsmiddel